Sirdde váldosisdollui

Ođasvuorká

Dás oainnát ođasdieđuid mat ovdal leat almmuhuvvon. 

I ettermiddag ble Ari Mikael Behn bisatt fra Oslo domkirke. Oslos biskop Kari Veiteberg forrettet under gudstjenesten i en kirke fylt av familie og venner.

I dag mottok Etiopias statsminister Abiy Ahmed Ali Nobels Fredspris i Oslo rådhus. Både Kongeparet og Kronprinsparet var til stede under den høytidelige seremonien.

-Odne mii muittašit buohkaid sin geat ledje mielde Nuorta-Finnmárkki friddjandahkamis, logai Majestehta Gonagas odne. Lea 75 jagi dan rájes báikkálaš olbmot dáppe davvin besse sávvat sovjehtalaš soalddáhiidda buresboahtima, geat veahkehedje sin beassat friddjan.

24.10.2019 Sámi giellavahkku

Hans Majestet Kongen delte ut Språkløftets språkpris i regi av Sametinget i dag. Utdelingen inngår i markeringen av Samisk språkuke, som markeres med arrangementer over store deler av landet. 

With 2,000 people in the hall, 7,500 exhibitors in position and attendance expected to reach 300,000, it was finally time for Her Royal Highness The Crown Princess to open the massive Frankfurt Book Fair.

I dag leste Hans Majestet Kongen Trontalen og åpnet med dette det 164. Storting. Hennes Majestet Dronningen og Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen var også til stede under den høytidelige seremonien.

Kronprinsparet fekk innblikk i både gründerskap og gamle tradisjonar da dei besøkte Vågå i føremiddag. Den Høgvyrde Kronprinsen og Kronprinsessa er på fylkestur i Oppland.

Sel suohkan lei maŋemus bisánanbáiki Ruvdnaprinsabára dán jagi fylkkamátkkis. Dáppe ledje sudnos somás deaivvadeamit sihke smávváiguin ja stuorráiguin – ja njealjejuolggagiiguin – Glittersjå báikkis Heidalas.

Lom suohkanis sávai sátnejođiheaddji Bjarne Eiolf Holø Ruvdnaprinsabárrii buresboahtima Loar skuvlii. Dáppe lea aktiivvalaš oahppan.

Ottačázadat lei guovddážis eske ovdalgaskabeaivvi go Gonagaslaš allavuođaguovttos Ruvdnaprinsabárra leigga guossástallanmátkkis Skjåk suohkanis. Diet johka lea vuođđun sihke ealáhusaide ja rekreakšuvdnii – muhto dat sáhttá maid lea várálaš.

Norggas leat olbmot hui áŋgirat bargat eaktodáhtolaš bargguid. Muhto eai gostege leat nu áŋgirat go Lesja suohkanis, mii lea leamaš eaktodáhtolaš bargguid dáfus bajimusas olles riikkas ollu jagiid juo.

Ruvdnaprinsabárra lea mátkkošteamen Oppland fylkkas. Gonagaslaš Allavuođaguovttos galgaba mátkkoštit guđa suohkanis golmma beaivvis. Olles mátki álggii čáppa birrasiin Dovres odne.

01.09.2019 Prinseassa bunáda

Hennes Kongelige Høyhet Prinsesse Ingrid Alexandra fikk en bunad i konfirmasjonsgave fra Kongeparet. Lørdag brukte hun den for første gang.

- Om det er ett råd jeg har å gi deg både som konge, fadder og bestefar i dag – så er det dette: Vær deg selv, sa Hans Majestet Kongen i sin konfirmasjonstale til Prinsesse Ingrid Alexandra.

I dag ble Hennes Kongelige Høyhet Prinsesse Ingrid Alexandra konfirmert i Slottskapellet, slik hennes far, bestefar og oldefar har blitt det før henne. 

Lørdag 31. august blir Hennes Kongelige Høyhet Prinsesse Ingrid Alexandra konfirmert i Slottskapellet. Norges prinsesse er i ferd med å bli voksen.

On the occasion of Her Royal Highness Princess Ingrid Alexandra’s confirmation, an official register of congratulations will be set up at the Royal Palace and an online congratulatory message register will be opened on this website.

Goalmmát ja maŋemus beaivvi Hordalanda fylkkamátkkis lei Gonagasbárra Askøyas. Stuora oktasaš skuvlakoara sávai Majestehta Gonagassii ja Majestehta Dronnegii buresboahtima go soai lávkiiga gáddái Herdla smávvafanashámmanii.

Gonagasbára nubbe beaivi Hordaland fylkamátkkis čađahuvvui Granvin ja Ulvik suohkaniin Hardangeris. Majestehtaguovttos Gonagas ja Dronnet manaiga gáddái Granvik guossebrukkas eske iđđes.

Odne álggaheigga Majestehtaguovttos Gonagas ja Dronnet dán jagi fylkkamátkki. Soai galgaba fitnat viđa suohkanis Hordalandas, ja eske iđđes joavddai Gonagasbárra Jondalii.

14.06.2019 Vega máilmmiárbi

I 2004 ble Vega gitt verdensarvstatus av UNESCO. Torsdag var Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen på plass for å åpne nye Vegaøyan Verdensarvsenter - Norges første autoriserte senter i slitt slag.

Hans Majestet Kongen ledsaget Republikken Koreas presidentpar på besøk til KNM Maud på Haakonsvern festning i Bergen i dag. Statsbesøket ble avsluttet i Edvard Griegs hjem Troldhaugen.

I dag kunne Hans Majestet Kongen ønske Hans Eksellense President Moon Jae-in og førstedame Kim Jung-sook velkommen til det aller første koreanske statsbesøket til Norge.

17.05.2019 Lihkku beivviin!

Approximately 60 000 children crossed the Palace Square with flags and banners today. The Royal Family greeted the Oslo children’s parade from the Palace Balcony.

Gonagaslaš Allavuohta Ruvdnaprinsa lea ollen Samoai – mii lea maŋemus riika su guossástallanmátkkis Jaskesábis.

Gonagaslaš Allavuođas, Ruvdnaprinssas, lei hui máŋggabealat beaivi Fijis odne, go su prográmmas lei sihke kránsabidjan, áhpi, falástallan ja teáhter.  Eanemus dovdduide čuohcci leat  Daku giláš, maid dulvi čađat áitá.

Gonagaslaš Allavuohta Ruvdnaprinsa lea almmolaš guossástallamis Jaskesábi sulluin. Odne sávve sutnje buresboahtima Fiji oaivegávpogii, Suvai, árbevirolaš seremoniijain.

– Både det at havet stiger, men også stormene som kommer og ødelegger lokalsamfunnene, påvirker folks liv i stor grad. Det gjør inntrykk, sa Kronprins Haakon til NTB i dag.

Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen har innledet et offisielt besøk til de tre øynasjonene Tonga, Fiji og Samoa sør i Stillehavet. I dag ankom han Tongas hovedstad, Nukuʻalofa.

Alle fylker og 53 kommuner fikk besøk av Kongefamilien i 2018. 
Det kongelige hoff presenterer i dag sin årsrapport for 2018. Vi håper rapporten bidrar til økt kunnskap om og forståelse for Kongehusets og Hoffets virksomhet.

30.03.2019 Punta Arenas

Etter en dag på reise har Kongeparet kommet til Punta Arenas, helt sør i Chile. Havnebyen ligger ved bredden av Magellanstredet, og er blant annet utgangspunkt for ekspedisjoner til Antarktis.

Kongeparets statsbesøk til Chile fortsatte i dag med både næringsliv og kultur på agendaen. Tilbakeføring av materiale Thor Heyerdahl brakte med seg fra Påskeøya, var en viktig del av programmet.

Kongeparet innledet sitt statsbesøk til Chile i dag. Besøket markerer 100 år med diplomatiske forbindelser mellom Norge og Chile, og vil bidra til å utvikle samarbeidet ytterligere. 

“Sápmi (the Sámi nation) never ceases to fascinate!” said Her Majesty The Queen in her welcoming remarks before the President of the Sámediggi (Sámi Parliament), Aili Keskitalo, officially opened the Sámi art exhibition in the Queen Sonja Art Stable on Thursday evening.

Hennes Majestet Dronningen og Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen var til stede under den store markeringen av Samefolkets dag i Oslo rådhus i formiddag.

I februar åpner ny utstilling i Dronning Sonja KunstStall. Historier presenterer tre generasjoner samiske kunstnere fra Norge, Sverige og Finland.

I dag besøkte Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon Lakselv i Porsanger kommune. Kvensk språk i barnehagen, ungdom med initiativ og gründere sto på Kronprinsens program.

Allaáiggálaš ráfibálkkašumi juohkin lei Oslo ráđđeviesus odne. Gonagasbárra ja Ruvdnaprinsabárra ledje maid mielde dilálašvuođas gos vuoitiguovttos Denis Mukwege ja Nadia Murad vuostáiválddiiga Nobel ráfibálkkašumi.

"Jeg døper deg "Kronprins Haakon". Måtte hell og lykke følge deg, ditt mannskap og alle om bord på dine oppdrag i nord og sør." Norges nye forskningsskip ble døpt i sin hjemmehavn Tromsø i dag.

His Majesty The King and His Royal Highness The Crown Prince visited the Trident Juncture 2018 military exercise today. It is the first time father and son together have visited a major NATO exercise on Norwegian soil.

Den Høgvørde Kronprinsessa delte ut Nordisk råds litteraturpris 2018 til den islandske forfattaren Auður Ava Ólafsdóttir i Operaen i Bjørvika i kveld.

Deres Majesteter Kongen og Dronningen avsluttet statsbesøket til Kina i vakre Suzhou i dag, etter ti begivenhetsrike dager i Dunhuang, Beijing og Shanghai.    

18.10.2018 Guoddevaš ábit

Áhpi lei Gonagasbára prográmma váldoáššin Shanghaias odne. Kina ja Norga leat njunuš maritiibma našuvnnat, ja nanu guoddevaš ovdáneapmi lea dehálaš goappešat riikkaide.

I dag forlot Deres Majesteter Kongen og Dronningen Beijing og reiste til Shanghai på Kinas østkyst. Byen er verdens største havneby, og et økonomisk kraftsenter.

Majestehtaguovttos Gonagas ja Dronnet leaba guossástallamin Kina, gosa Eksellense Presideanta Xi Jinping lea sudno bovden. Odne sávve sudnuide buresboahtima allaáiggálaš seremoniijain olggobealde Álbmoga stuora hálla Almmálaš ráfi báikkis.

Etter innledende dager i Dunhuang, fortsetter Kongeparets statsbesøk til Kina nå i hovedstaden Beijing. Velferdsutvikling og samarbeid innen vinteridrett var dagens tema.

For at et sted skal føres opp på listen over verdens kulturarv må det oppfylle ett av seks kriterier. Mogao-grottene oppfyller alle seks. I dag fikk Kongeparet anledning til å besøke dette spesielle stedet.

Kongeparet innledet sitt statsbesøk til Folkerepublikken Kina i dag. Besøket finner sted i Dunhuang, Beijing og Shanghai, etter invitasjon fra Hans Eksellense President Xi Jinping.

Hans Majestet Kongen åpnet i dag det 163. Storting. Årets Trontale er den 29. Trontalen Kong Harald har lest ved den høytidelige åpning av en ny sesjon på Stortinget.

H.M. Kongen har utnevnt billedkunstner og forfatter Synnøve Persen, Indre Billefjord til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

I kveld var Hennes Majestet Dronningen til stede da «Tone Vigeland. Smykker og skulptur» åpnet Dronning Sonja KunstStall. En utstilling som viser verk av Norges mest kjente smykkekunstner.

Kronprinsparets siste dag i Vestfold var lagt til Larvik kommune, med besøk både til innlandet og kysten: Kjærra Fossepark i Lardal og Fredriksvern i Stavern. 

Kommunene Horten og Færder som sto på programmet andre dag av Kronprinsparets fylkestur i Vestfold. Besøket startet i Edvard Munchs hjem i Åsgårdstrand.

Kronprinsparet innledet sin fylkestur til Vestfold i dag. De har base om bord på Kongeskipet, og i dag morges gikk Deres Kongelige Høyheter Kronprinsen og Kronprinsessen i land i Svelvik.

Today marks fifty years since Their Majesties The King and Queen were married. The golden anniversary was commemorated with a church service in Oslo Cathedral, where their wedding was held on 29 August 1968.

Kongeskipet, rorbuer og den karakteristiske Reinebrinken dannet en spektakulær ramme rundt Deres Majesteter Kong Harald og Dronning Sonjas siste dag på fylkestur i Nordland.

Eske iđđes joavddai Gonagasskiipa Røstii – mii lea suolobáiki Lofuohtas. Máŋga čuođis suohkana 500 olbmos ledje boahtán vuostáiváldit Gonagasbára.

Odne álggahii Gonagasbárra golmmabeaivásaš fylkkamátkki Nordlánddas. Soai bođiiga álgos Straumenii Sørfold suohkanis, gos Gonagasskiipa Norge “sjaluppen” bođii kájái iđđesbeaivvi.

Slovakias President, H.E. herr Andrej Kiska, avsluttet sitt statsbesøk til Norge i dag. Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon ledsaget ham under siste del av besøket, som fant sted i Bergen.

Bjørnstjerne Bjørnson lei guovddážis Eksellense Presideantta Andrej Kiskas stáhtaguossástallamis Norggas. Dien beakkán diktačálli muitu lea nanus Slovakias.

His Excellency President Andrej Kiska of Slovakia began a three-day State Visit to Norway today. Their Majesties The King and Queen welcomed the President in the Palace Square.

Ruvdnaprinsabárra loahpahii guossástallanmátkkis báltalaš riikkain Estteeatnamis odne. Otná beaivvi fáddán lei sihke digitaliseren, ođđaáigásaš gávpotovddideapmi ja Tallinna historjjálaš árbi – gávpot mii lea UNESCO-listtus.

The Crown Prince and Crown Princess travelled to Estonia today, the third Baltic country they will visit this week. But their day began in in Vilnius, Lithuania, with a defence-industry breakfast and then a business seminar.

Kronprinsparets reise til de baltiske landene fortsetter, og i dag kom Deres Kongelige Høyheter til Litauens hovedstad Vilnius. I likhet med Latvia og Estland feirer Litauen 100 års selvstendighet i år.

It was 100 years ago that the Baltic countries declared their independence. The Crown Prince and Crown Princess are visiting Latvia, Lithuania and Estonia on the occasion of the centennial anniversary, and their visit began today in the Latvian capital, Riga.

The members of the Royal Family took part in 658 official events in Norway and abroad in 2017. They visited 63 municipalities, all the counties and Svalbard in Norway, and paid visits to twelve countries abroad.

Deres Majesteter Kongen og Dronningen avsluttet sitt statsbesøk til Argentina i dag. Det gjorde de på en estancia der de fikk oppleve argentinsk kultur i form av historie, dans, musikk og mat.

Kongeparet besøkte Parque de la Memoria ved bredden av Rio de la Plata i dag. Minneparken hedrer de mange tusen ofrene for militærdiktaturet i Argentina mellom 1976 og 1983.

Hans Majestet Kongen la ned krans på Nasjonalmonumentet i Buenos Aires i formiddag. Kransnedleggelsen markerte starten på Kongeparets tre dager lange statsbesøk til Argentina.

I dag fant den høytidelige fredsprisutdelingen sted i Oslo Rådhus. Kongeparet og Kronprinsparet var blant dem som så Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen motta utmerkelsen.

Kronprinsparet avsluttet besøket til Etiopia nord i landet, i flyktningeleiren Hitsats. Etiopia både avgir og mottar flyktninger, og er en svært viktig aktør i spørsmål migrasjon.

Kronprinsparets andre dag i Etiopia hadde vekt på samarbeidet innenfor helse og klima. Etiopia har tatt en lederrolle i det internasjonale klimaarbeidet, og støttes av Norge i innsatsen.

Odne álggaheigga Gonagaslaš Allavuođaguovttos Ruvdnaprinsa ja Ruvdnaprinseassa iežaska almmolaš mátkkisteaskka Etiopias. 

Odne rabai Majestehta Dronnet ođđa čájáhusa "Gonagaslaš stállja. Heastadoallu ja ekvipašat 1905-1940". Golggotmánu 13. beaivvi diibmu 11.00 rájes lea stállja rabas olbmuide geat hálidit boahtit geahččat čájáhusa!

- Jeg ber Gud velsigne Sametingets arbeid og erklærer herved det 8. Sametinget for åpnet. Hans Majestet Kongen foretok den høytidelige åpningen av Sametinget i Karasjok i dag.

Deres Kongelige Høyheter Kronprinsen og Kronprinsessen avsluttet sin fylkestur i Nord-Trøndelag i dag. Det gjorde de i Frosta kommune, som har satset stort på grønnsaker og urter.

Áhpedoallu, innovašuvdna ja álbmotdearvvašvuohta ledje fáddán odne go Gonagaslaš Allavuođaguovttos Ruvdnaprinsa ja Ruvdnaprinseassa leigga guossin Flatanger suokanis.

21.09.2017 Olav Duuna riikkas

"Nu buorre sáhttá olmmoš leat ahte dás šaddá juga hui čáppat". Ruvdnaprinsabárra finai min beakkán girječálli Olav Duuna mánnávuođaruovttus Fosnes suohkanis odne.

Ruvdnaprinsabárra loahpahii Davvi-Trøndelaga fylkkamátkki vuosttaš beaivvi stuora konsearttas trønderrocka oaivegávpogis Namsosas. Muhto dan ovdal lei Kråangke čáppa, ođđa kulturviesu rahpan.

I dag startet Kronprinsparet sin tre dager lange fylkestur i Nord-Trøndelag. Kongeskipet er base under reisen, og i morges la sjaluppen til ved Øyrkollen på Høylandet.

Stuora bargu registreret boares sámi visttiid lea dál loahpahuvvon. Odne lei Gonagaslaš Allavuohta Ruvdnaprinsaregeanta Gállogiettis Evenáššis gos čalmmustahtte prošeavtta loahpaheami.

– Riddu Riđđu har spilt en viktig rolle i fortellingen om samisk stolthet, sa Hennes Majestet Dronningen under åpningen av den internasjonale urfolksfestivalen i Kåfjord i Nord-Troms.

Eske ovdalgaskabeaivvi rahpe mánáidmánát Majestehta Dronnega skulptuvrra Šloahttapárkkas. Lea Dronnet Sonja ráhkisvuohta mátkkošteapmái ja lundui mii dál lea ceggejuvvon oaidninláhkái.

Odne beasai Dronnet almmolaččat rahpat Dronnet Sonja Dáiddastálja – gávcci mánu maŋŋá go Majestehta Gonagas vuorddekeahttá attii sutnje Šloahta stáljaid riegádanbeaiskeaŋkan.

I dag åpnet de 65. Festspillene i Bergen med "Identitet" som sitt overgripende tema. Deres Majesteter Kongen og Dronningen var begge til stede under åpningen på Torgallmenningen.

17.05.2017 Lihkku beivviin!

Gonagasbearaš bođii nugo dábálaččat ge Šloahttabalkoŋgii dearvvahit mánnátogaid Oslos 10.30. De lei jo Ruvdnaprinsabárra dearvvahan Asker mánáidtoga, mii váccii Skaugum meaddel 08.15. 

Odne eahkes loahpahuvvui Majestehtaguovtto Gonagasa ja Dronnega 80-jagi ávvudeapmi feastarakeahtaid báhčimin maŋŋá mállásiid Operas.

This evening members of the European Royal Houses, family, friends and representatives of official institutions in Norway are at the Royal Palace to celebrate the 80th birthdays of Their Majesties King Harald and Queen Sonja.

Vil du være med å synge bursdagssangen for Kongeparet? Deres Majesteter Kongen og Dronningen fyller begge 80 år i år, og 9. mai er alle invitert til Slottsplassen.

Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mette-Marit vil i årene fremover ha en særlig oppgave i å fremme norsk litteratur internasjonalt.

Det kongelige hoff presenterer i dag sin nye årsrapport. Vi håper at den nye rapporten vil bidra til økt kunnskap om og forståelse av Kongehusets og Hoffets virksomhet.

Statsbesøket fra Island ble avsluttet i Bergen dag. Presidentparet ble ledsaget av Hans Majestet Kong Harald under et program der våre felles interesse for ressursene i havet sto sentralt.

The Sagas are an important part of both Icelandic and Norwegian cultural heritage. Today the Icelandic Minister for Foreign Affairs presented Norwegian public libraries with a remarkable gift.

Odne vuostáiválddii Majestehta Gonagas Eksellense Presideanta Guðni Th. Jóhannesson ja su roavvá Eliza Reid Šloahttašiljus. Islándda presideantabárra álggahii golmma beaivásaš stáhtaguossástallama Norggas.

Congratulations poured into the Royal Palace on 21 February in celebration of the 80th birthday of His Majesty King Harald. 

06.02.2017 Tråante 2017

Hans Majestet Kongen var til stede da jubileumsåret "Tråante 2017" åpnet i dag. Det er 100 år siden det første samiske landsmøtet fant sted i Trondheim, 6. februar 1917. Lihkku beivviin!

Canadas ja Norggas leat ollu oktasaš beroštumit ja ollu mii lea seammalágan, danin go goappešat riikkat leat guhkkin davvin. Ruvdnaprinsabárra loahpahii iežas almmolaš guossástallama St. John's gávpogis Newfoundlandas duorastaga.

Canada márkanat láhčet ollu vejolašvuođaid norgga fitnodagaide. Dan riikkas lea maid hui viiddis kultuvrralaš máŋggabealatvuohta. Ruvdnaprinsabárra čuovui máŋga miellagiddevaš seminára odne.

Gonagaslaš Allavuođaguovttos Ruvdnaprinsa ja Ruvdnaprinseassa leaba guođđán Ottawa ja mátkkoštan Torontoi. Doppe lei kulturgaskkusteapmi ja innovašuvdna guovddážis Canadamátkki nuppi beaivvi.

Ruvdnaprinsabárra álggahii mánnodaga iežas Canada guossástallama Ottawas. Njealji beaivvis galget sii guossástallat sihke Toronto ja St. John', ja dasa lassin vel oaibegávpogis. Innovašuvdna ja dálkkádagat leat guovddáš áššit.

Eske ovdalgaskabeaivvi beasaiga Majestehtaguovttos Gonagas ja Dronnet sávvat Singapore Presidentii ja vuosttašroavvái buresboahtima Norgii. 

Kongeparet avslutta statsbesøket sitt lenger nord i Finland – i Uleåborg, der blant anna kommunikasjonsgiganten Nokia har fabrikk. Teknologi og helse prega dagen.

Technology, defence and health are the three main focus areas for the State Visit to Finland by Their Majesties The King and Queen. Cooperation and opportunities in these crucial areas were on today’s agenda.

Kongeparet innledet sitt tredje statsbesøk til Finland i dag, ledsaget av flere statsråder og en stor delegasjon med representanter for norsk næringsliv.

I dag holdt Deres Majesteter Kongen og Dronningen hagefest i Slottsparken. 1500 gjester fra hele landet var invitert. 

Majestehtaguovttos Gonagas Harald ja Dronnet Sonja loahpaheigga iežaska ávvudanmátkki odne. Dat dáhpáhuvai Ruvdnaprinseassa ruovttugávpogis Kristiansandas.

23.06.2016 Golbma buolvva

Majestehtaguovtto Gonagasa ja Dronnega 25-jagi ávvudeami oktavuođas lea almmolašvuhtii biddjojuvvo ođđa govva mas leat Gonagas, Ruvdnaprinsa ja Prinseassa Ingrid Alexandra.

Odne olliiga Majestehtaguovttos Troandimii, gávpogii gos gonagasdoaimma sivdnádallan čađahuvvui 25 jagi dás ovdal. -Troandin lea earenoamáš báiki munnuide, logai Majestehta Gonagas.

Jubileumsreisen fortsatte i dag og det var en annen jubilant som tok i mot: Bodø markerer sitt 200-årsjubileum i år, og Deres Majesteter Kongen og Dronningens besøk passet godt inn i feiringen.

Odne álggaheigga Majestehtaguovttos Gonagas ja Dronnet iežaska logi beaivásaš ávvudanmátkki Norgga riddoguovlluin. Festii gárvvistuvvon Romsa lei vuosttaš bisánanbáiki.

The State Visit from Poland was concluded at Håkvik cemetery this evening. His Majesty The King, His Excellency the President of the Republic of Poland Mr Andrzej Duda and First Lady Mrs Agata Kornhauser-Duda paid homage to the Polish soldiers who died in Norway during the Second World War.

Forsvarssamarbeid stod sentralt på programmet for H.M. Kongen og H.E. President Andrzej Duda i dag. Men andre dag på statsbesøket starta med eit næringslivsseminar.

I dag innledet H.E. President Andrzej Duda og fru Agata Kornhauser-Duda sitt statsbesøk til Norge. DD.MM. Kongen og Dronningen er vertskap for besøket, og ønsket velkommen på Slottsplassen.

Odne rahppojuvvui Prinseassa Ingrid Alexandra Skulptuvrapárka. Gonagaslaš Allavuohta Prinseassa doaimmahii ieš rahpama, ja duháha smávva ja stuorit guossit ledje boahtán Šloahttapárkii.

17.05.2016 Lihkku beivviin!

Kongefamilien inntok sin tradisjonsrike plass på Slottsbalkongen for å hilse barnetoget i Oslo 10.30. Kronprinsfamilien var allerede på plass ved Skaugum 08.15 for å møte barnetoget i Asker.

I over 100 år har Kongefamilien tatt i mot barnetoget i Oslo fra Slottsbalkongen. Dette ble innstiftet som tradisjon av Kong Haakon i 1906. I dag er 17. mai og barnetoget nesten synonyme begreper, men slik har det ikke alltid vært.

Det var Kongelig besøk i 69 kommuner og alle landets fylker og Svalbard i 2015. Det viser Det kongelige hoffs årsberetning som ble avgitt i formiddag.

07.04.2016 Gonagasbárra Romas

Kongeparet fortsatte sitt statsbesøk i Italia i dag. Dagen startet ved Italias nasjonalmonument, der Hans Majestet Kongen la ned krans ved Den ukjente soldats grav.

Siste dag av Kongeparets statsbesøk fant sted i Milano – Italias finanshovedstad. Italia er en av verdens største økonomier og en viktig handelspartner for Norge.

Deres Majesteter Kong Harald og Dronning Sonja innledet et tre dagers statsbesøk til Italia i dag. Kongeparet leder en delegasjon med representanter for norske myndigheter og næringsliv.

17.01.2016 Stuora ávvudoalut

Several thousand people took part in celebrating the 25th anniversary of the ascension to the Norwegian throne of Their Majesties King Harald and Queen Sonja today.  

Om kvelden 17. januar 1991 døde Kong Olav V. I samme stund ble Kronprins Harald Norges nye konge: Kong Harald V. Utover kvelden ble Slottsplassen fylt av blomster og lys.

I dag er det frigitt nye offisielle bilder av Kongehusets medlemmer i anledning Kongeparets 25-årsjubileum. 

Sotnabeaivvi ođđajagimánu 17. beaivvi lea 25 jagi dan rájes Majestehtaguovttos Gonagas Harald ja Dronnet Sonja šattaiga Norgga Gonagasbárran. Dás oaidná makkár lágideamit leat ávvudanvahkkoloahpa.

Hálidat go sávvat lihku Gonagasbárrii? Bearjadaga biddjojuvvo lihkkosávvanprotokolla masa sáhttá čállit dearvuođaid.

14.12.2015 Juovlagovven

Odne lei juovlagovven áigi. Dán jagaš juovlagovat govvejuvvojedje Skaugumis, ja sihke Gonagasbárra ja Ruvdnaprinsabárra ledje mielde.

Sihke Gonagasbárra ja Ruvdnaprinsabárra čuvvo Nobel ráfibálkkašumi 2015 juohkima Tunisia našuvnnalaš dialoga Kvartehttii. Ráfibálkkašumi juohkin dáhkáhuvai allaáiggálaš seremoniijai Oslo ráđđeviesus odne.

H.M. Kongen var til stede da Norges nye Nødnett i dag ble landsdekkende. - Et enormt løft for norsk beredskap og samfunnssikkerhet, sier direktør Tor Helge Lyngstøl i DNK.

Gonagaslaš Allavuohta Ruvdnaprinsa Haakon loahpahii iežas almmolaš guossástallama Brasilas eske veaigin. Maiddái odne lei ságas Amazonasa suodjaleapmi.

On his third day in Brazil, His Royal Highness The Crown Prince travelled to Belém – the capital of the State of Pará and the gateway to the Amazon. The change in location also entailed a shift in focus, from business to the environment.

H.K.H. Kronprinsens besøk til Brasil fortsatte i Rio de Janeiro i dag. Rio er et økonomisk sentrum, og byen der de fleste norske selskap etablert i Brasil har sine hovedkvarter.

On Monday, His Royal Highness The Crown Prince began a four-day official visit to Brazil – Norway’s most important trade partner in South America.

“Education is a fundamental human right; it is also essential for ensuring inclusive, equitable and sustainable development” . Gonagaslaš Allavuohta Ruvdnaprinsa doalai sáhkavuoru UNESCOS odne.

I kveld ble Kjell Nupen Memorial Grant delt ut for første gang. Hennes Majestet Dronning Sonja deltok ved overrekkelsen, som fant sted i London.

"Mun dearvvahan Stuoradikki buresboahtima ovddasvástideaddji bargui ja sávan ahte dat bargu šattašii leat buorrin váhneneatnamii." Dieiguin árbevirolaš sániiguin álggahii Majestehat Gonagas odne Truvdnosártni ja Norgga 160. Stuoradikki allaáiggalaš rahpama.

Majestehtaguovttos Gonagas ja Dronnet leigga almmolaš guossástallamis Unjárgga gielddas odne, Várjjatvuotnagáttis. Odne veaigin loahpahuvvo fylkkamátki vuostáiváldimiin Gonagasskiippas.

I morges gikk Deres Majesteter Kongen og Dronningen i land ved Hurtigrutekaia i Kjøllefjord. Det ble en varm velkomst i kjølig vær for Kongeparet.

I dag morges gikk Deres Majesteter Kongen og Dronningen i land i Kvalsund. Det var starten på årets fylkestur for Kongeparet, som går til seks av våre aller nordligste kommuner.

H.K.H. Kronprinsen fortsetter sin reise i historien, til Tromsø og bispegården der det siste statsrådet ble holdt før Kong Haakon og Kronprins Olav måtte forlate landet, 7. juni 1940.

I dag besøker H.K.H. Kronprinsen hytta Trangen i Balsfjord. Våren 1940 hadde Kong Haakon og Kronprins Olav tilhold her, og tømmerhytta var Norges statsrådssal.

Hans Majestet avsluttet sitt offisielle besøk til USA i Anchorage, Alaska, i onsdag. Her var det sterkt fokus på det arktiske og norsk-amerikansk samarbeid i nordområdene.

I går og i dag markeres gjenerobringen av Narvik – de alliertes første seier under 2. verdenskrig. H.K.H. Kronprinsregenten var til stede ved 75-årsmarkeringen i dag.

On Tuesday, His Majesty The King continued his official visit to the US, this time in Alaska, where he spoke with local climate researchers in the town of Homer.

24.05.2015 PLU Gudnidoavttir

Hans Majestet Kongen fortsatte sitt besøk i USA lørdag, med besøk til Pacific Lutheran University (PLU) i Tacoma. Kongen ble utnevnt til æresdoktor ved universitetet, som har sterke bånd til Norge.

Majestehta Gonagas Harald lea álggahan almmolaš guossástallama USA:s, mii galgá bistit vahku. Gonagas guossástallá stáhtaid Washington ja Alaska, ja son ollii Seattle gávpopgii veaigin gaskavahku.

17.05.2015 Lihkku beivviin!

Kongefamilien har inntatt sin tradisjonsrike plass på Slottsbalkongen for å hilse barnetoget i Oslo, som nå nærmer seg Slottsplassen.

Odne ávvuduvvui miehtá riikka Friddjanbeassan ja dat go 2.máilmmisoahti nogai Norggas. Gonagasbearraša lahtut ledje mielde máŋggain lágidemiin.

Denne uken avholder Verdens Naturfond WWF sin årskonferanse i Svolvær. H.K.H. Kronprinsessen talte under åpningen, der hun la vekt på grønne valg i hverdagen.

Ruvdnaprinsabárra lea Lance dutkanskiippas, mii lea galbmon áhpejieŋaid sisa davábealde Svalbárdda. Árktalaš guovllu jiekŋa suddá dál jođáneappot go goassege ovdal. Fatnasis leat dutkit guđet geahččalit gávnnahit manne nu dáhpáhuvvá, ja movt.

Majestehtaguovttos Gonagas ja Dronnet čuovuiga eske ovdalgaskabeaivvi H.E. Presideantta Andris Bērziņš MS Baronen fatnasii. Doppe vuostáiválddii Norgga spesiálasoalddátveahka sin.

Odne sávaiga Majestehtaguovttos Gonagas ja Dronnet Latvia presidentii, H.E. Andris Bērziņš, buresboahtima Norgii, allaáiggálaš seremoniijas Šloahta luhtte.

Siste del av Kongeparets statsbesøk fant sted i Perth på Australias vestkyst. Marint samarbeid og petroleumsvirksomhet var dagens hovedtema.

Majestehta Dronnet čájehii Australia gehččiide odne dáidaga man inspirašuvdnan lea Norgga luondu, ja Majestehta Gonagas lei guossin mariinna oahppoguovddážis. Muhto árabut odne lei sudnos čoahkkin Australia eamiálbmogiid ovddasteddjiiguin.

Today, His Majesty The King undertook the formal opening of a seminar on the Antarctic at the Australian National Maritime Museum. King Harald and Queen Sonja are spending the second day of their State Visit in Australia’s largest city, Sydney.

Today, Their Majesties The King and Queen launched the first official visit of a Norwegian head of state to Australia. The King and Queen will visit Canberra and Sydney, before concluding their visit in Perth on Friday.

Det ble både høyteknologi og storslagen natur for Hans Majestet Kongen i Dronning Maud Land i dag. Kongen gjester den norske forskningsstasjonen Troll i Antarktis.

Johan Martin Ferner sovnet stille inn på Rikshospitalet i Oslo i dag, den 24. januar 2015 klokken 05.25. 

The traditional skrei fishing season has arrived, and today His Royal Highness Crown Prince Haakon took part in a fishing trip off the island Senja in North Norway on board the fishing vessel Senjaland.

I dag mottok Kailash Satyarthi og Malala Yousafzai Nobels Fredspris. Kongeparet og Kronprinsparet var til stede i Oslo Rådhus, der fredsprisvinnerne også mottok varm og stående applaus.

Today was the last day of the State Visit of Their Majesties The King and Queen to Myanmar. The King and Queen concluded their five-day visit at the former royal palace in Mandalay.

Deres Majesteter Kongen og Dronningen har reist videre til Bagan, et historisk tempelområde i Mandalay-regionen. Kulturminnevern sto sentralt på Kongeparets tredje dag i Myanmar.

Gonagas Majestehta doalai sáhkavuoru demokratiija ovddideami birra Yangon Universitehtas odne. Su sáhkavuorru álggahii nuppi beaivvi Gonagasbára Myanmar stáhtaguossástallamis.

Deres Majesteter Kongen og Dronningen innledet sitt statsbesøk til Myanmar i dag. Markering av Norges støtte til den pågående reformprosessen, er reisens viktigste formål.

Odne lea Gonagaslaš Allavuohta Ruvdnaprinsa guossástallanmátkkis Serbias. Ruvdnaprinssa prográmmas leat ollu doaimmat Serbia oaivegávpogis, Beogradas, gos son lea vuosttaš geardde guossin.

25.10.2014 - Norga giitá din

Hans Majestet Kong Harald er til stede under dagens markering av frigjøringen av Øst-Finnmark. Det er 70 år siden sovjetiske tropper drev den tyske okkupasjonsmakten ut av områdene rundt Kirkenes. 

India ja Norgga ovttasbargu ealáhus-ja kultureallimis lei guovddážis stáhtaguossástallama nuppi beaivvi. Majestehtaguovttos Gonagas ja Dronnet čuovuiga  H.E. Presideantta Pranab Mukherjee ja Sharmistha Mukherjee.

Odne beasai Gonagasbárra sávvat Presidentii Pranab Mukherjee ja su niidii, Sharmistha Mukherjee, buresboahtima Norgii. Guossástallan álggahuvvui allaáiggálaš buresboahtinseremoniijain Šloahttašiljus odne iđđes.

I påsken besøkte DD.MM. Kongen og Dronningen Påskeøya i Stillehavet. Den norske oppdageren og vitenskapsmannen Thor Heyerdahl var med på å gjøre den isolerte øya kjent for resten av verden. I dag ville han ha fylt 100 år.

- I greet the Storting and welcome you to responsible labour, wishing it will be to the good of the Nation. With this traditional wording, His Majesty began the Speech from the Throne and the official opening of the 159th Norwegian Storting (Parliament).

17.05.2014 Lihkku beivviin!

Árbevieru mielde lea Gonagasbearaš Šloahttabalkoŋggas dearvvaheamen mánáidtoga Oslos. Majestehtaguovttos Gonagas ja Dronnet ja Ruvdnaprinsabearaš bohte balkoŋgii veaháš ovdalaš bealoktanuppelogi, go mánáidtoga lahkonii Šloahttašilljui.

- Im maehtieh mov uvte vuejnedh aktem jieledem bielelen gærjah. Daan biejjien H.K.H. Kronprinsessa sov lidteræære feelemem eelki Nordlandsbanesne. Daan sjïekenisnie Gånkavåågne lea dïeves gærjijste, jïh Lidteratuvretååge edtja Bådåddjon luvhtie vuejedh Skierden gåajkoe.

Kulturarven sto i sentrum for Hennes Majestet Dronningen i dag. Det ble både vandring gjennom vernet verdensarv og et møte med sørsamisk språk og kultur. Dagen startet i Røros' vakre kirke.

I dag var barn fra Kapellveien barnehage i audiens hos Hans Majestet Kongen. De hadde sitt eget lovforslag med til Kong Harald. - Vi skal ha snille hender, var barnas første paragraf.

H.K.H. Kronprinsen avsluttet sitt offisielle besøk til St. Petersburg i dag med et kort besøk hos norske FMC Technologies i deres lokaler ved Vinterpalasset. Selskapet er verdensledende på systemer og løsninger til olje- og gassproduksjon på havbunnen.

Today His Royal Highness Crown Prince Haakon undertook the official opening of Jotun’s new production facility outside St. Petersburg. Jotun is a long-time supplier of paint to the Russian shipbuilding industry, and many of St. Petersburg’s bridges are protected by Jotun coatings.

Today His Royal Highness Crown Prince Haakon embarked on a three-day official visit to Russia. Activities will include the promotion of Norwegian industrial initiatives in St. Petersburg and Leningrad oblast.

- La oss feire våre friheter med klokskap, sa Hans Majestet Kong Harald da han foretok den offisielle åpningen av Grunnlovsjubileet i kveld. Det skjedde på historisk grunn, på Eidsvoll, der det hele startet.

H.K.H. Kronprins Haakon og statsminister Erna Solberg representerte Norge under minneseremonien for Nelson Rolihlahla Mandela i Johannesburg i dag. 80 000 mennesker, deriblant flere titalls stats- og regjeringssjefer, hedret Mandelas minne.

On 10 December, the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) received the Nobel Peace Prize for its work to achieve a world free from chemical weapons. Their Majesties King Harald and Queen Sonja attended the formal ceremony at Oslo City Hall

Their Majesties The King and Queen concluded their State Visit to Turkey on Thursday. After beginning their morning at a Norwegian-Turkish business seminar, the King and Queen had the opportunity to visit to the magnificent Blue Mosque and Hagia Sophia.

Their Majesties The King and Queen began the second day of their State Visit to Turkey with a Norwegian-Turkish business seminar in Ankara. The King opened the seminar which focused on renewable energy and hydropower.

I dag innledet Deres Majesteter Kongen og Dronningen et tre dagers statsbesøk til Tyrkia. Det er stadig økende samhandling mellom Tyrkia og Norge, og dette er første gang det gjennomføres statsbesøk mellom våre to land.

"Jeg hilser Sametinget velkommen til ansvarsfull gjerning og ønsker at den må bli til gagn for det samiske folk og for vårt fedreland." Slik lød det da Hans Majestet foretok åpningen av det 7. Sameting i dag.

His Majesty King Harald officially opened the Norwegian Storting (Parliament) today. The 2013-2014 session of the Storting is the 158th since its inception, and the proceedings follow a fixed ceremony laid down in the Constitution.

Deres Kongelige Høyheter Kronprinsen og Kronprinsessen avsluttet sin fylkestur i Vest-Agder med besøk i Marnardal og Songdalen kommuner. Dagen startet i Mandal, der Kronprinsparet fikk en flott velkomst.

Stuora hirpmuslaš riđđu Ivgus Romssas lea vuolggabáiki Barents Rescue gádjunhárjehallamii 2013. Majestehtaguovttos Gonagas ja Dronnet finaiga eske dien hárjehallama geahččamin

Deres Kongelige Høyheter Kronprinsen og Kronprinsessen fortsatte sin fylkestur i Vest-Agder i dag. Kronprinsparet besøkte kommunene Audnedal og Åseral før de sluttet seg til Kongeskipet ved Mandal.

I dag starta Kronprinsparets fylkestur i Vest-Agder. I løpet av tre dagar skal seks av kommunane i fylket få besøk. - Jeg har gledet meg veldig til å reise på fylkestur i hjemfylket mitt for aller første gang, sa Kronprinsessa i den første talen på reisa.

I dag morges gikk to Kongepar i land i Tromsø. Deres Majesteter Kong Carl Gustaf og Dronning Silvia er på offisielt besøk i Norge, og vår egen Konge og Dronning er vertskap for besøket.

Ruoŧa gonagasbárra, Majestehtaguovttos Gonagas Carl Gustaf  ja Dronnet Silvia, leaba almmolaš guossástallamis Norggas. Majestehtaguovttos Gonagas Harald ja Dronnet Sonja leaba gussiid vuostáiváldit. Guossástallan čađahuvvo ollislaččat Davvi-Norggas.

05.06.2013 Osen ja Roan

Majestehta Gonagas spovii Osen ássiide buori ja guhkes eallima odne. Dat lea vejolaš go seaguha buori movtta ja buori dearvvašvuođa, oaivvildii Gonagas. Son ja Majestehta Dronnet vásiheigga hearvás ovdalgaskabeaivvi Osenis.

Odne iđđes lávkiiga Majestehtaguovttos Gonagas ja Dronnet Hitra gáddái. Dat lei Gonagasbára dán jagi fylkkamátkki álgu. Soai galgaba fitnat guđa suohkanis Mátta-Trøndelagas.

Eske eahkes čuovui Gonagasbárra Fra Berliner til Buick čájáhusa rahpama Troandimis. Čájáhussii leat čohkken muhtun fievrruid Šloahta vuorkkás mat čájehit Šloahta vuodjinfievrruid 1905 rájes 1940 rádjái, ja dat lea maŋemus čájáhus Gonagaslaš mátkkit čájáhusas – mii lea Ráđđehus skeaŋka Gonagasbára 75-jagi beivviide.

I dag overrakte Hans Majestet Kong Harald den prestisjetunge Abelprisen til den belgiske matematikeren Pierre Deligne. Deligne mottar prisen for sitt meget betydningsfulle bidrag til algebraisk geometri.

17.05.2013 Lihkku beivviin!

Tradisjonen tro er Kongefamilien på Slottsbalkongen og hilser barnetoget i Oslo. Deres Majesteter Kongen og Dronningen og Kronprinsfamilien kom ut på balkongen rett før halv elleve, da barnetoget nærmet seg Slottsplassen. 

I forrige uke gikk en gammel drøm i oppfyllelse for Hans Majestet Kong Harald. I fire dager bodde han sammen med yanomami-indianerne dypt inne Brasils regnskog.

Ruvdnaprinsabearaš deaivvadii preassaolbmuiguin govvedeapmái maŋŋá go Ruvdnaprinsabárra lei leamaš mielde láidesteaddjin riddárrennet čuoigamis Beitostølenis odne.

Det tradisjonsrike Ridderrennet arrangeres for 50. gang. Rennets beskytter, Prinsesse Märtha Louise, og Deres Kongelige Høyheter Kronprinsen og Kronprinsessen, deltok som ledsagere under jubileumsrennene i dag.

- Muhtomin mii fertet leat roahkkadeappot, vai duostat iežamet jiena geavahit. Ja juohke háve šaddat mii eanet ollisin olmmožin, logai Majestehta Dronnet go sus lei sáhkavuorru Folketeateris odne, gos ledje ollu olbmot. Dronnet searvvai IMDI nissonbeaivvi lágideapmái ja nissonolbmuid jienastanlobi ávvudeapmái.

06.02.2013 Lihkku beivviin!

Odne lei Gonagaslaš Allavuohta Ruvdnaprinsa fárus ávvudeamen Sámeálbmot beaivvi ođđa Girkonjárgga skuvllas. Ruvdnaprinsa ságastalai ohppiiguin dan birra man mávssolaš lea leahket dakkárin go olmmoš juo lea.

Gonagaslaš Allavuohta Ruvdnaprinsa bođii odne Girkonjárgii gos galgá čuovvut guovttebeaivásaš viiddis prográmma Barents Spektakel festivála rahpandilálašvuođas ja son galgá maid čuovvut Sámeálbmotbeaivvi doaluid guovvamánu 6.beaivvi.

04.02.2013 Silbaheadjaskeaŋka

Hennar Majestet Dronninga var til stades da Kulturminister Hadia Tajik opna utstillinga Sølvbryllupsgaven ved Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø i ettermiddag. Utstillinga viser måleri gjevne som folkegåve til Oscar II og Dronning Sophie til bryllaupsdagen deira i 1882.

Edvard Munch er en del av vårt kulturelle grunnfjell, sa Hans Majestet Kongen da han åpnet jubileet Munch 150 i kveld. Det er 150 år siden Edvard Munch ble født, og dette vil bli markert hele året gjennom.

The annual Christmas concert at the Royal Palace was held on the evening of Wednesday, December 19. The concert will be broadcast on Norwegian television this evening.

Odne doalai Majestehta Dronnet Sonja govvalogaldallama "Impressions of Norway" . Guldaleaddjin ledje Majestehta Gonagas ja 200 Norgga ja olgoriikkaid ealáhusbargosurggiid ovdadsteaddjit. Logaldallama vuođđun leat Dronnega iežas govat ja vásáhusat Norgga luonddus.

Davviguovllut leamaš guovddážis daid beivviid go Suoma stáhtaoaivámuš leamaš stáhtaguossástallmis dáppe, ja maŋemus guossástallanbeaivi lei Romssas. Gonagaslaš Allavuohta Ruvdnaprinsa čuovui H.E. Presideantta Niinistö ja su roavvá Haukio otná beaivvi dáhpáhusain.

Guovddážis dáid beivviid stáhtaguossástallamis lea Suoma ja Norgga ovttasbarggu nanusmahttin. Eske iđđes čuovui Majestehta Gonagas Presideantta Sauli Niinistö Girjjálašvuođavissui/Litteraturhuset, gos Presideanta doalai logaldallama «In the same neighbourhood».

Odne ovdalgaskabeaivvi besai Majestehta Gonagas sávvat Suoma Presidentii H.E. Sauli Niinistö ja roavvái Jenni Haukioi buresboahtima Norgii. Gonagas ja Dronnet leaba vuostáiváldit Suoma Presideantabára golmmabeaivásaš stáhtaguossástallamis Norggas.

Odne rabai Majestehta Gonagas Harald 157. dábálaš Stuoradikki allaáiggalaččat –seremoniija čađahuvvo Vuođđolága § 74 mearrádusa mielde.

Prinseassa Ragnhild, Lorentzen roavvá hávdáduvvui Šloahttakapeallas bearjadaga. Prinseassa oađđái jaskadit iežas ruovttus Rio de Janeiros Brasilas čakčamánu 16. beaivvi ja šattai 82 jagi boaris.

18.09.2012 Hávdádeapmi

Prinseasse Ragnhild, Lorentzen roavvá hávdáduvvo Šloahttakapeallas bearjadaga čakčamánu 28.beaivvi 2012. Prinseassa gistu vurdojuvvo Gardermoenii čakčamánu 22. beaivvi.

Majestehta Gonagas lea stuora morrašiin vuostáiváldán dieđu ahte Prinseassa Ragnhild, Lorentzen roavvá, lea jápmán. Prinseassa oađđái jaskadit iežas ruovttus Rio de Janeiros Brasilas, čakčamánu 16. beaivvi 2012 diibmu. 09.45 báikkálaš áiggi.

07.06.2012 «Hurra for deg!»

Riegádanlávlla čuojai Šloahttašiljus odne.Badjel 3.000 mánáigárdemáná ledje boahtán Šloahta lusa ávvudit Gonagasbára. Majestehtaguovttos Gonagas Harald ja Dronnet Sonja návddašeigga mánáid lávlaga Šloahttabalkoŋggas.

Odne lea Gonagaslaš hoava 2011 jahkedieđáhus addojuvvon Stuoradikki Presideantadoaibmagoddái, Ođasmahttin-,hálddahus – ja girkodepartementii ja Riikarevišuvdnii.
22.03.2012 Loahpaheapmi Oslos

Odne loahpaheigga Gonagaslaš Allavuohta Wales Prinsa ja Cornwall Hertuginne iežaska guossástallama Norggas. Ovttas Majestehtaguovttuin Gonagas Haraldiin ja Dronnegiin finaiga soai «Kongelige reiser» čájáhusas Kunstindustrimuseas.

Majestehtaguovttos Gonagas ja Dronnet leigga Gonagaslaš Allavuođa Wales Prinssa ja Cornwall Hertuginne láidesteaddjit Bergenis nuppi beaivvi bára Norgga guossástallanmátkkis.
Odne álggaheaba Gonagaslaš Allavuohta Wales Prinsa ja Cornwall Hertuginne almmolaš guossástallama Norggas. Majestehtaguovttos Gonagas Harald ja Dronnet Sonja leaba gussiid láidesteaddjit guossástallanáiggi, mii lea golbma beaivvi.

Majestehtaguovttos Gonagas ja Dronnet, Ruvdnaprinsabearaš, Prinseassa Märtha Louise ja Prinseassa Astrid ledje buohkat boahtán “Gonagasbearrašiid mátkkit 1905-2005 ” ávvučájáhusa rahpamii Kunstindustrimuseai Oslos gaskavahku

Sotnabeaivvi 12. beaivvi guovvamánus ávvudit Prinseassa Astrid, Ferner roavvá gállamállásiiguin Gonagaslaš šloahtas. Prinseassa lei Norgga njunušnisu ollu jagiid, ja lea ain hui doaimmalaš ollu suodjaleaddjidoaimmain ja Ruvdnaprinseassa Märtha muitofoandadoaimmas.

Odne lei Gonagasbearaš čoahkkanan Šlohttii juovlagovvemii. Govvedeapmi lei rukses saloŋggas, gos Majestehta Dronnet logai muitalusaid.

Odne lea mearkabeaivi goas čalmmustahttet dan ahte lea 100 jagi gollan dan rájes Roald Amundsen ja su veahka jovde Lullipolii. Dan stuora olahusa muitet Bygdøynesas odne, gos Majestehta Gonagas rahpá ođđa Lullipolamonumeantta.

10.11.2011 "Under stor press"
Majestehta Dronnet Sonja lea mielde "Under stor press" čájáhusa rahpamis odne. Majestehta Gonagas Harald, Majestehta Dronnet Silvia ja Gonagaslaš Allavuohta Ruvdnaprinsa Haakon leat maid mielde čájáhusa rahpamis, gos Dronnega iežas dáiddalaš barggut maid leat oassin.

- Cahkkehehkot čuovgga giitun Norgga veteránaide. Nie loahpahii Majestehta Gonagas Harald sártnistis go rabai veteránamonumeantta Touchpoint Áisejogas odne.

Majestehtat Gonagas Harald ja Dronnet Sonja loahpaheigga odne iežaska USA guossástallanmátkki. Mátki loahpahuvvui go soai finadeigga Norgga Mearraolbmuid girkus New Yorkas.

21.10.2011 Opera museas
Odne šattai Oslo Operaviessu ja Stavangera Geopárka oassin the Museum of Modern Art (MoMA) čoakkáldagas New York gávpogis. Dat dáhpáhuvai go Majestehta Dronnet attii dien guokte modealla ja arkiteaktatevnnegiid skeaŋkan museai.
13.10.2011 USA mátkkošteapmi

Mannan vahku loahpas álggaheigga Majestehtaguovttos Gonagas ja Dronnet almmolaš USA guossástallama. Soai galgaba doppe mátkkoštit logi beaivvi. Gonagasbárra galgá fitnat Iowas ja Minnesotas, ja mátki loahpahuvvo New Yorkas.

05.10.2011 Stuoradikki rahpan
Majestehta Gonagas doaimmahii odne 156. dábálaš Stuoradikki allaáiggalaš rahpama. Dán árbevirolaš seremoniija mannolat leat mearriduvvon Vuođđolága § 74:s.

Majestehtaguovttos Gonagas ja Dronnet leigga Mátta-Afrihkká Presideantta, H.E. dr Jacob Zuma ja su roavvá Tobeka Zuma mielde ollu guossástallamiin odne. Gonagasbára ja Presideantabára prográmmas ledje sihke ealáhusat, dearvvašvuohta ja kultuvra.

Odne álggahii H.E. Presideanta Jacob Zuma ja su roavvá Tobeka Zuma stáhtaguossástallama Norggas.

Majestehta Dronnet rabai Mihcamareahket almmolaččat turistageaidnoprošeavtta Steilneset. Dát muitobáiki Finnmárkkus lea okta dáiddára Louise Bourgeois maŋŋemus stuora dáiddalaš bargguin.
09.06.2011 Sážžá stálut

Ledje stálut mat vuostáiválde Gonagasbára go soai eske beaivet joavddaiga Berg suohkanii Sážžás. Vaikko ii lean ge jur ieš Sážžástállu mii čuoččui kaias, muhto okta stuora stállu ja vihtta smávva stáloža sávve Gonagassii ja Dronnegii liegga buresboahtima.

Odne guossástallaba Májestehtaguovttos Gonagas ja Dronnet Rivttát ja Loabát suohkaniid. Riddokultuvra lei guovddážis Rivttágis, ja sámi kultuvra fas čalmmustahttejuvvui earenoamážit Loabágis.

07.06.2011 Fylkamátkkis

Odne álggaheigga Majestehtaguovttos Gonagas ja Dronnet iežaska fylkamátkki Tromssa fylkkas. Gonagasbárra geavaha Kongeskipet Norge dán mátkkis, ja eske ovdalgaskabeaivvi manaiga soai ja sudno mieldemátkkálaččat gáddái Evenáššis Skániid suohkanis.

Odne addá Majestehta Gonagas Harald allaárvosaš Abelbálkášumi John Willard Milnorii. Professor Milnor oažžu bálkášumi ”dan ovddas go lea guorahallan ja fuomášan topologiijas, geometriijas ja algebras ođđa dieđuid main lea boahtteáigái mearkkašupmi”.

17.05.2011 Lihkku beivviin!
Gonagasbearaš dearvvaha mánáidtoga Oslos Šloahttabalkoŋggas odne diibmu 10:30 rájes. Ruvdnaprinsabearaš vuostáiváldá vuos mánáidtoga Askeris olggobealde Skaugum diibmu 08:15.

Nuppi beaivvi stáhtaguossástallamis Kroatias lei Gonagasbárra hámmángávpogis Šibenik. Dan beaivvi prográmma guovddážis ledje oktasaš prošeavttat ja beroštumit mat gusket maritimasuorgái.

Majestehtaguovttos Gonagas Harald ja Dronnet Sonja leaba stáhtaguossástallamis Kroatias miessemánu 12. ja 13. beivviid. Buresboahtinseremoniija lei odne iđđes presideantapalássas.

Majestehta Gonagas Harald rabai odne ealáhusseminára Slovenian – Norwegian forum of competence, ja dan maŋŋá finaiga Majestehtaguovttos Gonagas ja Dronnet ovttas geahččamen máŋga prošeavtta maid Norga lea dorjon.

Majestehtaguovttos Gonagas ja Dronnet álggaheigga odne stáhtaguossástallama Šlovenias. Presideanta Danilo Türk ja su roavvá Barbara Miklič Türk sávaiga Gonagasbárrii buresboahtima šloahtas man namma lea Brdo Castle, mii lea olggobealde Ljubljana.
05.05.2011 Dáhkki dáhki alde
Miessemánu 2. beaivvi bargagohte Gonagaslaš šloahta váldosoaji dáhki divodemiin. Lea Statsbygg mii doaimmaha dan barggu, lagas ovttasbarggus Gonagaslaš hoavain ja Riikaantikvárain.
Gonagaslaš hoava jahkedieđáhus lea dál doaimmahuvvon Stuoradikki Presideantadoibmii, Ođastus-, hálddahus – ja girkodepartementii ja Riikkarevišuvdnii. 2010 jahkedieđáhus čájeha Gonagasbearraša viiddis almmolaš prográmma.
Republihka Litauen presideanta, H.E. Dalia Grybauskaitė lea guovttebeaivásaš stáhtaguossástallamis Norggas. Majestehtaguovttos Gonagas ja Dronnet sávaiga Presidentii buresboahtima allaáiggalaš seremoniijas Šloahttašiljus ikte.

Gonagasbearaš lei Dálveoaivegávpogis go Oslo sávai olles máilbmái buresboahtima sabehiiguin gilvvohallat MM - gilvvuin odne eahkes. Badjel 50.000 olbmo ledje boahtán čuovvut rahpanseremoniija Universitehtašiljus.

03.02.2011 Mind the Map!

Gonagaslaš Allavuohta Dronnet lei mielde Barents Spektakel rahpamis ikte eahket. Rájit ja nuppástuvvi rájit lea dán jagi festivála fáddá. Mind the Map! Goal lea guovddáš ja gos leat doaresbealbáikkit?

Majestehtaguovttos Gonagas ja Dronnet áiguba mátkkoštit Tromssa fylkkas distaga geassemánu 7. beaivvi rájes gitta duorastahkii geassemánu 9.beaivái 2011.

Dál leat almmolašvuhtiii biddjojuvvon ođđa Majestehta Gonagasa ja Dronnega ja Gonagaslaš Allavuođaguovtto Ruvdnaprinssa ja Ruvdnaprinseassa govat.

Kruvnnaprinssa bearáš lea leamašan mátkkis skábmamánu loahpa rájes. Sikkim báikkis nuortadavvi Indias sii deaivvadedje NRK joavkkuin, ja leat sádden ruoktot juovladearvvuođaid filmmain ja govaiguin.

Sudno Majestehtat Gonagas ja Dronnet leigga mielde ávvodoaluin mat lágiduvvojedje Nobel ráfibálkkašumi juolludeami oktavuođas Kiinná olmmošvuoigatvuođa áŋggirdeaddjái Liu Xiaoboai odne.

Gonagaslaš Majestehtaguovttos Gonagas ja Dronnet loahpaheigga guossástallama Slovakias ruvkegávpogis Banská Štiavnicas.Majestehta Gonagas siterii Bjørnson go rabai norgga-sloavakia seminára man fáddán lei fitnodagaid servodatovddas-vástádus. Bjørnson lei maid guovddážis maŋŋil dán beaivvi, dasgo Gonagasbárra rabai sierra Bjørnsončájáhusa.

Majestehtaguovttos Gonagas ja Dronnet álggaheigga odne stáhtaguossástallama Slovakia republihkas. Lea vuosttaš geardi go Norggas leat ovddasteaddjit stáhtaguossin Slovakias dan rájes go dát riika šattai sierra riikan 1993:s.

Majestehtaguovttos Gonagas ja Dronnet oahpisteigga Presideantta Doris Leuthard ja dr Roland Hausin Rikshospitálii odne iđđesbeaivvi. Doppe lei seminára medisiinnalaš teknologiija birra, Sveitssa stáhtaguossástallama nuppi beaivvi.

Sveits stáhtaguossástallan álggii odne. Majestehtaguovttos Gonagas ja Dronnet vuostáiválddiiga Presideantta Doris Leuthard ja dr Roland Hausin allaáiggalaš seremoniijas Šloahttašiljus.

Odne rabai Majestehta Gonagas Harald allaáiggalaččat 155. Stuoradikki. Rahpandilálašvuođas logai Gonagas Truvdnasártni, mas leat Ráđđehusa politihka váldoáigumušat boahtte jahkái.

Gonagaslaš Allavuođaguovttos Ruvdnaprinsa ja Ruvdnaprinseassa fitnaba Vegårshei ja Gjerstad suohkaniin fylkamátkki maŋemus beaivvi. Muhto gáddái soai gal manaiga Tvedestrandas eske iđđesbeaivvi.

Odne ledje Froland ja Arendal suohkanat mat ožžo guossin Gonagaslaš Allavuođaguovtto Ruvdnaprinssa ja Ruvdnaprinseassa. Ruvdnaprinsabárra lea golmmabeaivásaš fylkamátkkis Aust-Agderis, ja soai joavddaiga Arendalii odne iđđes.

Ruvdnaprinsabára golmma beaivásaš fylkamátki Aust-Agderis álggii odne. Gonagaslaš Allavuođaguovttos Ruvdnaprinsa ja Ruvdnaprinseassa mátkkošteaba Gonagasskiippain, ja odne soai duolmmasteigga gáddái Lillesanddas.

Gonagaslaš Allavuohta Prinseassa Ingrid Alexandra lea álgán Jansløkka mánáidskuvlii Askeris. Sihke váhnemat ja áhkku ja áddjá čuvvo Prinseassa skuvlii vuosttaš skuvlabeaivvi.

Ruvdnaprinsabára Humanitære Foandda stivra lea dán jagi mearridan doarjut prošeavtta ”Ungt entreprenørskap” – mii lea Strømmestiftelsen ja Misjonsalliansen oktasaš prošeakta.

Majestehta Dronnet Beatrix loahpahii iežas golmmabeaivásaš stáhtaguossástallama Bergenis duorastaga. Majestehtaguovttos Gonagas Harald ja Dronnet Sonja čuovuiga nederlándda Dronnega go son lei hansagávpogis guossin.

Majestehta Gonagas sávai eske ovdalgaskabeaivvi buresboahtima Nederlándda Majestehtii Dronnet Beatrixii Norgii. Dronnet Beatrix lea golmmabeaivásaš stáhtaguossástallamis Norggas, ja su vuostáiválde allaáiggalaš buresboahtinseremoniain go son bođii Osloi.

Majestehta Gonagas addá odne Abelbálkášumi professorii John Torrence Tate Gamle Logenis. Professor Tate oažžu bálkášumi ” dan stuora barggu ovddas maid son lea bargan ja mas guhká juo leamaš váikkuhus lohkoteoriijai”.

17.05.2010 Lihkku beivviin

Gonagasbearaš dearvvaha Oslo mánáidtoga Šloahttabalkoŋggas diibmu 10:30 rájes odne. Ruvdnaprinsabearaš ávvudišgoahtá beaivvi Skaugumis, gos sii vuostáiváldet Asker mánáidtoga diibmu 08:15 rájes.

Gonagas Majestehta sávai Ruošša presidentii H.E. Presideanta Dmitrij Medvedevai ja su roavvái Svetlana Medvedevai buresboahtima Norgii allaáiggalaš seremoniijas olggobealde Šloahta eske ovdalgaskabeaivvi.

Gonagas Majestehta lei odne eahket gállakonsearttas Operaviesus. Konsearta lei nuorra fioliidnačuojaheddjiid allaárvosaš Menuhin gilvvu loahpahanlágideapmi, ja lei Gonagas Harald gii attii bálkášumi dan guoktái geat vuittiiga.

Gonagaslaš hoava jahkedieđáhus muitala Gonagasbearraša almmolaš doaimmaid ja Hoava bargguid birra jagis mii lea vássán. Das muitaluvvojit maid buot ánsomearkkat ja medáljat maid leat addán. Dás čuovvu oaniduvvon jahkedieđáhus. Olles jahkedieđáhusa sáhtát viežžat go čuovut čujuheaddji dás olgešbealde (PDF).

- Finnmárkovuodjimiin ovttastahttojuvvojit ollu buorit fámut: Falástallan, luonddu muosáheapmi, eaktodáhtolašvuohta, kultuvra, ealáhusdoaimmat, internašuvnnalaš solidaritehta ja mátkkoštallan - buohkat barget ovttas ja lágidit earenoamáš ollislaš vásáhusa.
21.01.2010 Prinseassa 6 jagi

Odne, ođđajagimánu 21. beaivvi, deavdá Prinseassa Ingrid Alexandra guhtta jagi. Riegádanbeaivvi oktavuođas leat almmuhuvvon Prinseassa govat. Dat leat govvejuvvon Ruvdnaprinsabára opmodagas Skaugumis Askeris.

Odne lei Gonagasbearaš čoahkkanan govvedeapmái Šloahtas. Stuora bihpporgáhkkoviessu lei biddjojuvvon Stuora feastasálii ja dat galggái árbevirolaččat čiŋahuvvot.

Maŋemus beaivvi Gonagasbára Lulli-Afrihkká stáhtaguossástallmis, čuovvuba soai sihke dutkan- ja oahpahussemináraid ja beassaba maid oaidnit dearvvašvuođastašuvnna the Uitzig Clinic. Soai fitnaba maid nuorra borjjasteddjiid guossis Zeekovlei Yacht Clubas.

Majestehtaguovttos Gonagas ja Dronnet mátkkošteigga Cape Town gávpogii nuppi beaivvi iežaska Lulli-Afrihkká stáhtaguossástallamis. Dáppe rabai Dronnet čájáhusa ”Strengths and Convictions” maŋŋá go Gonagasbárra lei boradan almmolaš lunsja ovttas ráfibálkášumi vuitiiguin ovdalaš seamma beaivvi.

Odne álggaheigga Majestehtaguovttos Gonagas ja Dronnet golmmabeaivásaš stáhtaguossástallama Lulli-Afrihkkás. Gonagasbárra mátkkošta njunnošis sáttagottis mas leat mielde norgga jođiheddjiid, kultuvrra ja ealáhusaid ovddasteaddjit.

Majestehta Gonagas rabai odne 6. Sámedikki. Gonagas Harald logai rahpansártni ja Majestehta Dronnet čuovui maid rahpandilálašvuođa.

Majestehta Gonagas lea nammadan dáiddara Mari Boine vuostáiváldit ánssu man namma lea Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Dan ánssu son oažžu su máŋggabealát dáiddalaš bargguid ovddas.

Majestehta Gonagas rabai mannan mánnodaga Soahtehistorjjálaš báikki Gieddenjunis/Basieváries. Stuora muitobázzi lea ceggejuvvon muitun sidjiide geat dien báikkis gahčče go sohte duiska soahteveaga vuostá cuoŋománu 24. beaivvi 1940.

Majestehta Gonagas Harald attii Abelbálkkašumi professor Mikhail Gromovii allaáiggalaš seremoniijas Gamle Logenis odne. Majestehta Dronnet čuovui maid dán dilálašvuođa. Ovdal gaskabeaivvi vuostáiválddii Gonagasbárra bálkkašumi vuoiti audienssas Šloahtas.

Árbevieru mielde dearvvaha Gonagasbearaš mánáidtoga Oslos Šloahttabalkoŋggas diibmu 10:30 rájes odne. Ruvdnaprinsabearaš dearvvahii maid Asker mánáidtoga olggobealde Skauguma odne iđđesbeaivvi.
Gonagaslaš allavuođaguovttos Ruvdnaprinsa ja Ruvdnaprinseassa čuovuiga árbevieru mii guhkes áiggi juo lea leamaš, go guossástalaiga Finnmárkku guovvamánus. 40 jagi dás ovdal vulggii dalá ruvdnaprinsabárra vuosttaš guhkes mátkái Finnmárkui. Dat šattai vuođđun jahkásaš fylkkamátkkiide.
Maŋemus beaivvi stáhtaguossástallamis mátkkoštedje Májestehtaguovttos Gonagas ja Dronnet, Canada generálguvernøra ja Jean-Daniel Lafond Tromsii. Doppe sii váccašedje gávpotguovddáža gáhtaid mielde, ovdalgo manne ráđđehuslunsjii ja kulturseminárii Universitehtas.
Majestehtaguovttos Gonagas ja Dronnet sávaiga Canada generálguvernørii, H.E. Michaëlle Jeanii, ja hearrá Jean-Daniel Lafondii buresboahtima Norgii. Gonagaslaš Allavuođaguovttos Ruvdnaprinsa ja Ruvdnaprinseassa leigga maid fárus buresboahtinseremoniijas Šloahttašiljus.

Petroleumdoaibma lei guovddážis go Gonagaslaš Majestehta Ruvdnaprinsabárra guossástalai Veracruza mannan duorastaga. Ruvdnaprinsa finai buvttadanskiippas Golfas ja Ruvdnaprinseassa rabai seminára gos norgga-meksikána ovttasbargu energiijasuorggis lei dehálaš fáddán.

Mannan gaskavahku rabaiga Gonagaslaš Majestehtaguovttos Ruvdnaprinsa ja Ruvdnaprinseasssa eamiálbmotseminára Mexico City antropologalaš museas. Dan maŋŋá mátkkoštii Ruvdnaprinsabárra viidáseappot Veracruz, gos soai čađaheigga duorastaga prográmma.

Nuppi beaivvi Gonagaslaš Allavuođaguovtto Ruvdnaprinssa ja Ruvdnaprinseassa Mexico guossástallamis beasaiga soai vásihit sihke ealáhusberoštumiid, dearvvašvuođa ja kultuvrra.

Mánnodaga álggaheigga Gonagaslaš Allavuođaguovttos Ruvdnaprinsa ja Ruvdnaprinseassa iežaska almmolaš guossástallama Mexicos. Ruvdnaprinsabárra lea Mexicos njukčamánu16. – 19. beivviid.

22.02.2009 Hamsun 2009 rahpan

Majestehta Dronnet lei mielde Hamsun-jagi 2009 almmolaš rahpamis Nationalbibliotehkas. Leif Hamsun, Knut Hamsun mánáidmánná, doaimmahii almmolaš rahpama, go gaikkehii ovtta kaleanddarbláđi mii lei válljejuvvon ávvudeapmái symbolan.

DD.KK.HH. Ruvdnaprinsa Haakon ja Ruvdnaprinseassa Mette-Marit searvaba Sámi álbmotbeaivvi ávvudeapmái Kárášjogas odne.

DD.KK.HH. Ruvdnaprinsa Haakon ja Ruvdnaprinseassa Mette-Marit finaiga Guovdageainnus ja Kárášjogas Sámi álbmotbeaivvi ávvudeami oktavođas guovvamánu 6. beaivvi.

21.01.2009 Prinseassa 5 jagi

Ođđajagimánu 21.beaivvi devddii Gonagaslaš Allavuohta Prinseassa Ingrid Alexandra vihtta jagi. Dan oktavuođas čájehii Gonagaslaš hoavva Prinseassa ja Ruvdnaprinsabearraša govaid.Prinseassa Märtha Louise ja Ari Behn nieida, Emma Tallulah Behn, gásttašuvvui Šloahttakapeallas odne diibmu 14:30.