Njuike váldosisdollui

Oktavuohta ja dieđut

Go áigu váldit oktavuođa Gonagasbearrašiin dahje Gonagaslaš hoavain, de geavaha adreassa dás vuolábealde. Geavat oktavuođaskovi go válddát elektruvnnalaš oktavuođa.

Čálalas oktavuođaid Gonagasbearrašii dahje Gonagaslaš hovvii sáddet deike: 

Det kongelige hoff
Det kongelige slott
Postboks 1 vika
0010 Oslo

Telefuvdna: 22 04 87 00

Guovddášt e-boastavuostáiváldin: post[at]slottet.no Bijat [at] sadjái @ vai oaččut rievttes adreassa.

Oktavuođat Ruvdnaprinsabárrii

Fuomáš ahte go áiggut čálalaččat váldit oktavuođa Gonagaslaš Allavuođaiguin Ruvdnaprinssain ja Ruvdnaprinseassain, de galggat maiddái dan reivve sáddet Gonagaslaš šlohttii (bajábealde lea adreassa). Jus sáddet boastta Skaugumii, de manná guhkit áigi sáddaga gieđahallamii.

Elektruvnnalaš oktavuođat

Geavat skovi dás vuolábealde jus áiggut sáddet dearvuođaid Gonagasbearrašii dahje Gonagaslaš hovvii. Jurdagat ja fuomášumit váldojuvvojit mielde viidásit barggus.

Mii bivdit du čállit gii don leat go sáddet e-boastta. It sáhte vuordit oažžut vástádusa iežat elektruvnnalaš dihtui, danin go čađat bohtet nu ollu diekkár dieđut. Jus hálidat oažžut vástádus iežat reivii, de čále reive adressii maid gávnnat dás bajábealde.

 

Juogat dán artihkkala Twitteris ja Facebookas.:

Juogat dán artihkkala Twitteris Juogat dán artihkkala Facebookas