Hopp til hovedinnhold

Prográmmavuorká

Dás oainnát Majestehtaguovtto Gonagasa ja Dronnega ja Gonagaslaš Allavuođaguovtto Ruvdnaprinssa ja Ruvdnaprinseassa ovdalaš almmolaš prográmma. Das leat prográmmat maŋos gitta juovlamánu 2006 rádjái.

05.03.2021 Statsråd
H.K.H. Kronprinsregenten holder statsråd på Det kongelige slott (11.00)
05.03.2021 Fast audiens
H.K.H. Kronprinsregenten mottar statsministeren i audiens (10.15).
03.03.2021 Nasjonal likestillingskonferanse 2021
H.K.H. Kronprinsregenten åpner Nasjonal likestillingskonferanse 2021, som i år finner sted digitalt.
02.03.2021 Kommunalpolitisk toppmøte 2021
H.K.H. Kronprinsregenten åpner andre del av Kommunalpolitisk toppmøte 2021, som i år finner sted digitalt.
26.02.2021 Norske Kvinners Sanitetsforening
H.K.H. Kronprinsessen sender en videohilsen til markeringen av Norske Kvinners Sanitetsforening 125-års jubileum.
19.02.2021 Statsråd
H.K.H. Kronprinsregenten holder statsråd på Det kongelige slott (11.00)
19.02.2021 Avskjedsaudiens
H.K.H. Kronprinsregenten mottar Chiles ambassadør, H.E. herr Waldemar E. Coutts Smart, i avskjedsaudiens (10.00).
18.02.2021 Høytidelig audiens
H.K.H. Kronprinsregenten mottar Sveriges nye ambassadør, H.E. fr. Cecilia Björner, i høytidelig audiens (11.50).
18.02.2021 Høytidelig audiens
H.K.H. Kronprinsregenten mottar Saudi-Arabias nye ambassadør, H.E. fr. Amal Yahya Al-Moallimi, i høytidelig audiens (11.30).
18.02.2021 Fast audiens
H.K.H. Kronprinsregenten mottar utenriksministeren i audiens. H.M. Dronningen vil også være til stede (10.00).
17.02.2021
Dysleksi Ungdom
H.K.H. Kronprinsregenten møter Dysleksi Ungdom digitalt (14.00).
16.02.2021 Styremøte
H.M. Dronningen deltar på styremøte i stiftelsen Queen Sonja Print Award (16.00).
15.02.2021 Fast audiens
H.K.H. Kronprinsregenten mottar sjef Luftforsvaret i audiens (11.30).
12.02.2021 Statsråd
H.K.H. Kronprinsregenten holder statsråd på Det kongelige slott (11.00)
12.02.2021 Fast audiens
H.K.H. Kronprinsregenten mottar statsministeren i audiens (10.15).
12.02.2021 Fast audiens
H.K.H. Kronprinsregenten mottar statsministeren i audiens (10.15).
11.02.2021
Digitalt møte
H.K.H. Kronprinsregenten møter representanter for Bydelsfedre Norge (12.00).
11.02.2021 Audiens
H.M. Dronningen mottar priorinnen ved Lunden Kloster i audiens (11.00).
11.02.2021 Fast audiens
H.K.H. Kronprinsregenten mottar utenriksministeren i audiens. H.M. Dronningen vil også være til stede (10.00).
08.02.2021 Fast audiens
H.K.H. Kronprinsregenten mottar sjef Sjøforsvaret i audiens (11.30).
06.02.2021 Norges Bondelag 125 år
H.K.H. Kronprinsregenten sender en digital hilsen til Norges Bondelag i anledning 125-årsjubileet.
05.02.2021 Statsråd
H.K.H. Kronprinsregenten holder statsråd på Det kongelige slott (11.00)
04.02.2021 Styremøte
DD.KK.HH. Kronprinsregenten og Kronprinsessen deltar på styremøte i Kronprinsparets fond (12.00).
04.02.2021 Fast audiens
H.K.H. Kronprinsregenten mottar utenriksministeren i audiens (10.00).
01.02.2021
Digital sjøreise
H.K.H. Kronprinsregenten bli med på en digital sjøreise der han får treffe sjøfolk om bord samt representanter for sjømannsorganisasjonene og rederinæringen.
01.02.2021 Fast audiens
H.K.H. Kronprinsregenten mottar sjef Heimevernet i audiens (11.30).
29.01.2021 Statsråd
H.K.H. Kronprinsregenten holder statsråd på Det kongelige slott (11.00).
27.01.2021 Arktis og klimaendringer
H.K.H. Kronprinsen deltar i en panelsamtale om Arktis og klimaendringer under World Economic Forum sitt digitale program (19.00)
27.01.2021
Digitalt møte
DD.KK.HH. Kronprinsen og Kronprinsessen møter representanter for LHL-sykehuset, driftet av Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (12.00).
26.01.2021 Møter klimaforskere
H.K.H. Kronprinsen møter forskere fra CICERO Senter for klimaforskning for en orientering om Arktis og klimaendringer (11.00).
25.01.2021 Panelsamtale om innovasjon
H.K.H. Kronprinsen deltar i panelsamtalen "Accelerating Grassroots Innovation" under World Economic Forum sitt digitale program (19.00).
25.01.2021 - 29.01.2021 World Economic Forum
H.K.H. Kronprinsen deltar på deler av World Economic Forum sitt digitale program (25. - 29. januar).
22.01.2021 Statsråd
H.M. Kongen holder statsråd på Det kongelige slott. H.K.H. Kronprinsen vil også være til stede (11.00).
21.01.2021 Fast audiens
H.M. Kongen mottar utenriksministeren i audiens. H.M. Dronningen og H.K.H. Kronprinsen vil også være til stede (10.00).
20.01.2021
Besøk til transportsektoren
H.K.H. Kronprinsen besøker Sporveien og transportsektoren (Holtet, 14.00)
19.01.2021
Sjømatdagene 2021
H.K.H. Kronprinsen deltar med videohilsen ved åpningen av Sjømatdagene 2021.
18.01.2021 Fast audiens
H.M. Kongen mottar sjef Hæren i audiens. H.K.H. Kronprinsen vil også være til stede (10.15).
15.01.2021 Statsråd
H.M. Kongen holder statsråd på Det kongelige slott. H.K.H. Kronprinsen vil også være til stede (11.00).
14.01.2021 Fast audiens
H.M. Kongen mottar utenriksministeren i audiens. H.M. Dronningen og H.K.H. Kronprinsen vil også være til stede (10.00).
13.01.2021
Digitalt møte med forskere
DD.KK.HH. Kronprinsen og Kronprinsessen møter forskerne Kristin og Jørn Braa ved Universitetet i Oslo. Søskenparet står bak helseinformasjonssystemet DHIS2 som blant annet benyttes i sporingen av covid (11.00).
11.01.2021 Audiens
H.M. Kongen mottar representanter for Det Norske Videnskaps-Akademi i audiens (12.45).
11.01.2021 Avskjedsaudiens
H.M. Kongen mottar Ungarns ambassadør, H.E. fr. Anna Maria Sikó, i avskjedsaudiens (12.30).
11.01.2021 Fast audiens
H.M. Kongen mottar forsvarssjefen i audiens. H.K.H. Kronprinsen vil også være til stede (11.30).
08.01.2021 Statsråd
H.M. Kongen holder statsråd på Det kongelige slott. H.K.H. Kronprinsen vil også være til stede (11.00).
08.01.2021 Fast audiens
H.M. Kongen mottar statsministeren i audiens. H.K.H. Kronprinsen vil også være til stede (10.15).
07.01.2021 Audiens
H.M. Kongen mottar viseadmiral Louise Dedichen i audiens (11.00).
07.01.2021
NHO-konferansen 2021
H.K.H. Kronprinsen er digitalt til stede under NHO-konferansen 2021 (09.00).
06.01.2021
Digitalt møte
H.K.H. Kronprinsen møter Sikkerhetsrådsteamet i Utenriksdepartementet (17.00).
03.01.2021
Besøk til Gjerdrum
DD.MM. Kongen og Dronningen og H.K.H. Kronprinsen besøker Gjerdrum, Olavsgård hotell og Clarion Gardermoen for møter med kommune, nødetater, evakuerte og berørte etter rasulykken natt til 30. desember (11.00).