Hopp til hovedinnhold

Árvomearkkaid ja medáljaid juohkin

Dát listu čájeha buot ođđa St. Olav árvomearkkaid ja Ánsomearkkaid vuostáiváldiid, ja maiddái buot ođđa St. Olavmedálja, Gonagas ánsomedálja ja Gonagasa muitomedálja vuostáváldiid. Listu lea kronologalaččat nuppegežiid, maŋemus vuostáiváldi lea vuosttažin.

Maid sáhtát ohcat?

Dieđuin gávnnat:

  • Buot Gonagasa ánsomedáljaid juohkimiid maŋos gitta vuođđudusa ásaheapmái 1908
  • Buot St. Olavmedáljaid juohkimiid gitta vuođđudusa ásaheapmái 1939

Eará ánsomearkkat ja medáljat leat devdojuvvon maŋos 2002 rádjái. Mii leat bargamin  deavdit buot juohkimiid maŋos áiggis, nu ahte dađistaga galgá leat vejolaš ohcat sihke St. Olav árvomearkka, Ánsomearkka ja Muitomearkka ovddeš áiggi vuostáiváldiid.

Ohcan oppalaš govas

Sáhtát ieš gáržžidit ohcama listtus go čálát dušše dihto ánsomearkka/medálja dahje dihto jagi.

Ohcansadjái čálát nama dahje báikki – muhto fuomáš ahte eai buot vuostáiváldiin leat dieđut ássanbáikki birra, ja de it oaččo dievaslaš dieđuid.

Don oaččut iešguđetlágan bohtosiid dađimielde mot čálát ohcama. Ovdamearka:

Dás oaččut listtu mas leat buohkat geaid namma lea Per Berg, dahje geaid namma lea Per ja ásset Berg báikkis. Ja maiddái sii geain lea Per nubbin namman bohtet ohcanlistui. Seamma guoská maid guhkit namaide dahje báikenamaide, nu ahte jus ozat Ola, de oaččut maid buohkaid geaid namma lea ovdamearkkadihte Olav.

Jus sihkkarit it dieđe nama, de sáhtát čállit ovdamearkkadihte OR (muitte stuora bustávaid). De oaččut listtu mas leat buohkat geaid namma lea Ole Hansen ja Ola Hansen.

Oza: Makkár medáljat: Jahkelohku:

Deaivan: 40099

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Maŋemus
09.07.2021 Lohne, Asbjørg Nelly Sanitetskvinne Asbjørg Nelly Lohne, Austrheim, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
02.07.2021 Myran, Tom Professor emeritus Tom Myran, Trondheim, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
02.07.2021 Dagsvik, Arne Nikolai Dirigent og komponist Arne Nikolai Dagsvik, Evenskjer, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
29.06.2021 Gjendem, Ola Lokalhistoriker Ola Gjendem, Molde, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
29.06.2021 Wigernæs, Ingrid Ingrid Wigernæs, Oslo, er utnevnt til St. Olavs Orden - Ridder av 1. klasse Ingrid Wigernæs mottok utmerkelsen for sin innsats for langrennssporten.
27.06.2021 Ødegård, Jon Bonde og lokalhistoriker Jon Ødegård, Ringebu, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
17.06.2021 Kristoffersen, Unni Nyheim Psykiatrisk hjelpepleier Unni Nyheim Kristoffersen, Oslo, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
11.06.2021 Solberg, Terje Lokomotivfører Terje Solberg, Sande i Vestfold, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
11.06.2021 Grundesen, Rolf Stian Siviløkonom Rolf Stian Grundesen, Tønsberg, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
10.06.2021 Røe, Per Atle Elektriker Per Atle Røe, Ørsta, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
21.05.2021 Baustad, Ann-Åse Jordmor Ann-Åse Baustad, Brønnøysund, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
10.05.2021 Nilsen, Harald Anton Rådgiver Harald Anton Nilsen, Leinesfjord, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
17.04.2021 Sundet, Knut Daglig leder Knut Sundet, Stokkøy, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
06.04.2021 Folkvord Hanssen, Lars Erik Professor dr. med Lars Erik Folkvord Hanssen, Oslo, er utnevnt til St. Olavs Orden - Kommandør Lars Erik Folkvord Hanssen mottok utmerkelsen for sin fremragende bidrag til utviklingen av norsk helsetjeneste.
17.02.2021 Farner Kverno, Trond Hans Professor emeritus Trond Hans Farner Kverno, Bodø, er utnevnt til St. Olavs Orden - Ridder av 1. klasse Trond Hans Farner Kverno mottok utmerkelsen for sin innsats for kirkemusikken.
13.02.2021 Grytbakk, Kjell Steinar Rektor Kjell Steinar Grytbakk, Meråker, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
11.02.2021 Noer, Rigmor Fysioterapeut Rigmor Noer, Roverud, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
25.01.2021 Bratlie, Edel Marie Helsesykepleier Edel Marie Bratlie, Skjetten, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.01.2021 Lysebo, Odd Terje Korpsdirigent Odd Terje Lysebo, Larvik, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
17.12.2020 Hustad, Idar Medlem av Den kongelige politieskorte Idar Hustad er tildelt Kongens Erindringsmedalje
17.12.2020 Løken, Cato Medlem av Den kongelige politieskorte Cato Løken er tildelt Kongens Erindringsmedalje i gull
25.11.2020 Rytter, Bjørn Inge Paramedic Bjørn Inge Rytter, Trondheim, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
20.11.2020 Korsnes, Terje Konsul Terje Korsnes, USA, er utnevnt til Fortjenstorden - Kommandør Terje Korsnes, tidligere norsk konsul i Boston, er forfremmet til Kommandør.
20.11.2020 Eltvik, Johan Vilhelm Prest Johan Vilhelm Eltvik er utnevnt til Fortjenstorden - Ridder av 1. klasse Johan Vilhelm Eltvik mottok utmerkelsen for sitt engasjement for KFUK-KFUM-bevegelsen, som generalsekretær i World Alliance of YMCA og for sin innsats for kristent ungdomsarbeid og lederutvikling for unge.
20.11.2020 Bøhler , Kristin Barnepleier Kristin Bøhler er utnevnt til Fortjenstorden - Ridder av 1. klasse Kristin Bøhler mottok utmerkelsen for sin innsats for å bygge ut helsetilbud i Bhutan og Nepal.
20.11.2020 Bøhler, Erik Lege Erik Bøhler er utnevnt til Fortjenstorden - Ridder av 1. klasse Erik Bøhler mottok utmerkelsen for sin innsats for å bygge ut helsetilbud i Bhutan og Nepal.
20.11.2020 Kacheva, Anuta Boykova Oversetter Anuta Boykova Kacheva, Bulgaria, er utnevnt til Fortjenstorden - Kommandør Anuta Boykova Kacheva mottok utmerkelsen for sitt fremme av norsk språk, kultur og samtidslitteratur i Bulgaria.
20.11.2020 Bakke, Marit Helene Lærer Marit Helene Bakke er utnevnt til Fortjenstorden - Ridder av 1. klasse Marit Helene Bakke mottok utmerkelsen for sitt virke blant vanskeligstilte kvinner og barn i Etiopia i over 40 år.
20.11.2020 Mariko, Mitsui Journalist Mitsui Mariko, Japan, er utnevnt til Fortjenstorden - Ridder av 1. klasse Mitsui Mariko mottok utmerkelsen for sin innsats for å utbre kunnskap om Norge og norsk likestilling i Japan.
20.11.2020 Rypdal, Inger Lise Artist Inger Lise Rypdal, Oslo, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
19.11.2020 Willoch, Cecilie Annette Ambassadør Cecilie Annette Willoch er utnevnt til Fortjenstorden - Ridder av 1. klasse Cecilie Annette Willoch mottok utmerkelsen for embedsfortjeneste.
10.11.2020 Larsen, Olaug Kristiansen Olaug Kristiansen Larsen, Hønefoss, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.11.2020 Danielsen, Kari Lærer Kari Danielsen, Hønefoss, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
29.10.2020 Vaage, Aina Basilier Overlege Aina Basilier Vaage, Sandnes, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
29.10.2020 Midtgaard, Kjell Christian Lege Kjell Christian Midtgaard, Stavern, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
29.10.2020 Olsen, Torill Elin Sykepleier Torill Elin Olsen, Bergen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
27.10.2020 Knutson, Per Gunnar Korpsdirigent Per Gunnar Knutson, Birkeland, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
26.10.2020 Frigstad, Kirsten Gunhild Virksomhetsleder Kirsten Gunhild Frigstad, Oslo, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
25.10.2020 Skjellum, Tom Dirigent Tom Skjellum, Oslo, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
23.10.2020 Johansen, Annar Julius Rektor Annar Julius Johansen, Levanger, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
22.10.2020 Lomheim, Per Birger Avdelingsingeniør Per Birger Lomheim, Hafslo, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
14.10.2020 L’Orange, Else Kultur- og pressemedarbeider Else L’Orange, Roma, Italia, er tildelt Kongens Erindringsmedalje
14.10.2020 Bandinu, Carmen Husholderske Carmen Bandinu, Roma, Italia, er tildelt Kongens Erindringsmedalje
14.10.2020 Spina, Marco Sjåfør og vaktmester Marco Spina, Roma, Italia, er tildelt Kongens Erindringsmedalje
14.10.2020 Ferri, Carlo Informasjonsmedabeider Carlo Ferri, Roma, Italia, er tildelt Kongens Erindringsmedalje i gull
14.10.2020 Reed, Rolf Kåre Professor Rolf Kåre Reed, Paradis, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
14.10.2020 Moe, Kristine Kaasa Lektor Kristine Kaasa Moe, Melhus, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
11.10.2020 Nyen, Torunn Kurator Torunn Nyen, Heggedal, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
06.10.2020 Kristoffersen, Arvid Arvid Kristoffersen, Montana, USA, er tildelt St. Olavsmedaljen Arvid Kristoffersen mottok utmerkelsen for sin rolle for å fremme norsk kultur og norske tradisjoner i et viktig norsk-amerikansk miljø.
02.10.2020 Spets, Randi Ellen Operasjef Randi Ellen Spets, Trondheim, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje