Njuike váldosisdollui
St. Olav Árvomearka: Stuoraruossa. Govva: Øivind Möller Bakken, Gonagaslaš hoavva
St. Olav Árvomearka: Stuoraruossa. Govva: Øivind Möller Bakken, Gonagaslaš hoavva

Árvomearkkat ja medáljat

Árvoortnegiid lágádus gávdno eanas máilmmi našuvnnain. Stáhtaoaivámuččat geavahit árvomearkkaid ja medáljaid juohkima bálkášupmin riikka olbmuide dahje olgoriikka boargáriidda geat leat earenoamáš ánssolaš lági mielde bargan servodahkii buorrin. Juohke jagi gudnijahttá Majestehta Gonagas ollu olbmuid daid bargguid ovddas maid sii leat bargan Norgii ja servodateallimii buorrin.


Gonagasa árvomearkkaid juohkinriekti lea čállojuvvonVuođđolága § 23:
Kongen kan meddele Ordener til hvem han for godt befinder, til Belønning for udmærkede Fortjenester, der offentligen maa kundgjøres; men ei anden Rang og Titel, end den, ethvert Embede medfører. Ordenen fritager Ingen for Statsborgernes fælles Pligter og Byrder, ei heller medfører den fortrinlig Adgang til Statens Embeder. Embedsmænd, som i Naade afskediges, beholde deres havte Embeders Titel og Rang. Dette gjælder dog ikke Statsraadets Medlemmer eller Statssekretærerne.
Ingen personlige, eller blandede, arvelige Forrettigheder maa tilstaaes Nogen for Eftertiden.


Mearrádusas daddjo ahte eai čuovo makkárge sierra vuoigatvuođat dan ahte nammaduvvo riddárin. Dáinna cealkagin loahpahedje dolin adelortnega Norggas.


Juohkehačča eallingeardemuitalusas gávdná dieđuid dan birra makkár almmolaš árvomearkkat ja medáljat Gonagasbearraša lahtuin leat.