Njuike váldosisdollui

Prinsesse Ingrid Alexandras konfirmasjon: Kongens tale

H.M. Kongens tale til H.K.H. Prinsesse Ingrid Alexandra under lunsj på Det kongelige slott i anledning Prinsessens konfirmasjon lørdag 31. august 2019.

Deres Majestet
Stortingspresident,
Statsminister,
Høyesterettsjustitiarius,
Faddere,

Kjære gjester,
Kjære Ingrid Alexandra

Gratulerer med konfirmasjonsdagen!

Sist gang vi var samlet her på Slottet for å feire deg, skrek du deg først gjennom biskopens dåpstale i Slottskapellet, så sov du deg gjennom min tale til deg under lunsjen.

I dag er det veldig hyggelig at du både er våken og fornøyd – så du kan ta imot det vi har lyst til å si til deg ved denne spesielle anledningen!

For det er nemlig bare gode ting.

Da du ble født, begynte en ny epoke i vårt lands historie. En arveprinsesse hadde ikke Norge hatt siden Dronning Margrete I styrte landet som del av Kalmarunionen på 1300-tallet. Og med lovendringen fra 1990 – som ga den førstefødte arveretten, var en gjerning bestemt for deg fra du åpnet øynene første gang. Det er virkelig godt å vite at den norske monarken også kan være en kvinne!  

Som besteforeldre har vi fått følge deg tett gjennom disse 15 årene – og blitt mer og mer trygge på at dette kommer til å gå veldig bra. Du har mange fine egenskaper som du vil ha god bruk for – som menneske – og kanskje spesielt i den gjerningen som venter deg:

Du er pliktoppfyllende, bevisst og flink. Du er varm og klok. Du har humor! Den vil du garantert trenge. Der håper jeg du har fått litt fra meg. Og så tror jeg du har tatt med deg en god porsjon av din bestemors vitebegjær. Du er sosial og får lett venner. Alt dette er gull verdt på livsveien din.

Kjære Ingrid, konfirmasjonen handler om å bekrefte dåpen. Som små barn kan vi ikke velge selv. Jeg vet ikke om du føler at du har valgt helt selv i dag heller, men det er et paradoks, dette med valg. For ingen mennesker kan velge det de blir født inn i. Allikevel har ethvert menneske mulighet til å skape sitt eget liv, til å gjøre det beste ut av de gitte forutsetningene. Fylle det med sitt eget innhold, velge retning, verdier og måten å leve livet sitt på.

Denne muligheten har også du. Og er det ett råd jeg har å gi deg både som konge, fadder og bestefar i dag – så er det dette: Vær deg selv. Finn din egen vei. Alle forsøk på å være noe annet enn deg selv vil bli gjennomskuet – og vil gjøre deg mindre enn du er. Stol på at du er nok!

Når du i dag har bekreftet dåpen gjennom konfirmasjonen, handler det samtidig om å bekrefte din tilhørighet til en tusenårig historie som landet vårt er bygget på. På dette fundamentet hviler høytidene og tradisjonene våre, fortellingene, bønnene og salmene. Historien om hvem vi var og hvem vi har blitt. Det å kjenne dine egne røtter gjør deg også bedre rustet til å møte mennesker med en annen bakgrunn trygt og åpent.

Men konfirmasjonen åpner også for en dypt personlig plattform for livet. Noe som bærer gjennom alt. For meg har trosforankringen vært viktig. Og kanskje vil også du kjenne styrke ved den gjennom ditt liv.

Kjære Ingrid, ved dåpen din uttrykte flere av oss rundt deg et inderlig håp om at du måtte få utvikle deg i frihet – med en trygg barndom, en fri og utforskende ungdomstid, med alt som hører livet til, for å bli et helt og trygt menneske. Det håpet lever fremdeles sterkt – og du er jo allerede på god vei mot dette målet. Du har omsorgsfulle, kloke foreldre som veileder deg. Du er velsignet med søsken og en storfamilie som bare vil deg vel – og som er opptatt av at du skal ha en god balanse i livet. Nå er du i en livsfase da alle slags følelser og frustrasjoner skal få romstere i deg og finne retning. Det ønsker jeg for deg at du må få ro og rom til.  

Jeg er glad for at du har et så sterkt engasjement for miljøet, Ingrid. Det trenger vi. Det trenger Norge. Det trenger verden. Og det trenger jorden. I Frans av Assisis bønn – som du leste så nydelig i kapellet i dag – ber vi om å bli brukt som redskap i det godes tjeneste. Dette har betydning på flere plan: Vi ber om å finne både glede og mening i det å tjene.

Samtidig er det en bønn om å få bruke seg selv til å fremme fred, både blant mennesker – og i samspillet mellom mennesker og naturen.

Du blir voksen i en tid da det å bygge bro mellom folk – og det å redde kloden – vil være blant de viktigste oppgavene. Jeg er sikker på at du og din generasjon, med deres kunnskap og klokskap, vil klare å finne gode løsninger. Bedre enn noen av oss som har gått foran dere. 

Kjære Ingrid, jeg ønsker deg varmt lykke til. Jeg er stolt av deg. Jeg er glad i deg. Og jeg er her for deg. Vi i familien er heldige som får vandre sammen med deg på livsveien din. 

Med dette ber jeg alle bli med meg i en skål for Prinsesse Ingrid Alexandra!  

 

 

 

31.08.2019

Juogat dán artihkkala Twitteris ja Facebookas:

Juogat dán artihkkala Twitteris Juogat dán artihkkala Facebookas
Kong Harald holder sin tale til Prinsessen. Foto: NRK