Hopp til hovedinnhold

Veteranmonumentet i Andselv: Tale ved avdukningen

H.M. Kongens tale ved avdukningen av veteranmonumentet i Andselv, Bardufoss, 26. oktober 2011.

Fylkesmann,
Ordførere,
Veteraner,
Kjære alle sammen,

Norge er blant de heldigste land i verden: I over 60 år har vi opplevd fred innenfor egne grenser. Vi lever i et fritt, åpent samfunn hvor verdier som likeverd, religions- og ytringsfrihet står høyt. Sommerens tragiske hendelser i Oslo og på Utøya har vist at vi som folk står sterkt samlet om disse verdiene.

Vi må ikke ta det for gitt å leve i et fritt, demokratisk land. Våre mange daglige verdivalg som enkeltmennesker peker ut retningen fremover. Vi må også huske at titusener av norske kvinner og menn har valgt å ofre egen trygghet for å sikre hva vi er og hva vi har.

I maidagene i 1940 kjempet nordmenn sammen med allierte mot angriperen ikke langt herfra. Skulder ved skulder kjempet unge mennesker fra mange land mot overmakten. En kamp som avtvinger stor respekt den dag i dag.

Siden den gang har soldater og andre gått foran for å verne det vi har og det vi er. Både her i Nord og utenfor landets grenser. Krevende oppdrag er løst, komplekse situasjoner er håndtert og tidspress er taklet. Veteranbegrepet favner vidt. Etter andre verdenskrig har rundt 100 000 nordmenn deltatt i nær 100 internasjonale militære operasjoner, i over 40 land, på fire kontinenter. Det begynte med Tysklandsbrigaden. I dag er om lag 650 norske kvinner og menn på oppdrag for Norge i Afghanistan, Adenbukta, Kosovo, Midt-Østen og Afrika.

De aller, aller fleste kommer hjem med erfaring som er verdifull for både Forsvaret av Norge og for bidrag inn i vårt flerkulturelle sivile samfunn.

Samtidig skal vi ikke undervurdere den belastningen det kan være for enkeltindivider å tjenestegjøre i konfliktområder. Ei heller den påkjenningen det kan være for familien som er hjemme. Det er betryggende å vite at Forsvaret stadig styrker sin ivaretakelse av både veteraner og veteranfamilier. Og at det sivile samfunnet ruster opp evnen til å støtte de veteranene som trenger hjelp etter å ha tjenestegjort for Norge i utlandet.

I flere tiår har Troms fylke huset sentrale militære forlegninger for Forsvaret. Her har soldater av alle grader fra Hæren, Luftforsvaret og Sjøforsvaret trent. Hit har ungdom fra hele landet kommet for å tjenestegjøre. Mange veteraner har fått sin grunntrening ved forlegninger i Troms - for så å delta i krevende oppdrag både i og utenfor Norges grenser. Det er derfor naturlig at et viktig veteranmonument i dag avdukes her i Troms.

Norges Veteranorganisasjon for Internasjonale Operasjoner – NVIO – har tatt initiativet til monumentet. Forsvarskommuner i Troms har gjort det økonomisk mulig å reise det. Begge deler er prisverdig. ”Touchpoint”, som monumentet heter, er plassert her på Andselv. Det står nær militærforlegninger og er godt synlig fra E6 - hovedferdselsåren mellom nord og sør.

På denne måten inviteres reisende fra hele landet å stoppe opp et øyeblikk og reflektere over dem som ofrer sin egen trygghet for andres sikkerhet. Veteranmonumentet står som et klart og synlig hederstegn. Det anerkjenner alle våre veteraner. De som har bidratt til å skape trygghet her hjemme, og de som har gjort en innsats for fred og stabilitet på ulike steder i verden.

La oss tenne lyset i takknemlighet til Norges veteraner.

26.10.2011

Juogat dán artihkkala Twitteris ja Facebookas:

Juogat dán artihkkala Twitteris Juogat dán artihkkala Facebookas