Hopp til hovedinnhold

Fylkestur til Oppland: Tale i Lesja

H.K.H. Kronprinsens tale i Lesja kommune under Kronprinsparets fylkestur til Oppland 17. - 19. september 2019.

Fylkesmann,
Ordfører
Kjære alle sammen,

Tusen takk for den fine velkomsten!

Som vi allerede har hørt, har Lesja i mange år ligget på landstoppen i frivillighet. Og dét i et land som fra før av er på verdenstoppen. Det vil vel da si at lesjinger er verdensmestere i frivillighet! Det synes jeg fortjener en applaus.

Det var fint å få jobbet litt sammen med verdensmesterne.
For frivillighet er ikke bare livsnødvendig i et samfunn – det føles også bra å få bidra.

Det er sosialt, det er meningsfylt, det bidrar til felleskapet og det gir oss en følelse av å høre til. Det gjør noe med oss innenfra. Vi blir mer opptatt av å ta vare på det vi investerer tid og engasjement i. Når vi gjør noe sammen som flere er engasjert i, påvirkes holdningene våre – og lysten til å gjøre en ekstra innsats blir styrket, fordi arbeidet oppleves som viktig. Det er en positiv spiral. Vi forandrer og styrker samfunnet bit for bit – og det begynner inni hver og én av oss, gjennom det vi skaper sammen.

Jeg tror noe av det viktigste for å bygge gode samfunn, er tillit. Tillit til institusjonene, tillit til hverandre, tillit til at de fleste ønsker å bruke ressursene sine til noe positivt – og til at de aller fleste av oss vil hverandre vel. 

Frivillighet handler i stor grad om tillit. Vi gir fordi vi vet at vi får noe tilbake. Alt går opp i et større regnskap uten tall, men i en opplevelse av balanse og trivsel. Derfor er denne faktoren en så viktig samfunnsbygger.

Her i Lesja – og spesielt her på bygdemuseet – kommer det inn noe ekstra:
Gjennom frivillig innsats arbeider både unge og eldre med å formidle kunnskap om hvordan mennesker har levd i tidligere tider.

Dette er viktig å få kjennskap til. Det gjør oss bedre i stand til å sette pris på det vi har i dag, og samtidig kan vi overføre praktisk kunnskap og ferdigheter som kan være verdifulle også i vår tid.

Jeg synes det er fint at så mange unge synes dette er gøy å holde på med. Det er viktig at hver og en av oss finner noe vi er engasjert i utover oss selv, noe vi kan tenke oss å bidra med. En sak eller et tema vi synes det gir mening å gjøre en ekstra innsats for. Det er mye å velge i: Bare på Frivillighet Norges portal som kobler ulike behov opp mot frivillige, er det tusenvis av muligheter – og flere titalls i hver eneste kommune.

Sosialt arbeid, miljøarbeid eller formidling av gamle tradisjoner og håndverk er bare noen få av dem.

Vi er veldig glade for å være her, og for å oppleve den sterke dugnadsånden som lesjingene er kjent for. Dere er til stor inspirasjon!

Lykke til videre med det viktige arbeidet deres.   

 

17.09.2019

Juogat dán artihkkala Twitteris ja Facebookas:

Juogat dán artihkkala Twitteris Juogat dán artihkkala Facebookas
Guoskevaš leaŋkkat