Hopp til hovedinnhold

Fylkestur til Sør-Trøndelag: Tale i Åfjord

H.M. Dronningens tale i Åfjord under Kongeparets fylkestur til Sør-Trøndelag 4. - 6. juni 2013.

Fylkesmann
Ordfører
Kjære alle sammen


Mange takk for den varme velkomsten vi har fått her i Åfjord!

Seilingen gjennom Stokksundet i går kveld med synet av dragene over broen var en flott opplevelse. Drager er tydeligvis i vinden her! 

Det er gledelig å se med hvilken energi dere legger til rette for at alle skal ha et godt liv i Åfjord. Den gode og aktive eldreomsorgen er et flott eksempel på nettopp dette. Besøket på Åfjord helsesenter viste det beundringsverdige i satsningen på meningsfulle aktiviteter og gode kulturopplevelser for beboerne. Visjonen om glød, glede og galskap sier mye om både engasjementet for å motvirke ensomhet, kjedsomhet og hjelpeløshet – og om kreativiteten i dette arbeidet.

Samarbeidet mellom beboerne på helsesenteret og barnehagene – gjennom kunstprosjektet «Der generasjoner møtes», er et flott eksempel på den utradisjonelle måten dere arbeider på. Gode prosjekter som dette tror jeg gir gjensidig glede og læring mellom generasjoner. En aktiv alderdom er for mange en lykkelig alderdom. Her er man villig til å realisere sine visjoner, og jeg tror det er godt å bli gammel i Åfjord.

Nå står vi her på Årneset – stedet mellom elvene. Her er man i ferd med å realisere ambisiøse planer som skal gjøre Årneset til en attraktiv bygdeby og som om få år vil fremstå i ny drakt. Dette er spennende måter å tenke sentrumsutvikling på, og jeg ønsker dere lykke til i dette viktige arbeidet!

Også andre utfører viktig arbeid – på kulturfeltet: Fotograf Joakim Brevold og sønnenes unike fotodokumentasjon av utviklingen i området gjennom mer enn 70 år er en enestående kulturskatt, og jeg forstår at den nye hovedgaten på Årneset vil få navnet Joakim Brevolds allé. Jeg kan heller ikke unnlate å nevne den vakre filmen Jag etter vind, som på flott vis setter Åfjord og den fantastiske naturen på kartet i nordmenns bevissthet.  

Glød, glede og utvikling er kommunens visjon. Erfaringene fra besøket i dag viser oss at her lever man som man lærer. Her leves visjonene ut i praksis – og dertil med fynd og klem. Åfjordingene kan være stolte av alt dere har fått til, over gløden og engasjementet som finnes i kommunen. Det er et flott utgangspunkt for videre utvikling til beste for dere alle.

Jeg husker meget godt vårt forrige besøk – som Kronprinspar – i 1989, for da fikk vi en ekte åfjordfæring i gave – både en liten modell og en stor båt. Jeg har selv seilt den store mange ganger, og det er en fornøyelse å håndtere det vakre håndverket – men den kan bli litt tung på bidevind. Jeg er blitt fortalt at båttypen fortsatt er populær – det er gledelig at kulturhistorien lever videre!

Tusen takk for et spennende besøk her i Åfjord, med mange nye inntrykk – på vår siste dag i fylket. Takk for måten Kongen og jeg har blitt tatt i mot på, og takk til alle som har gjort en innsats for at dette besøket ble så vellykket. Og sist, men ikke minst; takk til alle dere som har møtt frem og gjort dette til en virkelig festdag.

Mange takk for oss, og lykke til videre!

 

06.06.2013

Juogat dán artihkkala Twitteris ja Facebookas:

Juogat dán artihkkala Twitteris Juogat dán artihkkala Facebookas