Hopp til hovedinnhold

Stáhtaguossit Latvias

Odne sávaiga Majestehtaguovttos Gonagas ja Dronnet Latvia presidentii, H.E. Andris Bērziņš, buresboahtima Norgii, allaáiggálaš seremoniijas Šloahta luhtte.

18.03.2015

Latvia presideanta guossástallá Norgga njukčamánu 18. ja 19. beaivvi. Latvias ja Norggas lea lagas ovttasbargu eatnat surggiin, ja Presideantta guossástallan nanne ja ovddida dán buori oktavuođa.

Buresboahtinseremoniija

Gonagaslaš Allavuohta Ruvdnaprinsas Haakon čuovui Presideantta Bērziņš Šloahttašilljui, gos Gonagasbárra ja Gonagaslaš Allavuohta Ruvdnaprinseassa sávve sutnje buresboahtima. Gudnipaviljongas gulaiga min guovtti riikka stáhtaoaivámuččat dan guovtti riikka našunálalávlagiid. Dan maŋŋá inspiserii Presideanta Bērziņš gudnisoalddáhiid, ovttas Majestehtain.

Dan seremoniija maŋŋil manne sii Šlohttii, gos lei skeaŋkkaid addin ja almmolaš govvedeapmi Loddesálas. Muhto dan ovdal dearvvahedje sii Šloahta olggobealde Latvia olbmuid ovddasteddjiid Norggas ja skuvlamánáid geat ledje boahtán geahččat seremoniija ja sávvat Presidentii buresboahtima.

Kránsabidjan

Nugo juo lea vierrun stáhtaguossástallamiid oktavuođas, de finai Presideanta Bērziņš Akershus ladnis, gos son bijai lieđđekránssa našunálmonumentii. Gonagas Harald ja Dronnet Sonja oahpisteigga ja čuovuiga Presideantta Akershusii ja čuovuiga maid seremoniija mii lei soađis gahččan olbmuid 1940-45 muitomearkka luhtte.

Ealáhusseminára

Akershus ladnis vulge Gonagasbárra ja Presideanta Bērziņš DNB váldokantuvrii gos čuvvo Norgga ja Latvia ealáhusberošteddjiid seminára rahpama. Sihke Latvia ruhtadanministtar Dana Reizniece-Ozola ja stáhtaráđđi Vidar Helgesen, geas lea ovddasvástádus gozihit EØS -áššiid oktiiordnema ja EU oktavuođa, doalaiga sáhkavuoru ovdal go čájehuvvui oanehaš filbma Skandinávia ealáhusdoaimmaid birra Latvias.

Dan maŋŋá lei beavddebirra ságastallan dan birra movt galggašii lihkostuvvat Latvia ja Norgga ealáhusovttasbargguin. Ságastallamis ledje mielde báŋku ja ruhtadanásahusaid ovddasteaddjit, huksen ja huksendoaimmaid ovddasteaddjit ja maiddái diehtojuohkinteknologiija suorgi lei mielde.

Veaigin lea Presideanta Bērziņš čoahkkimis Stuoradiggepresideanttain ja stáhtaministariin Erna Solberg.

Gállamállasat

Eahkes bovdeba Gonagas Harald ja Dronnet Sonja gussiid gállamállásiidda Gonagaslaš šloahtas gudnin stáhtaguossástallamii ja Presidentii Andris Bērziņš. Ruvdnaprinsa Haakon, Ruvdnaprinseassa Mette-Marit ja Prinseassa Astrid, Ferner roavvá, galget maid leat doppe.

 

Juogat dán artihkkala Twitteris ja Facebookas:

Juogat dán artihkkala Twitteris Juogat dán artihkkala Facebookas