Njuike váldosisdollui

Fylkkamátkkit

Gonagasbárra ja Ruvdnaprinsabárra sávvet beassat fitnat nu eatnat suohkaniid dán riikkas go fal lea vejolaš. Dábálaččat čađahuvvojit guokte fylkkamátkki juohke jagi. Dás gávnnat ovtta albuma juohke fylkkamátkkis maŋemus jagiin.

Go deattát leaŋkkaid “Ovddit ja Boahtte” dás vuolábealde olgešravddas, de gávnnat guđet albumat leat gávdnanláhkái . Go deaddelat muhtun albuma, de gávnnat govaid dan sisdoalu mielde mii dás vuolábealde lea.

Album


Nordlánda 2018

Gonagas ja Dronnet leigga fylkkamátkkis Nordlánddas geassemánu 12. - 14. beivviid. Soai finaiga dán viđa suohkanis Sørfold, Steigen/Stáigu, Røst, Værøy ja Moskenes, ja K/S Norge lei Gonagasbára orrunbáiki mátkki vuolde.