Njuike váldosisdollui

Praktihkalaš dieđut: Oscarhálla

Dás gávnnat vástádusaid dábáleamos gažaldagaide mat gusket dasa go áiggut fitnat dahje čuovvut lágidemiid Oscarhállas.

Hervvoštallanšloahtta Oscarhálla lea rabas álbmogii geasi áiggi. 2024 rahpanáiggit álget 04.05 ja leat 15.09 rádjái.

Boahtin

Álbmoga sisaboahtinbáiki lea opmodaga váldopoarta. Adreassa lea Oscarshallveien 15.

Almmolaš sáhttu Oscarhállii:

  • Busse nr. 30 Bygdø Kongsgård dahje Norsk Folkemuseum/Norgga Álbmotmusea bisánanbáikái. Lea moadde minuhta vázzin busse bisánanbáikkis Oscarhállii.

  • Bygdøyfearga Dronningen báikái

Hejot lihkadeddjiide

Oahpisteapmi lea dábálaččat golmma láhttegearddis. Saloŋgii ja Boradansálii 1. láhttegearddis lea álki beassat, muhto antikváralaš beroštumiid geažil ii leat huksejuvvon heaisa šloahta váldooassái. Danin lea váttis hejot lihkadeaddji olbmuide beassat 2. ja 3. láhttegerddiide.  Jus hálida tráhpáid vázzit, muhto dárbbaša veaháš veahki, de min bargit áinnas veahkehit.  Mis leat maid gehppes stuolut, jus daidda lea dárbu.

Hejot lihkadeaddjit ja sii geat geavahit juvlastuolu besset álkit terássii. Das oaidná bures párkka. Iešalddis párkkas lea váttis fitnat, go doppe leat máŋga tráhpa.

Ii dárbbaš oastit bileahta jus áigu váccašit ja geahčadit párkka. Govva: Anette Karlsen / NTB scanpix

Bileahtat

Bileahtaid oasttát Ticketmasteris. Unnit oasi bileahtain vuovdit šloahta luhtte. Dárkilit dieđuid rahpanáiggiid ja bileahtahattiid birra gávnnat diehtoruvttuin dás olgešravddas (dahje siiddu vuolábealde jus geavahat mobiilla).

Bileahtain beassá čuovvut oahpisteddjiid geat čájehit hervvoštallanšloahta. Buohkat leat buresboahtin váccašit párkkas dahje finadit káfegalleriijas- dasa ii dárbbaš bileahta.

Náittosbáraid govven

Lea lohpi govvet vihagova Oscarhálla párkkas go šiehtada dan. Eaktun lea ahte dakkár govven ii moktege hehtte eará gussiid. Muhtun háviid leat mii šaddan biehttalit náittosbáraid govvema danin go dat lea leamaš áiggi go eará lágideamit seamma báikkis.

Kaféa 

Dan báikkis lea okta kaféa. Kaféa lea rabas seamma áiggi go Oscarhálla. Ii dárbbaš oastit Oscarhállii bileahta jus áigu kaféas fitnat.

Bivttasheŋgenlatnja

Boradansále vuolit láhttegearddis lea bivttasheŋgenlatnja. Doppe ii leat oktage bargi.

Mobiltelefuvnnat

Oahpisteddjiid ja eará gussiid dihte galget mobiltelefuvnnat leat jáddaduvvon dan botta guossit čuvvot oahpisteaddji mielde.

Bisánanbáiki

Lea gielddus bisánit biillain dahje bussiin Oscarhálla lusa. Dat ii guoskka biillaide main lea handicapmearka. Almmolaš biilabisánanbáikkit lea Oscarhállageainnu earus ja Norgga Álbmotmusea luhtte.

Mátkemuittut

Maŋŋil oahpistanlágideami Oscarhállas, lea gussiin vejolašvuohta gávppašit museagávppis mii lea seamma báikkis. Doppe vuvdet mátkemuittuid nugo gohpuid ja livttaid, servieahtaid ja riššaid, čállinbáhpiriid ja liánttaid, girjjiid ja boastagoarttaid.

Hivssegat

Oscarhálla vuolit gearddis – bivttasheŋgenlanja lahka leat gussiide hivssegat – maiddái handicaphivssegat.

 

02.05.2024

Juogat dán artihkkala Twitteris ja Facebookas:

Juogat dán artihkkala Twitteris Juogat dán artihkkala Facebookas
Fáktadieđut

Bileahtat Oscarhállii

Bileahtaid oasttát Ticketmasteris. Báikki museagávpi vuovdá maid muhtun oasi bileahtain.

Hattit 2024:

  • Rávisolbmot 140,-
  • Studeanta: 70,-
  • Mánát (6-17): 70,-
  • Vuollel 6 jahkásaččaide lea nuvttá sisabeassan
  • Joavkkut main lea 25 olbmo:3500,-