Njuike váldosisdollui

Til de norske og allierte styrker i Nord-Norge

Kong Haakon VIIs tale til de norske og allierte styrker i Nord-Norge, kringkastet 23. mai 1940. Proklamasjonen ble også oversatt til engelsk og fransk, trykket i utenlandsk presse og delt ut som særtrykk til norske og allierte tropper i Nord-Norge.

Jeg sender min hilsen til befal og soldater av den nord-norske hær og marine og til de allierte, som i dag står sammen på fronten her oppe i nord, - i forsvar for rett og rettfærdighet, - for det norske folk rett til å bo og herske i dette landet, hvor det har mer enn tusenårig hevd på sin plass i verden.

Jeg takker befal og soldater av 6. divisjon og av avdelinger sørfra, som er kommet til hjelp. Dere kjemper for det, som er kalt landet med de tusen hjem, og jeg vet, at hver enkelt av dere vil slåss for at vi kan ha våre hjem, med alt hva der er oss kjærest, i fred. Mange av våre tusen hjem er blitt lagt øde i denne krigen, og foruten å kjempe for å bevare hvad vi endnu har igjen vil vi også kjempe for å bygge opp igjen det, som er lagt i grus.

Jevnsides med kampen for våre egne og for vårt eget står også striden om en sak, som er hele verdens sak, - kampen om folkenes rett til å leve sitt eget liv i frihet. Ved vår side står nasjoner, som kjemper den samme rett og for samme livsopfatning.

Jeg hilser og takker de engelske styrker av hær, marine og luftvåben, som ved sin fremragende innsats har gjort det mulig for oss å forsvare den del av landet, som vi endnu kan kalle vår. Jeg hylder den engelske nasjon, som vi med hensyn til demokratisk sinnelag og på så mange andre måter er nær knyttet til.

Jeg hilser og hydler våre franske våbenbrødre ,- representanter for et folk, som vi ved opbyggingen av vår forfatning har hentet så mange impulser fra, og hvis individualisme og frihetstrang har så meget tilfelles med norsk lynne og livsopfatning. Jeg uttrykker min beundring for deres tapperhet og mot, som i dag står fullt på høide med den franske hærs beste tradisjoner.

Også tapre polske tropper kjemper hernord ved vår side og for vår felles sak. Polen har selv fått føle hva tapet av frihet og selvbestemmelsesrett vil si. Polakkerne kjemper som vi for rettens og rettfærdighetens seier. Takk for at dere kom, - og måtte også Polsen snart gjenvinne den samme frihet, som vi her i Nord-Norge står sammen om å sloss for.

Jeg vet, at frivillige fra andre nasjoner også slåss i våre egne rekker. Også dem vil jeg takke for hjelpen og for den idealisme, som har bragt dem til å slutte sig til oss.

De mange forskjelligartede nasjoner som kjemper sammen hernord viser best styrken i de idealer, kampen står om. Det styrker håpet om den endelige seier.

Våre angripere kan neppe fullt ut fatte, hvilken forbrytelse de har begått mot vårt folk som mot mange andre. De kan ikke vite, - de kan ikke forstå, at for oss er friheten og hva den innbefatter alt, og at uten den har livet ingen mening. Men engang – håper vi – vil vel også det tyske folk bli revet ut av sine villfarelser.


Krigskamerater av alle nasjoner ved fronten i Nord-Norge! Vær seige i kampen og sterke i troen på den gode saks seier til slutt.

 

23.05.1940

Juogat dán artihkkala Twitteris ja Facebookas:

Juogat dán artihkkala Twitteris Juogat dán artihkkala Facebookas
Guoskevaš leaŋkkat