Hopp til hovedinnhold

Tegnspråkkonferanse: Åpningstale

Prinsesse Märtha Louises tale ved åpningen av den fjerde nordiske tegnspråkkonferansen, Trondheim, september 2009.

Kjære alle sammen,

Det er veldig hyggelig for meg å være til stede her i Trondheim i dag under åpningen av den fjerde nordiske tegnspråkkonferansen.

Årets konferanse har tittelen ”Barnet, språket og livet”. Språket er viktig for barn. Gjennom språket kan barn formidle til verden hvem de er, og sette ord på følelser, tanker, behov og drømmer. Derfor er det viktig å gi barn et språk - ved hjelp av de sansene de behersker. For døve barn vil det si tegnspråk.

Som Norges Døveforbunds beskytter har jeg fått bredere forståelse for de døves hverdag og utfordringer, og ikke minst tegnspråkets betydning. Jeg har selv hatt gleden av å delta på tegnspråkkurs, og fått et innblikk i hvor rikt og nyansert tegnspråket er. Dette språket bærer også i seg viktig kunnskap om de døves livserfaring, historie og kultur, og er en del av landets språklige mangfold. Derfor er det en viktig oppgave å bevare og videreutvikle tegnspråket, blant annet gjennom denne typen fagkonferanser.

I språkmeldingen ”Mål og meining” som ble lagt frem for Stortinget i juni foreslås det å gi tegnspråk fullverdig status som språk. I døvemiljøet betraktes dette som en viktig seier. Det blir sagt at en slik anerkjennelse av tegnspråket vil bidra til å styrke den enkelte brukers selvfølelse og selvbilde, og øke sjansen for at tegnspråk skal overleve – også i fremtiden. Dermed vil også nye generasjoner av døve barn kunne utvikle en egen identitet og delta aktivt i samfunnet ved hjelp av et språk de behersker.

Jeg er også invitert opp til A.C. Møller skole i dag hvor jeg skal møte elever og lærere ved det som er Norges eldste døveskole. A.C. Møller har en lang og stolt historie når det gjelder bruk av tegnspråk i undervisningen av barn og unge. Jeg gleder meg til å få et innblikk i deres hverdag.

Til slutt vil jeg ønske dere alle sammen lykke til med konferansen, og håper det blir to inspirerende dager med gode diskusjoner og ervervelse av ny kunnskap. Og med det vil jeg herved erklære konferansen for åpnet.

08.09.2009

Juogat dán artihkkala Twitteris ja Facebookas:

Juogat dán artihkkala Twitteris Juogat dán artihkkala Facebookas
Guoskevaš leaŋkkat