Hopp til hovedinnhold

Hilsen i Kautokeino

H.K.H. Kronprinsens hilsen i Kautokeino under besøk i Finnmark i anledning Samefolkets dag 6. februar 2009.

Fylkkamánni  (Fylkesmann),
Sátnejođiheaddji  (Ordfører),
Ráhkis olbmot  (Kjære alle sammen),

Moai Ruvdnaprinseassain letne hui sakka illudan boahtit guossái deike. Munnuide lea dehálaš buorebut oahpásmuvvat rikkis sámi kultuvrii ja árgabeaivái.

(Kronprinsessen og jeg har gledet oss veldig til dette besøket. For oss er det viktig å bli bedre kjent med ulike aspekter av samisk kultur og dagligliv.)

Samer og nordmenn har mye å tilføre hverandre om det å leve sammen i felleskap med respekt – og med et mulighetenes blikk på ulikheter.

De neste to dagene vil inneholde alt fra scooterkjøring og lassokasting – til besøk i Sametinget. Jeg håper og tror at de vil bli like minnerike for oss, som et tilsvarende besøk ble for Kongen og Dronningen – da de for 40 år siden besøkte Kutokeino og Karasjok som Kronprinspar.

Giittán beroštumis - Takk for oppmerksomheten.

05.02.2009

Juogat dán artihkkala Twitteris ja Facebookas:

Juogat dán artihkkala Twitteris Juogat dán artihkkala Facebookas