Hopp til hovedinnhold

Norges Døveforbund 90 år: Hilsningstale

Prinsesse Märtha Louises tale ved markeringen av Norges Døveforbunds 90-årsdag, mai 2008.

Kjære alle sammen,

Akkurat i dag er det 90 år siden Norges Døveforbund ble stiftet. Gjennom disse årene har det vært nedlagt et omfattende arbeid for å gi hørselshemmede mulighet til å delta på alle områder i samfunnet. I dag feirer vi den innsatsen, og det er jeg veldig glad for å være med på.

Tegnspråk har hatt, og har fremdeles, en sentral posisjon i arbeidet til Norges Døveforbund. Samfunnet har utviklet seg betraktelig siden 1918 og språket har ikke blitt mindre viktig med tiden. I informasjonsamfunnet er kommunikasjon svært viktig, og ofte en forutsetning for fullverdig deltakelse. Det å kunne utrykke seg, skaffe seg kunnskap og forstå omgivelsene er blant menneskets grunnleggende behov. Og for hørselshemmede er tegnspråket fremdeles det viktigste verktøyet i denne sammenhengen.

For en måned siden var jeg på Conrad Svendsen senter her i Oslo. Der har de bygget opp et levende tegnspråkmiljø og bred tverrfaglig kompetanse. I mitt møte med beboerne fikk jeg en dypere forståelse av tegnspråkets betydning i hørselshemmedes hverdag.

Engasjementet til Norges Døveforbund strekker seg over et bredt spekter fra barne- og ungdomsarbeid, til arbeidslivet og til våre seniorer. Det drives også et omfattende tegnspråklig kulturarbeid med kulturdager arrangert på omgang blant lokalforeningene. Og jeg har forstått at dette har blitt en årlig begivenhet i tegnspråkmiljøet.

I tillegg vil jeg berømme dere for arbeidet som gjøres utenfor landets grenser. Jeg synes det er flott at forbundet ikke bare er engasjert for hørselsemmede i Norge, men også i å forbedre levevilkårene til døve i utviklingsland, blant annet gjennom bistandsarbeidet på Madagaskar og i Palestina.

Til slutt vil jeg gratulere Norges Døveforbund med dagen, og jeg ønsker lykke til med det videre arbeidet.

18.05.2008

Juogat dán artihkkala Twitteris ja Facebookas:

Juogat dán artihkkala Twitteris Juogat dán artihkkala Facebookas
Guoskevaš leaŋkkat