Njuike váldosisdollui

Nyttårshilsen fra London 1944

Kronprins Olavs nyttårshilsen til det norske folk, over radio fra London. Også tilgjengelig som lydfil.

Landsmenn,

I dag, på nyttårskvelden, sender jeg alle nordmenn verden over mine beste ønsker for det nye året. Måtte det bli et i sannhet godt år og et seierens år for vår rettferdige sak.

På vegne av alle dem som danner utefronten takker jeg hjemmefronten for deres gode ønsker og hjertelige hilsener.

Denne hilsen bærer bud om samhørigheten mellom hjemmefronten og utefronten uten hvilken neppe noen av dem ville kunne bestå og hvis nøye samvirke og tillit har gitt vår sak øket stryke innad og utad. Denne samhørigheten har vært det store lyspunkt for oss i denne mørke ulvetid vi alle gjennomlever og har gitt oss troen på oss selv som folk og tillit til vår evne til å reise oss igjen som et selvstendig folk i et fritt land når kampen endelig er ført frem til seier.

Nettopp dette at nordmenn overalt viser en så sterk og ubrytelig enig front innad og utad, har gitt vårt land den stilling det har innen de forenede nasjonenes rekker.

La meg først vende meg til alle dere hjemme som hver dag er utsatt for fiendens terror på kropp og sjel. Jeg vet at deres mot og tro på fremtiden har stått sin prøve også i det år som er gått. Trass i vansker og savn av alle slag har dere vist en ubøyelig kraft og en evne til å overvinne alt. Og har vist at dere når det høver kan slå igjen og derved gjøre en positiv innsats for å påskynde fiendens nederlag og landets frigjøring. Med sorg har jeg fulgt meldingene fra Finnmark og Troms om våre tvangsforflyttede landsmenns lidelser og om fiendens forferdelige ødeleggelser av norske hjem og fredelige næringer. Vær forvisset om at disse lidelser og savn ikke skal bli glemt og at befrielsens time nå ikke kan være langt borte.

Også til dem som sitter i fangeleirene eller i krigsfangenskap i Tyskland sender jeg mine varmeste ønsker i sikker forvissning om at også for dere vil frihetens time snart slå.

Deretter vender jeg meg til de av våre landsmenn som lever i de befridde deler av vårt land. Med vemodsfylt glede ønsker jeg dere velkommen tilbake til friheten. Dere har vært utsatt for de største prøvelser, og det er med stolthet jeg sier «Vel møtt»!

Atter er der nordmenn som står på egen grunn under vårt eget frie flagg. Gjenreisningsarbeidet og den første tiden fremover vil by på mange savn og vanskeligheter, og med alle midler søker vi å komme dere til hjelp slik at dere kan ta fatt på gjenreisningen av hjem og levevilkår. En hjelp for dere vil det være å vite at det som dere nå gjør er til gavn for dere selv og for vårt folk. Arbeidet dere nå utfører tjener direkte til å fremme vår sak, og jeg er forvisset om at dette vil gi krefter og arbeidsglede som vil vinne frem gjennom alle vansker og savn slik at det vi nå sammen bygger opp vil danne en grunnvoll fra hvilken hele landet kan hente inspirasjon og kraft.

Videre sender jeg en hilsen til alle våre landsmenn i Sverige. Mange av dere står nå foran virkeliggjørelsen av en aktiv innsats i overensstemmelse med den treningen dere har fått. Og således, slik dere har håpet og villet det, også deres sjanse vil komme.

Til alle nordmenn ute sender jeg også min hilsen og takk for den troskap og de ofre dere har ydet i de år som har gått, så vel i de væpnede styrker, som på handelsskipene og i sivilt yrke har utefronten vist de samme egenskaper som kjennetegner dem der fører kampen hjemme. Alle higende mot samme store mål: Norge for nordmenn.  

Det året vi nå går inn i vil sikkert bli det avgjørende år i krigen. Vi øyner alt nå seieren i horisonten. Før vi når frem til den vil vi alle bli utsatt for de største prøvelser. Gjennom kamper og lidelser vil nok veien komme til å gå. Men holder vi sammen og viser den offervilje og det samme fedrelandssinn som hittil, vil vi få oppleve gjensynet med våre kjære hjemme i Norge og sammen kunne ta fatt på gjenreisingen av vårt land på rettsstatens grunn og i Grunnlovens ånd.

I trygg forvissning om at dette vil skje gjentar jeg mine beste ønsker til alle landsmenn for det nye året og uttaler min varmeste takk for den sum av sant fedrelandssinn som det har vært gitt så rike vitnesbyrd om i løpet av det året som har gått.

Må Gud signe land og folk i det året vi går i møte.

31.12.1944

Juogat dán artihkkala Twitteris ja Facebookas:

Juogat dán artihkkala Twitteris Juogat dán artihkkala Facebookas

Nyttårshilsen 1944

Kronprins Olavs nyttårshilsen til det norske folk, over radio fra London. Lydfil fra Nasjonalbiblioteket.