Hopp til hovedinnhold

Velhaven lekepark: Åpningstale

Prinsesse Märtha Louises tale ved åpningen av Velhaven lekepark i Rakkestad, en lekepark som er utformet spesielt med tanke på funksjonshemmede og tilgjengelighet for alle.

Fylkesmann,
Ordfører,
Kjære alle sammen,

Jeg er glad for å være til stede her i dag for å åpne parken Velhaven. Navnet tyder på at her kan alle føle seg vel, uavhengig av evner og alder.

Møteplasser er viktige i vårt samfunn. Velhaven skal være en park for alle i Rakkestad, unge og gamle, enten man vil spasere, lese en bok eller møte kjentfolk. Her kan foreldre treffes mens barna leker og utfolder seg. Det har blitt meg fortalt at parken allerede fungerer som en møteplass generasjoner imellom og at noen kaller den en moderne form for melkerampe. Slik bidrar den også til å bevare og levendegjøre bygdas identitet og kultur.

Hagen er laget med en intensjon om at den skal være tilgjengelig for alle, og det er spesielt tenkt på brukere med funksjonshemming. Det er ikke mange parker som er anlagt med dette for øyet, og i Norge er den antagelig den første av sitt slag. Den er, som vi nå vet, godkjent av Boundless Playgrounds, en amerikansk stiftelse som arbeider for å lage lekeplasser der funksjonshemmede og funksjonsfriske barn kan leke sammen. Utfordringer og følelsen av mestring i hverdagen er viktig for alle barn, uavhengig av fysiske eller psykiske forutsetninger.

Når Rakkestad har fått til en slik park, er det blant annet ved hjelp av en bred dugnadsinnsats, både praktisk og økonomisk. Lokale ildsjeler har stått på for å få til utformingen slik vi ser den i dag. Dette er prisverdig og bør være et eksempel til etterfølgelse for andre.

Et sted som Velhaven må være et fantastisk utgangspunkt for å skape noe godt mellom mennesker; store og små, unge og gamle, funksjonsfriske og funksjonshemmede. Her er en møteplass – en arena for fellesskap og samhandling. Ved å bruke Velhaven slik den er tenkt, kan Rakkestad bli et bedre sted å leve og bo! Jeg oppfordrer alle barn og voksne i Rakkestad til å ta godt vare på dette stedet!

Jeg vil med dette erklære Velhaven for åpnet – bruk den vel!

17.09.2006

Juogat dán artihkkala Twitteris ja Facebookas:

Juogat dán artihkkala Twitteris Juogat dán artihkkala Facebookas