Njuike váldosisdollui

Norges Handikapforbund 90 år

Prinsesse Astrid, fru Ferners hilsen til Norges Handikapforbunds 90-årsjubileum, 5. juni 2021,

Kjære landsmøtedeltakere!

Norges Handikapforbund og jeg er nesten like unge! Selv ble jeg født i 1932, men vi har begge sett et Norge i stor endring gjennom disse tiårene.

Funksjonshemmedes situasjon har heldigvis forandret seg mye siden organisasjonen så dagens lys. Mange tabuer er brutt, vi har fått mer kunnskap og behandler hverandre med større respekt. Flere har fått muligheten til å leve bedre liv.

Det at alle mennesker er like mye verd, har dessverre ikke alltid vært lagt til grunn. Økt likebehandling hadde ikke vært tilfelle uten Norges Handikapforbund.

Modige kvinner og menn har gjennom tiårene arbeidet og kjempet for sine medmennesker. Handikapforbundet har vært den sterke og tydelige stemmen som sa fra.

Dere har en klar visjon om å skape et samfunn der funksjonshemmede har de samme mulighetene som andre til å leve i tråd med egne ønsker, evner og interesser, og til å bidra og delta fullt ut.

Gjennom arbeidet bidrar dere til dette, hver dag. Ved å løfte frem og forbedre enkeltmenneskers liv, har dere også forandret Norge til det bedre. Slik at alle kan bli sett som hele mennesker, og leve verdige og gode liv.

For det skal dere ha en stor takk.   

Gratulerer med 90-årsjubileet og lykke til med landsmøtet!

 

05.06.2021

Juogat dán artihkkala Twitteris ja Facebookas:

Juogat dán artihkkala Twitteris Juogat dán artihkkala Facebookas
Prinsesse Astrid, fru Ferners hilsen til Norges Handikapforbund i anledning deres 90-årsjubileum i 2021.
Guoskevaš leaŋkkat