Hopp til hovedinnhold

State of the world’s children: Åpningshilsen

Prinsesse Märtha Louises åpningshilsen under lanseringen av Unicef-rapporten «State of the world’s children», Litteraturhuset i Oslo, 30. mai 2013.

Kjære alle sammen!

Barna er utvilsomt vår viktigste ressurs. Det er vår felles oppgave å sørge for at deres rettigheter blir ivaretatt. Det er vårt ansvar å se alle barns evner og muligheter, uavhengig av hvor i verden de bor.

Barn med nedsatt funksjonsevne blir ofte fratatt sin mulighet til å delta i samfunnet på lik linje med alle andre. Det kan være fordi man enten gjemmer dem bort, eller fordi man simpelthen er mer opptatt av hva de ikke kan, enn hvilke evner de faktisk har. Min erfaring i møte med mennesker med ulike fysiske eller psykiske utfordringer er at jeg stadig blir imponert over resursene de innehar og det fantastiske pågangsmotet de viser.

I stedet for det engelske uttrykket «disabled» foretrekker jeg «different-abled». «Different-abled» sier noe om mulighetene og potensialet vi alle har. Uavhengig av utgangspunktet har vi alle et behov for å lære, utvikle oss realisere drømmer og ha det gøy. Når vi ikke legger til rette for at barn med en annerledes funksjonsevne får denne sjansen, er det er det ikke bare et tap for de barna det gjelder, men et enda større tap for samfunnet vårt.

Hvis vi skal kunne komme med gode og målrettede tiltak til denne gruppen barn trenger vi mer kunnskap om dem og deres livsvilkår. De må synliggjøres både i statistikker og i vår bevissthet. På denne måten kan vi løfte fram barna som ofte står sist i køen. For det er dessverre slik at barn med nedsatt funksjonsevne er mer utsatt for blant annet underernæring, vold, overgrep og mangel på skolegang. Derfor er det utrolig bra at UNICEF sin årlige rapport «State of The World’s Children» i år fokuserer på denne gruppen barn.

Nå ser jeg ser fram til å høre mer om hvilke funn man har gjort, og de videre innleggene og debatten her i dag. Jeg håper denne dagen vil gi oss økt innsikt og inspirasjon til å fortsette det viktige arbeidet med å gi alle verdens barn de aller beste muligheter i livet.

30.05.2013

Juogat dán artihkkala Twitteris ja Facebookas:

Juogat dán artihkkala Twitteris Juogat dán artihkkala Facebookas