Njuike váldosisdollui

Tale for innspilling til flyslipp, 1941

Tale av Kong Haakon VII, for innspilling på plate for å slippes ned over Norge fra fly.

Når jeg nå på denne måten skal søke å komme i forbindelse med dere derhjemme, vil jeg først minne om, at målet for mit arbeid er å sikre Norge en fremtid, hvori de idealer, hele vårt samfund var bygget opp på, atter vil råde.

Det er en stor glede for meg og til stor opmuntring for alle oss, som utenfor landet arbeider for Norges sak, å vite at dere hjemme opptrer som gode nordmenn og lar ubrytelig samhold og gjensidig hjelp være ledetråden i det daglige strev.

Deres faste, nasjonale holdning har skaffet Norge et godt navn blant demokratienes millioner.

Norge deltar i dag i et verdenshistorisk opgjør, hvor striden står om rettssikkerhet mot rettløshet, - om ansvar for den enkelte likeoverfor samfundet i sin helhet mot vold og undertrykkelse, som bare kan føre til slaveri under den nasjon, som liker å kalle seg for «herrefolket».

Krigen kan ennå komme til å ta tid, - med nye, hårde prøvelser, men dere må holde ut med fast og usvikelig tro på vår rettfærdige kamps endelige seir.

Vi må holde ut og aldrig tvile på utfallet, selv om vi fremdeles må oppleve skuffelser både av den ene og annen art.

La Viggo Hansteens og Rolfs Vickstrøms mandige holdning, da de med døden for øinene hentet kraft fra fedrelandssangens toner, være et eksempel for oss alle på hva Norge venter av enhver av oss i de hårde tider, vi nå gjennemlever.

Fortvil ikke, - selv i de mørkeste stunder.
Vær tålmodig og utholdende.
Men husk også, at det kreves resignasjon.
En overilet handling kan føre til ulykke ikke bare for den enkelte med for hele samfundet.

Jeg er sikker på at den dag kommer, da vi igjen kan leve et fritt liv og sammen gjenoppbygge vårt land for de kommende slekter.

Husk på, at vi alle som nå er utenfor landet, hver på vår plass arbeider for Norges sak.

Våre sjøfolks ubøielige styrke har vakt beundring og respekt i hele den civiliserte og frie verden.

Vi føler alle for dere på hjemmefronten. Og selv om vi ikke kan la høre fra oss eller høre fra dere, må dere være forvisset om, at dere er i våre tanker dag og natt.

Min tro på vårt land og dets fremtid er urokkelig, - i sikker forvissning om, at rett og rettfærdighet skal seire over den brutale kraft og løgn.

 

 

25.10.1941

Juogat dán artihkkala Twitteris ja Facebookas:

Juogat dán artihkkala Twitteris Juogat dán artihkkala Facebookas