Njuike váldosisdollui

Den norske Grundlov 130 år

Tale av Kong Haakon VII til Normannsforbundets avis i USA, 17. mai 1944.

Idag på 130-årsdagen for den norske Grundlov går våre tanker tilbake til de menn, som var samlet på Eidsvold for å vareta Norges selvstendighet og uavhengighet.

Vi fyldes kanskje med desto større beundring for det fedrelandssind, de dengang viste, fordi vi i dag selv står oppe i en ny kamp for Norges frihet. Ingensinde har Eidsvoldsverket stått klarere for oss Norske hjemme og ute enn netop i denne tid, da vi fører kampen mot Tyskland ene og alene av den grunn, at vi alle forstår, at det er det eneste vi har å gjøre, om vi ønsker å bevare vår selvstendighet og selvaktelse.

Eftersom tiden er gått i disse lange og mørke år for landet vårt er det kommet tydeligere og tydeligere frem, at det norske folk atter har fått ånden fra 1814 tilbake, idet alle gode nordmenn forstår, hvad hele kampen dreier sig om. Vi slåss for vår frihet og selvstendighet og mot å bli innlemmet i et tysk samfund, med det norske rike som et ledd i et av Tyskland styrt Europa, hvor Norge skulle inngå som en slavestat, henvist til å utføre det arbeide, den tyske stat ville finne for godt å pålegge oss.

Våre tanker går tilbake til alle dem, som har gitt alt, selv sitt liv, for Norges sak; deres offer forplikter alle nordmenn til efter krigens avslutning å stå fast sammen om landets gjenopbygning.

Vi står i øyeblikket overfor sluttkampen mellem undertrykkelse og frihet; den foregår over hele verden og det gjelder for hver enkelt av oss å yte vårt ytterste for at den seirrike utgang av kampen skal komme så snart som mulig.

Måtte ånden fra 1814 besjele oss alle, - måtte alle nordmenn samles i løsningen av grunntanken for vår nasjonale, selvstendige tilværelse, på samme måte som fedrene på Eidsvold gjorde det.

La oss alle være rede til å yte vårt ytterste for å føre kampen til en lykkelig avslutning og til derefter å gjenreise et lykkelig norsk samfund, i likhet med hvad det var før den 9. april 1940.

Hovedtanken og ledetråden i 1814 var, at Fedrelandet måtte gå foran alt annet; la det også bli den samlende tanke for alle norske i årene som kommer, - til lykke for land og folk.

 

 

17.05.1944

Juogat dán artihkkala Twitteris ja Facebookas:

Juogat dán artihkkala Twitteris Juogat dán artihkkala Facebookas