Njuike váldosisdollui

Fylkestur til Vestfold: Tale på Nøtterøy

H.M. Dronningens tale på Nøtterøy under Kongeparets fylkestur til Vestfold 19. - 21. juni 2012.

Fylkesmann, ordfører, kjære alle sammen!

Han må ha vært i godt lune Skaperen, da han formet Nøtterø og Tjøme.“ Det skriver forfatteren Eie Andersen i boken “Øyfolket”.

Fra Kongeskipet i dag, har vi sett deler av Nøtterøys praktfulle skjærgård; den mangfoldige og egenartede kyststripen, som går fra lun innerskjærgård til forblåst utskjærgård. Jeg har mange glade sommerminner fra Nøtterøys kyst.

Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har vist gjester Årøysund med sin sjarmerende bebyggelse. Og vi kjører ikke bare over øya på vei til Mågerø. Et høydepunkt er faktisk å sykle. Og jeg sykler, ofte minst en gang i året, fra Horten til Mågerø. Og et av høydepunktene det er å ta sykkelfergen “Ole III“ fra Aldershvile til Husøy. Det er bare én skuffende ting – det kostet fem kroner for ikke mange år siden, og i dag koster det tyve.

Jeg har syklet langs stier og nytt opplevelsene naturen her gir. Det er få ting som bidrar mer til folkehelsen enn gode friluftsopplevelser. Og det har jeg også hatt i min ungdom her på Fjærholmen. Da var det dans og det var regatta. Så det er mange kjære minner, også fra Nøtterøy, ikke bare Tjøme.

På vår reise gjennom Vestfold har Kongen og jeg sett at dere har en imponerende bredde av frivillige foreninger og lag, noe vi også har sett her i dag. Vi fikk jo innblikk i det da vi vandret opp hit til Rosahaugparken. Ildsjeler bidrar innenfor idrett, kultur, lokalhistorie og sosialt arbeid, til glede for mange, også utenfor foreningene.

Jeg lar meg alltid imponere over mennesker som har en unik idé, og som evner å realisere denne ideen. “Frii UB“ fra Nøtterøy ble i mai kåret til årets ungdomsbedrift i Norge. Og i følge juryen har de et ferdig utviklet produkt, med et stort markedspotensial. Jeg gratulerer de unge gründerne!

Et annet spennende prosjekt som har imponert meg i dag, er presentasjonen av boligprosjektet “Fra bostedsløs til herre i eget hus”. “Hadde noen sagt til meg at du en gang skal være med på å bygge ditt eget hus, ville jeg sagt de var gale. Men nå blir drømmen virkelig,” sa en bostedsløs dame til Tønsbergs Blad for tre og et halvt år siden. I Kjøbmannskjær bor i dag tidligere bostedsløse med problemer knyttet til rus og psykiske lidelser, i hus de selv har vært med på å planlegge og bygge. Her har utallige offentlige etater samarbeidet på tvers, og med brukerne, og slik sørget for at flere av kommunens innbyggere har fått en bedre livskvalitet. Dere kan være stolte av det dere har fått til!

Kongen og jeg skal være de første som tar i bruk den nye helsestien som går her fra sjøkanten og opp til Teieskogen. Stien er nok et eksempel på godt samarbeid mellom organisasjoner og offentlige virksomheter. Tilrettelegging for fysisk aktivitet på alle nivå, og spesielt i friluft, er noe som ligger mitt hjerte nært. I dag blir det bare en liten tur, men jeg håper å komme tilbake, sånn stille og rolig, og utforske noen av de andre løypene.

Til slutt vil jeg berømme dere alle for den særdeles viktige innsatsen dere gjør for lokalsamfunnet på Nøtterøy! Takk til alle dere som har møtt frem her i dag, og en spesiell takk til ordføreren og hans gode medarbeidere for dette praktfulle arrangementet i Rosahaugparken!

Årets fylkestur går ubønnhørlig mot slutten. Det er alltid like vemodig, etter som disse fylkesturene er noe av det morsomste vi gjør i løpet av året. I år har det jo vært veldig spesielt – nærmest i vårt eget landskap og i vår egen skjærgård.

Den ting som har slått meg mest etter disse dagene, det er den evnen dere har til medmenneskelighet. Til å støtte hverandre og til å ta vare på hverandre. Barn og unge - en helt spesiell måte å forberede dem på det livet de skal leve, så de blir robuste og de lærer å takle livet i en ung alder. Og med grenseløs tro på menneskets muligheter tror jeg alle kommunene når langt.

Her i Vestfold har dere en godt bevart hemmelighet, nemlig vakre, bølgende, litt kuperte og frodige indre Vestfold. Indre Vestfold har sin historie og sine skatter og en hel skattkiste. Med slagene på Re, de utgravingene som der finner sted nå. Kanskje er det det eldste arkeologiske funn av slagsted her i Norden. Det blir det spennende å følge med på, og dette skjer på Linnestad rett øst for Ramnes kirke. Så da blir det kanskje en fortsettelse på Heimskringla.

Men ikke nok med det. Dere har 21 middelalderkirker og en stavkirke. Utnyttes dette? Kunne det vært vandrespel, musikkstafett i forbindelse med middelalderfestivalen i februar, for eksempel? Er dere simpelthen for beskjedne her i Vestfold? Norges eldste by fra 871 og med den viktige vikingtiden dere kan skryte av, gravhaugene og nå "Osebergskipet"? Tusen år brakt til vår virkelighet. Dere har middelaldertradisjoner, sel- og hvalfangsttradisjoner, skipsfarten, maritime tradisjoner. Alle fyrene da? Kunne det kanskje vært gjort noe med? Losstasjonen?

Vestfold har veldig meget å være stolt av. Og som det ble sagt her og som jeg har lest i avisen: Det nye slagordet er jo «Med vind i seilene». Og det er gjenbruk, har jeg forstått. Men jeg synes ikke bare det skulle være Nøtterøys slagord. Jeg synes det skulle være hele Vestfolds. Med vind i seilene! Dere har så mange flotte muligheter!

Takk for alle gode møter og all varme vi har blitt vist i alle kommunene vi har besøkt. Takk for storstilt mottakelse alle steder. Og kanskje blir det stående et minne i går fra da vi seilte inn til Tønsberg gjennom kanalbroen. Det var ganske fantastisk å oppleve. Vi har følt oss hjemme over alt – kanskje ikke så merkelig når vi er her - og været har vært strålende. Og vi kan bare si tusen takk for strålende dager i Vestfold.

Tusen takk.
 

 

21.06.2012

Juogat dán artihkkala Twitteris ja Facebookas:

Juogat dán artihkkala Twitteris Juogat dán artihkkala Facebookas
Dronning Sonja taler på Nøtterøy (Foto: Christian Lagaard, Det kongelige hoff)
Guoskevaš leaŋkkat