Njuike váldosisdollui

Fylkestur til Vestfold: Tale i Re

H.M. Dronningens tale i Re under Kongeparets fylkestur til Vestfold 19. - 21. juni 2012.

Fylkesmann, ordfører, kjære alle sammen!

Gjestfriheten har visstnok ytret seg på forskjellig vis her i kommunen. Kongen og jeg har virkelig blitt godt mottatt. Verre gikk det med Birkebeiner-kongen Øystein da han i 1177 besøkte Re. Etter slaget på Re løp han inn i et hus i bygda og bad bonden som bodde der om å beskytte ham. Bonden svarte med å ta livet av Øystein. Dette forteller Snorre i Heimskringla. I dag er det derimot vennligheten, servicen og smilene som har preget vårt besøk i kommunen; kvaliteter som har blitt et varemerke for Re. Den samme gjestfriheten ble Kronprinsen til del, da han besøkte kommunen og Re videregående skole for noen uker siden.

Gratulerer, dere feirer i år ti årsjubileum. For ti år siden samlet dere frivillig to kommuner til én. Godt håndverk gjorde sammenslutningen svært vellykket. Jeg er blitt fortalt at dere skapte en kommune som er tilpasset fremtidige utfordringer.

Det er kanskje ikke til å undres over, når vi ser bakover i historien. For kommunen spilte en viktig rolle i samlingen av Norge til et rike. Slagene på Re banet veien for kong Sverre. Rikssamlingen skjedde i årene etter Harald Hårfagre, men det var først etter at Sverre kom til makten at samlingen av hele riket ble formalisert.

Re kommune har både evne og vilje til å ta vare på sin historie. I årene etter kommunesammenslutningen har dere bygget en ny identitet på gammel historie. Den entusiasmen dere har vist i dette arbeidet er imponerende. For Kongen og meg er det derfor ekstra hyggelig at vårt besøk i dag omfatter begge de gamle kommunene Ramnes og Våle.

Trolig har dere funnet slagstedet fra 1163, noe som er meget spennende. I det arkeologiske arbeidet har dere blant annet samarbeidet med metallsøkere, og det er lagt ned et betydelig pionerarbeid. Etter hva jeg har hørt er det første gang at noen her i landet har forsøkt å lokalisere et slag fra middelalderen med denne metoden. Med Res historiske bakteppe er det ikke overraskende at kommunen har en egen kommunearkeolog. Det er det ikke mange kommuner som kan skilte med!

Kommunen evner også å ta fatt i dagens utfordringer. Gjennom en egen satsing allerede i barnehagen bidrar dere til å gjøre barna robuste og bedre i stand til å møte livets utfordringer. Gjennom innsats mot mobbing vil dere gi barna en hverdag preget av trygghet og inkludering. Gjennom SmART oppvekst på historisk grunn vil dere gi barn og unge et godt oppvekstmiljø. Det virker som om dere gjør mye viktig og riktig i Re.

Utviklingen her på Revetal er også et resultat av en ung kommune som evner å tenke strategisk og med målrettet gjennomføring. Dere hadde en idé om å etablere et nytt kommunesenter. Ideen er realisert, og Revetal har blitt et betydelig handelssenter som benyttes av befolkningen fra store deler av fylket.

Takk til alle vi har møtt her i dag, og som har gjort besøket i Re kommune til en særdeles hyggelig opplevelse. Og stor takk til ordfører og hans gode medhjelpere for en spennende dag på historisk og ny grunn.

 

19.06.2012

Juogat dán artihkkala Twitteris ja Facebookas:

Juogat dán artihkkala Twitteris Juogat dán artihkkala Facebookas
Guoskevaš leaŋkkat