Njuike váldosisdollui

Fylkestur til Vestfold: Tale i Andebu

H.M. Kongens tale i Andebu under Kongeparets fylkestur til Vestfold 19. - 21. juni 2012.

Fylkesmann, ordfører, kjære alle sammen!

“Mangt har dagen skjenket oss av stort og smått,” heter det i Erik Byes vakre sang “Vår beste dag”. Og mangt har dere sannelig vist oss i dag – spesielt av store opplevelser! Vi skal nok vite å ta med oss disse inntrykkene lenge.

“Vår beste dag” ble opprinnelig skrevet til Hjemmet for Døves hundreårsjubileum. Og nettopp denne sangen har på en virkningsfull måte vært gjennomgangsmelodi under vårt besøk hos stiftelsen Signo i dag.

Vi er imponert over det arbeidet som gjøres for å gi døve og døvblinde et bo-, arbeids- og skoletilbud her i Andebu. Vi er imponert over hvordan dere tar utgangspunkt i menneskeverdet, det unike og ukrenkelige individet – og at dere ikke gir dere før dere har funnet den enkeltes potensiale. Når alt dere gjør i Signo i tillegg er preget av humor, livsglede og lekenhet, ja da blir vi andre også i godt humør.

Livskunst og lek er tydeligvis noe som er viktig her i kommunen. Jeg har latt meg fortelle om det årlige kappløpet med ender, og om vinneren som alltid blir ANDremann. Selvironi, litt sunn galskap og godt utviklet glemsomhet skal visstnok være godt for folkehelsa. I min alder kommer det sistnevnte for øvrig av seg selv.

Besøket i kommunen, både hos Signo og her i sentrum, har vært preget av sang og musikk. Kulturliv står åpenbart sterkt her i kommunen. Det vi har fått oppleve i dag viser livsglede og begeistring, og det understreker betydningen av samspill og fellesskap.

Det blomstrende sang- og musikklivet sier noe om at her har man satt barn og fellesskapsverdier i sentrum. Barna og deres oppvekstvilkår er utvilsomt noe av det viktigste vi kan fokusere på i våre lokalmiljø. Lykke til videre med å skape dette trygge og stabile livsgrunnlaget for kommende slekter.

En tidligere fylkesmann, Meinich, sa i et intervju med avisen Vestfold at det hadde vært en glede for ham hver gang han hadde hatt anledning til å besøke Andebu. Dronningen og jeg har nok kjørt forbi kommunen noen ganger, men vi har ikke tidligere hatt muligheten til å bli mer kjent med stedet. I dag er vi glade for at Andebu ble et naturlig høydepunkt under årets fylkestur.

Den tidligere fylkesmannen fremhevet også “Andebus sjarme - som den vakre, stille skogsbygd”. Fortsatt er Andebu vakker, og fortsatt setter skogen sitt preg på landskapet. Stillhet og ro er sikkert også viktige trekk ved stedet. Men det vi har sett og opplevd i dag, forteller mest av alt om et livskraftig, kreativt og morsomt lokalmiljø.

Takk til alle som har bidratt til å gjøre denne dagen så fin, og takk for et innholdsrikt og imponerende program.

 

20.06.2012

Juogat dán artihkkala Twitteris ja Facebookas:

Juogat dán artihkkala Twitteris Juogat dán artihkkala Facebookas
Guoskevaš leaŋkkat