Njuike váldosisdollui

Fylkestur til Vestfold: Tale på Tjøme

H.M. Kongens tale på Tjøme under Kongeparets fylkestur til Vestfold 19. - 21. juni 2012.

Fylkesmann, ordfører, kjære alle sammen!

Å gå i land her på Hvasser er for Dronningen og meg det samme som å komme hjem. Her har vi seilt, her har vi gjort strandhugg, her har vi nytt solnedgangene og her kjenner vi igjen lydene og luktene.

“Her er jo alle drømmers mål / her står nattens klipper / som skjuler for evig dagens bål / For å fare lenger vi slipper!” Slik avslutter Tjøme-dikteren Alf Larsen diktet “Drømmens kyst”.

Tjøme kommune betyr noe helt spesielt for oss. Dette er våre drømmers kyst. “Uendelig fjernt er alting her / Verden er skjult langt borte,” heter det også i Alf Larsens dikt. I alle år, først på «Berget» og nå på Mågerø, har Dronningen og jeg samlet krefter og gode ferieminner. Der har vi noen av våre fineste stunder. Da føles strevet og hverdagene langt borte.

Ikke bare for oss, men for store deler av det norske folk forbindes Tjøme og Hvasser med selve sommerdrømmen - med blankskurte svaberg, måkeskrik, makrellfiske og praktfulle solnedganger.

Gjennom generasjoners forstandige forvaltning av naturen rundt dere, har tjømlingene fremelsket natur- og landskapskvaliteter hele nasjonen setter umåtelig stor pris på. På 1800-tallet slo småkårsfolket seg til på øyene og holmene ute i skjærgården. Her drev de jordbruk og fiske under røffe kår. De foredlet landskapet, åpnet det opp for å kunne dyrke en åkerlapp og fø en ku. Det er nettopp dette landskapet vi i dag setter så uendelig høyt.

De aller fleste øyene og holmene er i dag fraflyttet. Men dere utfører fortsatt et klokt forvalterarbeid for å ta vare på landskap, natur og kystkultur.

Vi føler en ekstra nærhet til kystkulturen i Tjøme kommune. Derfor har vi gledet oss spesielt til presentasjonene her på Hvasser. For i tillegg til å være et ettertraktet feriested, er Tjøme også et levende lokalmiljø. Her er det verdiskaping og gode arbeidsplasser. Her tas tradisjoner og håndverk vare på. Her har dere klart å skape gode oppvekstmiljø i et trygt bygdesamfunn. Her blomstrer kulturlivet og her lever dugnadsånden og samholdet.

Det går jo an å tenke seg at et slikt lokalmiljø, hvor folketallet mangedobles i ferien, har sine utfordringer. Kanskje er det hyggelig når feriefolket kommer. Og kanskje er det godt å puste ut når vi drar også. Uansett, jeg ønsker dere lykke til med de oppgaver og utfordringer dere står overfor med å skape et godt sted – både for de som kommer og går - og for de som blir igjen.

Senere i dag skal vi få en orientering på Verdens Ende om arbeidet med å få opprettet en nasjonalpark øst for Tjøme og Nøtterøy. Det ser vi frem til. Hvis saken om nasjonalparken blir lagt frem for Kongen i statsråd, vil jeg kunne vise til at jeg har vært på befaring! Det skjer ikke hver fredag.

Til slutt en takk til alle som har bidratt til å gjøre oss enda bedre kjent med hva som rører seg på Tjøme og Hvasser. Takk til alle fremmøtte, og takk til alle som har stått på for å gjøre dette til en slik imponerende festdag!

For Dronningen og meg – som regner oss som hjemmehørende her – gir det en ekstra stolthet å få være en del av denne store festen. Tusen takk til dere alle!

 

21.06.2012

Juogat dán artihkkala Twitteris ja Facebookas:

Juogat dán artihkkala Twitteris Juogat dán artihkkala Facebookas
Guoskevaš leaŋkkat