Njuike váldosisdollui

Fylkestur til Vestfold: Tale i Sande

H.M. Kongens tale i Sande under Kongeparets fylkestur til Vestfold 19. - 21. juni 2012.

Fylkesmann, ordfører, kjære alle sammen!

De årlige fylkesturene er noe av det Dronningen og jeg gleder oss aller mest til. I løpet av en liten uke får vi anledning til å bli litt bedre kjent med et knippe kommuner og de som bor der.

Årets tur er litt spesiell, etter som vi mer har en følelse av å komme hjem enn å reise ut på tur. Dronningen har tilbrakt sin barndoms somre i Vestfold og her har vi vårt eget sommerparadis. Herfra har vi mange gode private minner. Og hit vender vi tilbake så ofte vi kan.

En tidligere fylkesmann i Vestfold satte ord på noe av det mange av oss føler: “Distriktene omkring Oslofjorden er den del av vårt land som fra naturens side er den mest begunstigede. Ganske særlig gjelder dette landet på vestsiden av fjorden. Her er lune beskyttede fjorder, åpent dyrkbart land og store skoger. Alt ligger her til rette for utvikling av en høy sivilisasjon.” Slik uttrykte han det, fylkesmann Gerckens Bassøe, i Den norske turistforenings årbok for 1947. Det skulle ikke forundre meg om vår nåværende fylkesmann ville kunne ha sagt noe lignende.

Vestfold er utvilsomt et attraktivt fylke. Her ønsker stadig flere å feriere, drive friluftsliv og bo. Den imponerende utbyggingen på Nordre Jarlsberg brygge, hvor vi steg i land i dag, er et godt eksempel i så måte. Her i området trives et rikt mangfold av planter og dyr. Her dyrkes et mangfold av matvarer på landets beste jordbruksarealer. Her er høyteknologiske kompetansemiljøer og nytenkende kreativitet, - men også en lang og spennende historie.

Bortsett fra Oslo er Vestfold det fylket i Norge som er minst i areal, lærte vi på skolen. I dag hører vi at bare Oslo og Akershus er større når det gjelder folketetthet. Det krever en stor porsjon kløkt å forvalte så mange verdier – natur og matjord, rekreasjonsområder og kulturhistorie - på et så lite areal - og samtidig finne plass til en jevn strøm av nye innbyggere.

Sande kommune er en god representant for det attraktive Vestfold. For mange er kommunen kanskje et sted man bare kjører fort gjennom på vei lenger sørover i fylket. Men stanser man her, oppdager man snart både sjarm og skjønnhet. Fra Kongeskipet har vi i dag sett kommunens vakre kystlinje. Men jeg vet at dere også har stille skoger, innlandsnatur, et rikt naturmangfold og verdifull dyrket mark.

Vestfold er et foregangsfylke i økologisk matproduksjon. Ikke minst her i Sande har dere gått foran og vist vei. På den måten har kommunen blitt en av de største og beste i landet på produksjon av økologiske grønnsaker. Det har dere all grunn til å være stolte av!

I dag har vi fått servert “kul mat”, under det fremtidsrettede mottoet “økologi og matglede”. Og maten virket! Den skapte så absolutt glede blant oss som var så heldige å få smake.

Satsing på ungdommen er et annet område som preger kommunen. Jeg vet at dere her i Sande arbeider aktivt for å bevisstgjøre ungdom til å ta egne valg, til å ta vare på hverandre og til å vise mot. Vi har vært så heldige å få være med på åpningen av MOT-kafeen i Det gule huset. MOTs mål er å bidra til robuste ungdommer og trygge ungdomsmiljøer. I Sande kommune skal barn og unge ha MOT til å bry seg, MOT til å leve, MOT til å si nei. Vi ønsker dere lykke til i dette viktige arbeidet!

Takk til dere alle for en strålende start på vår fylkestur! Møtet med folket, med de flotte ungdommene og med det nyutbygde bygdesenteret har gjort inntrykk på oss. Jeg håper mange flere enn oss oppdager hvilke kvaliteter dette stedet har.

Takk for et imponerende program, for musikk og dans, for liv og begeistring! Og takk til alle som har møtt frem her i Sande sentrum og skapt en slik folkefest.

 

 

19.06.2012

Juogat dán artihkkala Twitteris ja Facebookas:

Juogat dán artihkkala Twitteris Juogat dán artihkkala Facebookas
Guoskevaš leaŋkkat