Njuike váldosisdollui

Grønn energiomstilling i Hamburg

Energiomstilling og grønn industriutvikling var i fokus da Hans Kongelige Høyhet fortsatte det offisielle besøket til Tyskland i Hamburg i dag. 

08.11.2023

Norge og Tyskland har en lang historie og erfaring med samarbeid innenfor sektorene energi, industri og skipsfart. For å nå viktige klimamål har begge landene sterke forpliktelser, initiativ og tiltak for energiomstilling – og samarbeid for å nå målene var sentrale gjennom dagen i Hamburg.

Kronprins Haakon startet dagen på en høynivå-rundebordskonferanse om hydrogen. Sammen jobber Norge og Tyskland med å utforske mulighetene for verdikjeder innenfor hydrogen- og lavkarbonløsninger.

Til rundebordskonferansen, arrangert av NHO og den norske ambassaden i Berlin, var norske og tyske politikere og potensielle hydrogenforbrukere- og produsenter invitert. 

Viktigheten av tysk-norsk partnerskap for klima, fornybar energi og grønn industri ble diskutert. Fra norsk side var blant andre olje- og energiminister Terje Aasland og næringsminister Jan Christian Vestre til stede, sammen med sentrale aktører fra norsk næringsliv. Representanter fra de nord-tyske statene delte ambisjoner og planer for Nord-Tyskland.

Kronprinsen var til stede under en rundebordskonferanse om hydrogen i regi av NHO og den norske ambassaden i Berlin. Rundebordet samlet tyske og norske myndigheter og sentrale næringslivsaktører. Foto: Simen Løvberg Sund, Det kongelige hoff

Plenumsåpning 

Kronprinsen var også til stede og talte under plenumsåpningen av en næringslivskonferanse om grønn omstilling ved Handelskammeret i Hamburg med tittelen "Norway and Germany - A strong partnership in the green industrial transition" onsdag. 

Konferansen samlet over 400 representanter fra norsk og tysk næringsliv for å styrke eksisterende partnerskap og fremme nye samarbeidsmuligheter mellom myndigheter og næringslivsaktører. Tidligere i år ble Norge og Tyskland enige om å etablere et strategisk partnerskap for klima, fornybar energi og grønn industri.

"The green transition is a necessity and an opportunity. An opportunity to create new, profitable industries and jobs. To enhance our energy security. And to strengthen our bilateral relations and cooperation", sa Kronprinsen under plenumsåpningen.

Les hele Kronprinsens tale her.

Kronprinsens tale ble etterfulgt av panelsamtaler om hvordan man kan styrke det norsk-tyske samarbeidet mellom både myndigheter og næringsliv innen energi, industri, skipsfart og relaterte sektorer.

Konferansen i Hamburg samlet over 400 norske og tyske representanter for næringslivet. Foto: Simen Løvberg Sund, Det kongelige hoff

Grønn skipsfart

Ettermiddagen i Hamburg ble rundet av med båttur i Hamburg havn, den nest største havnen i Europa.

Maritim industri er viktig for både Norge og Tyskland, og mange av verdens mest moderne skip er bygget ved norske og tyske verft eller er utstyrt med norsk og tysk materiell og teknologi.

Under den guidede båtturen i havnen ble blant annet utfordringene knyttet til skipsfartens utslipp av klimagasser og behovet for grønn omstilling av næringen belyst. Norske og tyske aktører drøftet hvordan både Norge og Tyskland kan være pådrivere for en grønnere maritim næring i Europa og resten av verden.

Samarbeid for å oppnå en mer grønn maritim skipsfart var tema under besøket til Hamburg havn - Europas nest største havn. Foto: Simen Løvberg Sund, Det kongelige hoff

Togtur mot Berlin

Etter båtturen reiste Kronprinsen videre fra Hamburg mot Berlin med tog.

I Berlin vil han, sammen med Kronprinsesse Mette-Marit, blant annet delta på en minnemarkering for Berlinmurens fall. Kronprinsparet møter også Tysklands forbundspresident Frank-Walter Steinmeier og forbundskansler Olaf Scholz under besøket. 

Reisen videre på det offisielle besøket i Tyskland gikk mot tog til Berlin. Foto: Simen Løvberg Sund, Det kongelige hoff

 

 

 

Juogat dán artihkkala Twitteris ja Facebookas:

Juogat dán artihkkala Twitteris Juogat dán artihkkala Facebookas