Njuike váldosisdollui

Minnet de som har falt i tjeneste

Forsvarets minnedag markeres den første søndagen i november. Hans Kongelige Høyhet Kronprinsregenten la ned krans i anledning dagen ved Nasjonalt veteranmonument på Akershus festning i Oslo.

06.11.2023

Pårørende og venner av de som har mistet livet i tjeneste for Norge, var til stede under den høytidelige minnemarkeringen, sammen med representanter for det offisielle Norge med stortingspresident Masud Gharahkhani og forsvarsminister Bjørn Arild Gram i spissen. Tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide var også til stede.

Kronprins Haakon la ned krans på Akershus festning til minne om alle som har mistet livet i tjeneste for Forsvaret og Norge. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff

Kransenedleggelse

Kronprinsregenten ble tatt imot av kommandanten på Akershus Festning, brigader Arne Opperud, og forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Det er tradisjon at minnetalen blir holdt av forsvarssjefen som deretter anmodet Kronprins Haakon om å legge ned krans ved monumentet. Hans Majestet Kongen foretok den offisielle avdukingen av monumentet ved en seremoni i 2021.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen holder minnetalen under Forsvarets minnedag. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff

Honnør

To gardister fra Hans Majestet Kongens Garde sto med norske flagg og i giv akt på hver side av monumentet da Kronprinsregenten la ned kransen og rettet på kransebåndene. Under det påfølgende bønnesignalet gjorde Kronprins Haakon honnør.

Nasjonalt veteranmonument hedrer alt personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner etter andre verdenskrig. Monumentet består av en bauta, en bronsetavle med navnene til alle nordmenn som har falt i internasjonal tjeneste og den evige flamme.

Kronprins Haakon gjør honnør under Forsvarets minnedag. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff

Minnegudstjeneste

Kronprinsregenten stanset opp ved minnetavlen i ærbødighet overfor de som har mistet livet i internasjonale operasjoner.

Forsvarets minnedag ble innstiftet for 16 år siden og markeres over hele landet, mens hovedmarkeringen finner sted på Akershus festning i Oslo. Etter seremonien ved vereranmonumentet deltok Kronprinsregenten i minnegudstjenesten i Akershus slottskirke. Under gudstjenesten forrettet feltprost, brigader Knut Espen Høidal, og statsråd Gram holdt minnetale. Kronprins Haakon tente lys – etterfulgt av ett minutts stillhet.

Kronprins Haakon tenner Forsvarets minnelys under minnegudstjenesten i Akershus slottskirke. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

 

Juogat dán artihkkala Twitteris ja Facebookas:

Juogat dán artihkkala Twitteris Juogat dán artihkkala Facebookas