Njuike váldosisdollui

SIKT-konferanse i 10 år

Hva har vi lært de siste ti årene, er spørsmålet som var tema for årets SIKT-konferanse. Den årlige konferansen som ble initiert av Kronprinsen og arrangert for første gang i 2013, markerer i år sitt jubileum på Nasjonalmuseet i Oslo.

17.10.2023

Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon åpnet konferansen, sammen med Oslos ordfører Marianne Borgen og Nasjonalmuseets direktør Ingrid Røynesdal. Foredragsholderne var Professor Kwame Anthony Appiah, professor i filosofi ved New York University, administrerende direktør Siri Kalvig i Nysnø, forfatter og spesialist i geopolitikk Parag Khanna, samt førsteamanuensis Inga Strümke fra Norwegian Open AI Lab på NTNU.

Tema for de ulike forelesningene var blant annet identitet, klimaendringer, migrasjon og fremveksten av kunstig intelligens. I tillegg holdt noen av de tidligere deltakere på SIKT-konferansene korte innlegg; Sofie Høgestøl, Jan Ivvár Smuk, Kenneth Sydhagen og Sonia Ahmadi.

En av konferansens foredragsholdere, professor Kwame Anthony Appiah, som er professor i filosofi ved New York University. Foto: Jonathan C. Vivaas Kise, SIKT

Møtested

Formålet med SIKT-konferansen er å skape et møtested for unge mennesker mellom 20 og 40 år, der deltakerne kan lære av hverandre, teste ut ideer og diskutere felles utfordringer og muligheter. Deltakerne kommer fra hele Norge, og fra ulike sektorer; næringsliv, offentlig forvaltning, organisasjoner, idrett, kultur og akademia.

SIKT har vært en møteplass siden starten i 2013. Foto: Jonathan C. Vivaas Kise, SIKT
Det har vært om lag 200 deltakere hvert år, og deltakerne blir enten nominert av en bedrift eller organisasjon eller direkte invitert.


SIKT har tidligere blitt avholdt i Trondheim (2013 og 2022), Tromsø, Bergen, Ålesund, Kristiansand, Stavanger, Lillehammer og Bodø, samt digitalt fra Skaugum under koronaepidemien.

Juogat dán artihkkala Twitteris ja Facebookas:

Juogat dán artihkkala Twitteris Juogat dán artihkkala Facebookas