Njuike váldosisdollui

Besøkte Jussbuss

Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon besøkte i dag Jussbuss i Oslo. Jussbuss er et studentdrevet rettshjelpstiltak som siden 1971 har tilbudt rettshjelp til ressurssvake grupper.

12.10.2023

På Jussbuss yter opptil 36 jusstudenter gratis rettshjelp, hovedsakelig frivillig. Under besøket fikk Kronprinsen en innføring i arbeidet som gjøres av Jussbuss.

Daglig leder Eskil Vik Urdal orienterte innledningsvis om dagens rettshjelpsordning før jusstudent og Jussbuss-medarbeider Kaja Øien Hultgren fortalte om historie og mål for organisasjonen.

Medarbeider og saksbehandler Kaja Øien Hultgren ga en innføring i arbeidet ved Jussbuss. Foto: Sara Svanemyr, Det kongelige hoff

Målet med tilbudet er å bidra til at alle blir oppmerksomme på sin rettsstilling og å forhindre at man føler seg rettsløs. Tilbudet retter seg mot mennesker med et udekket rettshjelpsbehov, som ikke faller innenfor den offentlige ordningen med fri rettshjelp – og som heller ikke kan betale for advokat. Jussbuss skal ikke være et alternativ til offentlig rettshjelp, men et supplement til denne ordningen.

Siden 2015 har Jussbuss vært samlokalisert med Gatejuristen og Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) i Jusshuset i Oslo sentrum. Lederne for disse organisasjonene var også til stede under orienteringen torsdag.

Fire sentrale saksområder

Etter orienteringene fikk Kronprinsen en omvisning i Jussbuss sine lokaler. Her møtte han mange av saksbehandlerne, som fortalte om arbeidet som daglig gjøres i de ulike faggruppene de er del av.

Jussbuss er organisert med fire ulike grupper: fengselsgruppa, innvandringsgruppa, sosial-, arbeid- og trygderettsgruppa samt husleie, gjeld- og svindelrettsgruppa. 

Kronprinsen fikk en omvisning i lokalene til Jussbuss og møtte mange av saksbehandlerne. Foto: Sara Svanemyr, Det kongelige hoff 

Juogat dán artihkkala Twitteris ja Facebookas:

Juogat dán artihkkala Twitteris Juogat dán artihkkala Facebookas