Njuike váldosisdollui

Kronprinsen overtar Dronning Sonjas Skolepris

Storhamar videregående skole er vinner av Dronning Sonjas skolepris 2023. Det opplyste juryleder Inga Bostad til Hennes Majestet Dronningen og Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen i en audiens på Slottet i dag.

10.10.2023

Statsråd Tonje Brenna og skoleprisens jury var også til stede ved audiensen, der Dronning Sonja orienterte om at Kronprinsen nå overtar skoleprisen på hennes vegne. Prisen skal fortsatt bære Dronningens navn, men Kronprins Haakon vil heretter stå for utdelingen.

Dronningen og Kronprinsen hilser på juryen i Dronning Sonja skolepris. Her representert ved Petter Andreas Lona, leder av Elevorganisasjonen, og juryleder Inga Bostad. Foto: Liv Anette Luane, Det kongelige hoff

Dronning Sonja tok initiativet til Skoleprisen i 2005, og delte ut prisen for 15. gang i 2021. Da var det tid for å spørre Kronprins Haakon om han ville overta stafettpinnen. I likhet med sin mor, har Kronprinsen et stort engasjement for barn og unges oppvekstsvilkår.

Kronprins Haakons første utdeling av Dronning Sonjas skolepris blir til Storhamar videregående skole på Hamar 30. november.

Ambisiøse mål for læringsmiljøet

- Årets vinner har klare og ambisiøse mål for skolens læringsmiljø, og for arbeidet med inkludering og likeverd. Det gode systematiske arbeidet viser seg både i tiltak og i resultatene ved skolen, sier juryleder Inga Bostad.

Se hele juryens begrunnelse

Skolen har utviklet den såkalte Storhamar-modellen for å involvere elever aktivt i hvordan de jobber. Elevene opplever å være en del av skolen, og ikke bare at de er der for å lære, bli studieforberedt eller skolert for yrkeslivet.

Det var elevene selv som tok initiativ til årets søknad fra skolen, og skolen brukte søknadsprosessen til å styrke arbeidet med likeverd og inkludering.

Kilde: Utdanningsdirektoratet

 

Fáktadieđut

Dronning Sonjas Skolepris

Prisen ble etablert i 2005 etter initiativ fra Dronning Sonja. Den deles ut annet hvert år* til en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering på en fullverdig måte. Fram til 2021 delte Dronningen selv ut prisen ved et besøk på skolen.

Vinnerskolen får 250 000 kroner og et kunstverk utformet av Dronningen. 

Fra 2023 overtok Kronprins Haakon skoleprisen og vil foreta utdelingene på Dronningens vegne. Hans første utdeling av Dronning Sonjas Skolepris vil finne sted 30. november på Storhamar videregående skole.

Det er Utdanningsdirektoratet som administrerer prisen og oppnevner en jury. Statsforvalterne nominerer skoler fra hvert fylke.

Kriterier for tildeling:

  • Skolen arbeider langsiktig, systematisk og kunnskapsbasert med elevenes læringsmiljø.
  • Skolen praktiserer likeverd og inkludering på en slik måte at hver enkelt elev opplever å bli verdsatt i et miljø preget av medvirkning, trygghet og fellesskap.
  • Skolen kjennetegnes ved positive relasjoner mellom elevene og de ansatte, og elevene imellom – og ved et godt samarbeid mellom skole og hjem.

Likeverd betyr at alle elever skal få oppleve at de møtes på en likestilt og verdig måte. Inkludering som er et videre begrep enn integrering, betyr at alle skal oppleve at de er anerkjente deltakere i skolefellesskapet.


*Inntil 2019 ble prisen delt ut hvert år.

Dronning Sonja besøker elever og lærere på Fagerlund skole (Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix)
Guoskevaš leaŋkkat

Juogat dán artihkkala Twitteris ja Facebookas:

Juogat dán artihkkala Twitteris Juogat dán artihkkala Facebookas