Njuike váldosisdollui

Nansen minneforelesning

Hans Majestet Kong Harald var til stede da professor Marit Reigstad holdt foredrag om forskningsprosjektet «Arven etter Nansen» og endringene i arktiske klima- og økosystem. 

11.10.2023

Arrangementet foregikk i regi av Det Norske Videnskaps-akademi (DNVA) i Oslo tirsdag ettermiddag, og inngår i de tradisjonsrike Nansen minneforelesningene.

Kongen til stede under Nansen minneforelesning. Minneforelesningen arrangeres årlig i Det Norske Videnskaps-Akademi. Foto: Thomas B. Eckhoff

Marit Reigstad er professor i marin økologi ved UiT Norges arktiske universitet og prosjektleder for forskningsprosjektet «Arven etter Nansen» - Norges største forskningsprosjekt. Målet er å etablere et bedre kunnskapsgrunnlag i den nordlige delen av Barentshavet som er isdekket om vinteren. Under foredrag var tema blant annet hvordan Barentshavet vil se ut i 2050.

Under forelesningen «Fra Fram til FF Kronprins Haakon – Arven etter Nansen møter et ishav i endring» trakk Reigstad linjene mellom Fram-ekspedisjonen - som var en milepæl for arktisk havforskning og som har dannet grunnlag for dagens utforskning av et arktisk hav i stor endring – og bruken av den nye forskningsisbryteren «Kronprins Haakon» for styrking av kompetanse, kunnskapsgrunnlag og fellesskap. 

Professor i marin økologi Marit Reigstad holdt årets minneforelesning. Foto: Thomas B. Eckhoff

Nansen minneforelesning ble opprettet i forbindelse med feiringen av Fridtjof Nansens 100-årsdag i 1961. Minneforelesningen har siden den gang vært et (nesten) årlig arrangement i Det Norske Videnskaps-Akademi.

Det Norske Videnskaps-Akademi ble stiftet i 1857, og er en frittstående, landsomfattende organisasjon som omfatter alle vitenskapelige disipliner.

Juogat dán artihkkala Twitteris ja Facebookas:

Juogat dán artihkkala Twitteris Juogat dán artihkkala Facebookas