Njuike váldosisdollui

100 år med naturvern

Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen var til stede da det på Dovrefjell ble markert at det er 100 år siden Fokstumyra ble fredet som naturreservat i 1923, som det første større naturvernområdet i landet.

21.08.2023

I dag, 100 år etter, finnes det nærmere 2500 naturreservater i Norge og nesten 18 prosent av fastlandsarealet er vernet.

 - I dag feirer vi alle de som i erkjennelsen av naturens egenverdi har hatt mot og klokskap til å verne og beskytte. For naturen er ikke til for vår del. Naturen er. Ved å ta vare på den, tar vi også vare på oss selv og kommende generasjoner, sa Kronprins Haakon under jubileumsfeiringen på Fokstumyra Fjellstue.

Les hele talen til Kronprins Haakon her.
Kronprinsen fikk en guidet tur i området som har vært vernet i 100 år. Foto: Simen Sund / Det kongelige hoff

Før den offisielle markeringen fikk Kronprinsen en guidet tur i myrlandskapet, der han lærte mye om både våtmark og det spennende fuglelivet som man finner i naturreservatet.

Laurits Fokstugu er 11. generasjon som driver Fokstumyra Fjellstue. Her sammen med sin kone Christiane. Foto: Simen Sund / Det kongelige hoff


Juogat dán artihkkala Twitteris ja Facebookas:

Juogat dán artihkkala Twitteris Juogat dán artihkkala Facebookas