Njuike váldosisdollui

Kong Harald møtte veteraner

Kameratstøtte og kompetansen som den enkelte veteran har opparbeidet seg i tjeneste, var viktige samtalepunkter da Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) inviterte til ledersamling i anledning landsmøtehelgen.

24.04.2023

Hans Majestet Kongen er beskytter for NVIO – Norges eldste og største veteranforbund – og var til stede på ledersamlingen på Gardermoen.

Kong Harald ble ønsket velkommen av offisielt følge og vertskapet ved president Ole Asbjørn Fauske og generalsekretær Bjørn Robert Dahl. På lørdagens ledersamling var det rundt 60 delegater til stede.

"Gi dem en flaske vann og en sovepose, og de vil utføre et hvert oppdrag."

Veteraner vil hjelpe

I sin åpningstale vektla NVIO-presidenten betydningen av kompetansen som den enkelte veteran innehar. Det er 62 000 gjenlevende veteraner i Norge. Da veteranene er representert i alle norske fylker og mange kommuner, er dette noe fylke og kommune kan utnytte i mange sammenhenger. Veteranene forstår kommando og kontroll. De tar lett ordre.

– Gi dem en flaske vann og en sovepose, og de vil utføre et hvert oppdrag, sa Ole Asbjørn Fauske.

Generalsekretær Bjørn Robert Dahl orienterte om NVIOs innspill til regjeringens tiltaksplan for veteranarbeidet, og ledersamlingen ble avsluttet med en diskusjon om veteranbegrepet og en fremtidig navnendring.

Bygger motstandskraft

Militært personell blir sendt ut i internasjonale operasjoner for å stabilisere situasjoner, som i ytterste konsekvens handler om å ta liv, eller ofre eget liv. Det ble også vist til at traumatiske opplevelser kan medføre positive psykologiske endringer for noen, såkalt posttraumatisk vekst. De aller fleste oppgir at de har fått det bedre etter å ha deltatt i internasjonale operasjoner i Forsvaret.

Kameratstøtte

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner ble stiftet 16. november 1960 under navnet Norske militære FN-observatørers forening. I dag består interesseorganisasjonen av over 7000 medlemmer og lokalforeninger over hele landet.

NVIO driver et landsomfattende kameratstøttearbeid for de som trenger en støttende hånd.

 

Juogat dán artihkkala Twitteris ja Facebookas:

Juogat dán artihkkala Twitteris Juogat dán artihkkala Facebookas