Njuike váldosisdollui

Bjørgvin-biskopen vigslet

Ragnhild Jepsen ble vigslet til biskop i Bjørgvin med Hans Majestet Kongen til stede. Den høytidelige seremonien fant sted i en fullsatt Bergen domkirke.

16.04.2023

Biskop Ragnhild Jepsen er den 35. biskopen i Bjørgvin etter reformasjonen i 1537, men hun er den første kvinnelige biskopen i embetet.

Kongen ble tatt imot på kirketrappen av preses i bispekollegiet, biskop Olav Fykse Tveit. Deretter fulgte den kirkelige prosesjonen med blant annet den nye biskopen i Bjørgvin.

Til stede i kirken var også statsrådene Kjersti Toppe og Marte Mjøs Persen, Stortingets 2. visepresident Nils T, Bjørke, politimester Kåre Songstad, ordfører Linn Kristin Engø og statsforvalter Liv Signe Navarsete. Biskoper og prester fra inn- og utland deltok i forbønnen.

Ragnhild Jepsen avla bispeløftet for preses, som la bispekorset rundt halsen hennes som et synlig tegn på at hun nå er vigslet til biskop i Den norske kirke.

Kong Harald, biskop Ragnhild Jepsen og preses i bispekollegiet Olav Fykse Tveit på kirketrappa etter vigslingsgudstjenesten. Foto: Sven Gj, Gjeruldsen, Det kongelige hoff

Personlig tale

I sin personlige tale til den nye Bjørgvin-biskopen la preses Olav Fykse Tveit vekt på at Jepsens bispegjerning starter rett etter påske.

 Det er ein god plass å starte. Det vil alltid minne deg på at dette er ei teneste du gjer i lys av oppstoda. Det er også spesielt meiningsfullt for Bjørgvin bispedømme og for heile kyrkja vår at det skjer akkurat no, når du vert helsa velkomen som den første kvinne som går inn i denne oppgåva her. I år var påskedagens evangelium nettopp om kvinnene som kom til den tome grava. Dei hadde mange slags tankar og kjensler då dei kom dit, og når dei gjekk derifrå. Men dei hadde mot, vilje og evne til å gi vidare det dei hadde sett og høyrt, sa preses.

Den nyvigslede biskopen tok utgangspunkt i historien om Peter, den mest kjente av Jesu disipler. Han er fisker og en gift mann, men da han møtte Jesus, forlot han alt og fulgte etter ham (Matt 4,18 og Mark 1,16). Peter er den første som tydelig bekjenner at han tror at Jesus er Kristus, den levende Guds sønn.

– Vi treng å la oss inspirere av menneske som trur! Å høyre at det ikkje er så vanskeleg. Tru skal ein ikkje banalisere; å tru på den oppstadne Kristus er ikkje ei enkel løysing som gjev svar på elles uløyselege oppgåver. Men i lyset frå den oppstadne, og der ved fiskeplassen ved Tiberiassjøen ein vakker morgon i april, kunne kanskje vi også legge orda i vår munn slik Edith Södergran ein gong skreiv dei: «Man frågar icke om Gud finns eller inte finns. Man lägger helt enkelt sin lilla förstånd åt sidan.», sa Jepsen i sin første preken som biskop i Bjørgvin.

Sang og musikk

Festgudstjenesten var preget av mye sang og musikk fremført av Bergen domkirkes jentekor, Bergen domkor, messingblåsere og domkantorene Kjetil Almenning og Sigurd Øgaard.

Bergen domkor opptrådte under vigslingsgudstjenesten. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff

Den musikalske gaven til den nye biskopen var bestillingsverket "Sunniva kongsdotter" av komponisten Knut Vaage.

Ragnhild Jepsen var inntil hun ble ansatt som biskop, domprost i Nidaros domkirke i Trondheim. 

Historisk

Bispesetet Bjørgvin er av landets fem historiske bispeseter. Opprinnelig lå bispesetet opprettet som Selja bispedømme i 1068, og skal ha blitt flyttet til Bergen i 1170. I 1125 ble bispedømmet delt, ved at Stavanger ble skilt ut som eget bispedømme.

Gratulerte

Etter festgudstjenesten gratulerte Kong Harald den nye biskopen på kirketrappa, før Bergen kommune inviterte til mottakelse i Håkonshallen til ære for den nye biskopen.

Juogat dán artihkkala Twitteris ja Facebookas:

Juogat dán artihkkala Twitteris Juogat dán artihkkala Facebookas