Njuike váldosisdollui

Vinterøvelsen Joint Viking 2023

Hans Majestet Kongen og Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen ble denne uken orientert om Forsvarets store vinterøvelse Joint Viking 2023. Rundt 20 000 norske og allierte soldater deltar i militærøvelsen.

09.03.2023

Kongen er landets øverste befalingsmann, og både han og Kronprinsen følger Forsvaret tett. Nå er den store vinterøvelsen Joint Viking 2023 i gang, og Kong Harald ble orientert av forsvarssjefen, general Eirik Kristoffersen. Orienteringen fant sted på Akershus festning, der forsvarssjefen orienterte på direktelink fra øvelsesområdet. Kronprins Haakon var på plass i Nord-Norge og deltok på orienteringen direkte fra Bardufoss.

Fra 6. til 16. mars trener norske og allierte soldater på å forsvaret landet i vinterøvelsen Joint Viking. Øvelsen holdes annethvert år. Hovedaktiviteten skjer i år i Troms, med aktiviteter også til sjøs og i luften. 

Både Kongen og Kronprinsen fikk orienteringen av forsvarssjefen, general Eirik Kristoffersen. Kongen fulgte orienteringen fra Akershus festning, mens Kronprinsen var på plass i Bardufoss. Foto: Håvard Strand / Forsvaret

Besøkte øvelsesområdet 

Kronprinsen møtte tirsdag og onsdag flere av de norske og allierte soldatene som tar del i årets øvelse, og fikk høre mer om hvordan de opererer til lands, til sjøs og i luften.

I Bardufoss og Setermoen leir besøkte Kronprinsen blant annet Artilleribataljonen i Brigade Nord og amerikanske 41st Field Artillery Battalion. På Setermoen fikk han blant annet se nærmere på kampluftvernet til amerikanerne og møte norske vernepliktige soldater i Artilleribataljonen, som fortalte om hvordan de gjennomfører «Klar til strid» (KTS) og klargjør Norges nye artillerivogner til øvelsen.

Vernepliktige soldater i Artilleribataljonen forklarer hvordan de klargjør til øvelsen. Foto: Sara Svanemyr, Det kongelige hoff

Videre besøkte Kronprins Haakon Stridstrenbataljonen i Rusta Leir. Der fikk han blant annet være med i en av lastebilene som benyttes av bataljonen. Hos Ingeniørbataljonen i Skjold leir fikk Kronprinsen en innføring i materiell og utstyr som er sentralt under vinterøvelsen. 

Under besøket ble Kronprinsen ledsaget av Forsvarssjef Eirik Kristoffersen og sjef Forsvarets operative hovedkvarter(FOH), Generalløytnant Yngve Odlo.

Overnatting i felt

Første dag ble rundet av på Fossmofeltet der Kronprinsen overnattet ute i lagstelt sammen med et ingeniørlag fra Porsangerbataljonen.

Under besøket i Nord-Norge møtte Kronprinsen også blant annet soldater fra det britiske helikopterdetasjementet Clockwork og Kystjgegerkommandoen ombord i Stridsbåt 90 på vei fra Sørreisa havn til Tromsø. 

Kronprinsen i samtale med soldater ombord i en av stridsbåtene til Kystjegerkommandoen. Foto: Sara Svanemyr, Det kongelige hoff

Øver på å operere sammen

Norge har en lang historie med å arrangere militære vinterøvelser. Her får Forsvaret og våre allierte realistiske øvingsforhold i arktisk klima. Det er fokus på å øve for å sikre godt samarbeid, både innad i NATO, men også sammen med våre naboland i det nordiske forsvarssamarbeidet.  

I år deltar 20 000 norske og allierte soldater i øvelsen. Landene som deltar er Norge, Canada, Finland, Frankrike, Nederland, Storbritannia, Sverige, Tyskland og USA. I tillegg deltar flere sivile etater, som vil spille en fundamental rolle ved en krisesituasjon i Norge.

Soldater fra allierte styrker deltar i øvelsen. Kronprinsen møtte blant annet britiske soldater stasjonert i Norge. Foto: Sara Svanemyr, Det kongelige hoff

Juogat dán artihkkala Twitteris ja Facebookas:

Juogat dán artihkkala Twitteris Juogat dán artihkkala Facebookas