Njuike váldosisdollui

Historisk samarbeid

I 50 år har Minnesota National Guard og det norske Heimevernet gjennomført utveksling av styrker for å lære av hverandre. Under 50-årsmarkeringen i Trondheim ble det undertegnet en ny samarbeidsavtale som sikrer fortsettelsen av det viktige samarbeidet.

16.02.2023

NOREX er navnet på den årlig utveksling mellom Heimevernet i Norge og National Guard i Camp Ripley, Minnesota, USA som har pågått i snart 50 år. Hensikten med utvekslingen er å styrke det allerede tette politiske og militære samarbeidet mellom de to landene.

NOREX-kontingenten fra Norge består vanligvis av rundt 100 soldater, inkludert innsatsstyrkesoldater og HV-ungdom fra hele Norge. På samme måte kommer omtrent 100 National Guard-soldater til Norge for å delta i utvekslingen og oppleve HV-12 på Værnes.

Norge legger vekt på å opprettholde det tette samarbeidet mellom de to landene og ta vare på deres felles historie. Heimevernet bidrar til dette ved å delta i den årlige utvekslingen med Minnesota National Guard. Gjennom utvekslingen bygger de gjensidig militær forståelse som gir bedre soldater på begge sider.

Major general Shawn Manke, general Daniel Hokanson og forsvarssjef general Eirik Kristoffersen signerte avtalen. Foto: Simen Sund / Det kongelige hoff
Samarbeidet begynte allerede tilbake i 1973, men er først i år blitt formalisert ved å bli innlemmet i forsvarsprogrammet SPP (State Partnership Program).

HVs fortjenestemedalje

I forbindelse med Hennes Majestet Dronningens besøk til Minnesota i oktober 2022 ble Dronningen orientert av Forsvarsministeren om utvekslingsprogrammet NOREX og ønsket om en formalisering av samarbeidet. Dette ble et samtaleemne da Dronningen besøkte Minnesotas guvernør Tim Walz. Her fikk også Dronningen treffe en rekke soldater fra Minnesota National Guard, og snakket med dem om deres erfaringer med utvekslingsprogrammet. Guvernør Tim Walz har selv vært på utveksling i Norge fra sin tid i Minnesota National Guard.

Senere har Dronningen også tatt opp saken med USAs ambassadør til Norge, Marc Nathanson, som også har vist stor interesse for samarbeidet.

Dronning Sonja mottok HVs fortjenestemedalje, overlevert av Sjef Heimevernet, generalmajor Elisabeth Michelsen. Foto: Simen Sund/Det kongelige hoff
For sitt engasjement for å fremme denne samarbeidsavtalen ble Dronning Sonja tildelt HVs fortjenestemedalje, overlevert av Sjef Heimevernet, generalmajor Elisabeth Michelsen, under markeringen i Trondheim. Dette er en medalje som kan tildeles militære og sivile personer, som på forskjellige vis har gjort en særlig stor innsats for Heimevernets sak.

Jubileumsmarkeringen

50 år med samarbeid ble blant annet markert med en mektig konsertopplevelse i Nidarosdomen, der Luftforsvarets musikkorps fremførte klassiske verker, samt den norske og amerikanske nasjonalsangen. Senere ble det holdt en middag i Erkebispegården. Til stede var representanter fra både det norske og amerikanske forsvaret, guvernør Tim Walz, samt representanter fra det norsk-amerikanske miljøet i Minnesota.  

Juogat dán artihkkala Twitteris ja Facebookas:

Juogat dán artihkkala Twitteris Juogat dán artihkkala Facebookas