Hopp til hovedinnhold

For UNDP i Colombia

Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen er i Colombia på oppdrag for FNs utviklingsprogram, UNDP. - Ingenting er viktigere for utvikling enn fred, sa Kronprinsen etter møte med Colombias president.

13.02.2019

I november 2016 ble fredsavtalen mellom Colombianske myndigheter og FARC-geriljaen signert. Det markerte slutten på 50 år med krig, en krig som kostet 200 000 liv og talte over åtte millioner registrerte ofre. I 2017 la geriljaen ned sine våpen, og den lange veien mot fred og forsoning kunne ta til.

I sitt arbeid som goodwillambassadør for UNDP har Kronprins Haakon fokusert spesielt på FNs bærekraftmål, og da særlig mål nr. 1: å utrydde fattigdom. Varig fred er en forutsetning for å nå både dette og mange av de andre bærekraftmålene, samtidig er utvikling avgjørende for varig fred.

"Om det er en ting jeg har lært, er det at ikke noe er viktigere for utvikling en fred. Og at virkelig, inkluderende utvikling er avgjørende for varig fred. 

I Colombias nasjonale utviklingsplan utgjør fredsarbeid, bærekraftmål og tiltak mot klimaendringer et integrert hele.

Frokostmøte

Kronprinsen startet dagen i frokostmøte med Colombias utenriksminister Carlos Holmes Trujillo. Det ble et interessant møte i samtale om utviklingen i landet og UNDPs rolle i Colombia. De to diskuterte også forholdet mellom Norge og Colombia, og den norske støtten til fredsarbeidet - forhold utenriksministeren kjente svært godt til, som tidligere ambassadør til Norge.

Frokostmøte med Colombias utenriksminister, Carlos Holmes Trujillo. Foto: FN-sambandet / Eivind Oskarson 

Etter møtet fikk Kronprins Haakon anledning til å vandre gjennom vakre Candelaria - den historiske bydelen i hjertet av Bogotá - på vei til det nasjonale museet, Fragmentos. 

Candelaria er Bogotás historiske bydel. Foto: FN-sambandet / Eivind Oskarson 

Et kraftfullt symbol

Neste del av programmet fant sted i Fragmentos, der et gulv av stål er et viktig monument over krigen. 37 tonn våpen FARC-geriljaen overga ble smeltet ned. Sammen med kvinnelige ofre for krigen, gjorde kunstneren Doris Salcedo våpnene om til 1 300 gulvfliser som nå dekker 800 kvadratmeter gulv, omgitt av ruiner.

Den colombianske kunstneren Doris Salcedo fortalte om museet og våpnene som ble smeltet om. Foto: FN-sambandet / Eivind Oskarson

Møte med ofre

Så fulgte et sterkt møte med noen av ofrene for den mangeårige konflikten. Mange mennesker har måttet flykte, blitt fordrevet, vært offer for mishandling eller mistet sine kjære. For mange er usikkerheten stadig vanskelig. De vet ikke hva som har skjedd - deres kjære er blant De forsvunne.

Ómar Abril Torres forsvant i april 2010. Hans mor Carmen arbeider nå for en av organisasjonene som hjelper ofre for konflikten. Foto: FN-sambandet / Eivind Oskarson

Til stede var også lederne for institusjonene som arbeider med rettferdighet for ofrene - Comprehensive System for Truth, Justice, Reparation and Non-Repetition. De søker å avdekke hva som skjedde, sørge for at ofrene får oppreisning og at historien ikke gjentar seg. Representanter for ulike berørte grupper er representert, og arbeidet følges med stor forventning langt utenfor Colombias grenser. Om det lykkes, kan modellen være et eksempel til etterfølgelse etter konflikter verden over.

Rettferdighet for ofrene er svært viktig for å få til en forsoning samfunnet kan bygge videre på.

En seremoni med lys og blomster i møte med noen av ofrene for den langvarige krigen i Colombia. Foto: FN-sambandet / Eivind Oskarson

Møte med presidenten 

Kronprins Haakon møtte Colombias president, Hans Eksellense herr Iván Duque, i presidentpalasset. Norge og Colombia samarbeider på flere områder og Norge er en viktig samarbeidspartner i kampen mot klimaendringer og avskoging. 

Viktigst var det likevel å uttrykke støtte til Colombias arbeid for fred og forsoning, og til den nasjonale utviklingsplanen.

Kronprinsen i møte med President Iván Duque. Foto: FN-sambandet / Eivind Oskarson

Kronprins Haakon har arbeidet med UNDP i over 15 år. I løpet av disse årene har han besøkt mange land og selv fått se hvor mye FN kan få til i samarbeid med nasjonale myndigheter.

- Om det er en ting jeg har lært, er det at ikke noe er viktigere for utvikling enn fred. Og at genuin, inkluderende utvikling for alle er avgjørende for varig fred, sa Kronprinsen i en uttalelse etter møtet.

- På dette området står Colombia fram som en kilde til inspirasjon. Dere viser oss alle at det er mulig å legge år med konflikt bak seg og gå framover mot fred. På denne måten bygger dere en bedre framtid for millioner av colombianere som søker en bedre framtid for seg og sine familier. 

Lokale UNDP

Kronprinsen fikk også anledning til å besøke dem som arbeider for UNDP lokalt. Der fikk han høre om det viktige arbeidet de gjør, og de mange prosjektene de er engasjert i. 

På besøk hos UNDP i Bogotá. Foto: FN-sambandet / Eivind Oskarson

UNDP støtter aktivt opp om fredsarbeidet, og er involvert i flere prosjekter Kronprinsen skal besøke de nærmeste dagene.

 

Fáktadieđut

ON 17  nanuguoddiulbmila

 1. Jávkadit buot lágan geafivuođa miehtá máilmmi
 2. Jávkadit nealggi, sihkkarastit biepmu ja buoret biebmodili, ja ovddidit nanuguoddi eanadoalu
 3. Sihkkarastit buori dearvvašvuođa ja ovddidit buori eallindili buohkaide, beroškeahttá agis
 4. Sihkkarastit fátmmasteaddji, vuoiggalaš ja buori oahpu ja oččodit buriid vejolašvuođaid buohkaide beassat čađahit eallináiggi oahpu
 5. Olahit dásseárvvu ja nannet nieiddaid ja nissonolbmuid dili
 6. Sihkkarastit nanuguoddi čáhcehálddašeami ja čázi mii lea oažžunláhkái ja buori buhtisvuođadili buohkaide
 7. Sihkkarastit bissovaš, nanuguoddi ja ođđaáigásaš energiija govttolaš haddái
 8. Ovddidit bissovaš, fátmmasteaddji ja nanuguoddi ekonomalaš ovdáneami, barggaheami ja árvosaš barggu buohkaide
 9. Hukset nanu siskkáldasstruktuvrraid, ovddidit fátmmasteaddji ja nanuguoddi industrialiserema ja váikkuhit innovašuvdnii
 10. Geahpedit erohusaid riikkaid siskkobealde ja riikkaid gaskka
 11. Oččodit gávpogiid ja ássanguovlluid fátmmasteaddjin, oadjebassan, vuostálastinfámolažžan ja nanuguoddin
 12. Sihkkarastit nanuguoddi geavahan – ja buvttadanmálliid
 13. Álggahit dakkaviđe bargguid mat hehttejit dálkkádatnuppástusaid ja nagodit daid váikkuhusaid hálddašit*
 14. Suodjalit ja geavahit meara ja merrii gullevaš resurssaid dan láhkái ahte ovddidit nanuguoddi ovdáneami
 15. Suodjalit, ođđasit hukset ja ovddidit nanuguoddi ekovuogádagaid geavaheami, sihkkarastit nanuguoddi vuovdehálddašeami, goahcat sáttomehciid viidáneami, bissehit ja jorgalahttit eatnamiid billašuvvama ja bissehit eatnama šládjariggodagaid nohkama
 16. Ovddidit ráfálaš ja fátmmasteaddji servodagaid main lea nanuguoddi ovdáneapmi, bearráigeahččat ahte buohkat ožžot riektesuodjalusa ja hukset buresdoaibmi, ovddasvástideaddji ja fátmmasteaddji ásahusaid buot dásiin
 17. Nannet čađahanneavvuid ja ođasmahttit máilmmiviidosaš guoibmevuođa mii guoská nanuguoddi ovdáneapmái


Gáldu: Olgoriikkadepartemeanta

Kronprins Haakon i Mesetas. Foto: FN-sambandet / Eivind Oskarson

Juogat dán artihkkala Twitteris ja Facebookas:

Juogat dán artihkkala Twitteris Juogat dán artihkkala Facebookas