Hopp til hovedinnhold

«Mátkedronnega» skulptuvra

Eske ovdalgaskabeaivvi rahpe mánáidmánát Majestehta Dronnega skulptuvrra Šloahttapárkkas. Lea Dronnet Sonja ráhkisvuohta mátkkošteapmái ja lundui mii dál lea ceggejuvvon oaidninláhkái.

04.07.2017

Ii dáidde suige šat oktage várrečohkka gosa min viššalis meahccevázzi Dronnet ii leat gizzon. Dan deattuhii ge Gonagaslaš Allavuohta Ruvdnaprinsa oalle čielgasit, giito sártnistis eske go bácci gokčasa gesse eret.

"Min bearrašis lea historjá mii geardduhuvvo ođđasis ja ođđasis. Nugo ovdamearkkadihte mun lean vásihan:  Go boađán muhtun bartii, ovdamearkkadihte muhtun Turistasearvvi bartii, guhkkin meahcis, ja lean oalle čeavlái go lean jur nu guhkás nagodan vázzit. Ja doppe mu vuostáiváldet smáđáhkes olbmot geat dadjet: «Man hávski du oaidnit dáppe! Eadnát lei dáppe sullii mánu dás ovdal».

Dáiddár Kirsten Kokkin lean dán bronsaskulptuvrra ráhkadan.  Dronnet Sonja čohkká das mátkkošteaddjin, lea čohkkedan bosihit ja lea luoitán lávkka dasa iežas báldii.  Son čohkká geađggi alde – Hedalen Valdres granáhtas ráhkaduvvon.

Kokkin muitala dán skulptuvrra birra ná:

Dá lea  Norgga Majestehta Dronnet Sonja, guhte čohkká ja geahččá Šloahta guvlui, iežas doaimma geahčada. Son lea luoitán lávkka iežas báldii. Son lea vuot ollen muhtun čohkkii,  nagodan fas ođđa hástalusa ja sáhttá ge dies čohkohallat ja smiehtadit, ja diktit jurdagiid girddašit Norgga várrečohkaid mielde. 

Vihtta mánáidmáná ledje skulptuvrra rahpamis mielde. Govva: Lise Åserud, NTB Scanpix


Bácci lea Norgga turistasearvi/ Den norske turistforening (DNT) addán skeaŋkan Dronnega 80-jagi beaivái. Dronnet Sonja lea leamaš dien organisašuvnna  suodjaleaddjin ollu jagiid, ja lea ge ieš leamaš sin barttain ja vázzán sin meahccebálgáid miehtá riikka.

Ruvdnaprinsa Haakon čujuhii maid dasa ahte diet bázzi addá inspirašuvnna:

- Dát bázzi hásttuha min olggos vázzit, vaikko vel dušše oanehaš sotnabeaituvrra Sognsvann birra dahje veaigetuvrra dás párkkas. Dutkan lea ge čájehan ahte sii geat ollu lihkadit leat dávjjibut movttegat ja čájehit ealljárvuođa. Oanehaččat dadjat, jus hálidat lihkolažžan eallit, de ávkkuha vuolgit olggus. Ja go leat vázzinmátkkis, muitte vuoiŋŋastallat ja smiehtadit. Maiddái dat lea dárbbašlaš.

Kirsten Kokkin lea maid ráhkadan ovtta dain eará skulptuvrrain dán párkkas, namalassii Ruvdnaprinseassa Märtha. Son lea oahpu váldán Kunglega Konstakademias Stockholmas ja ássá Colorados, USA.

 

 

Juogat dán artihkkala Twitteris ja Facebookas:

Juogat dán artihkkala Twitteris Juogat dán artihkkala Facebookas