Njuike váldosisdollui

Startet fylkesturen i Drøbak

Årets fylkestur for Kronprinsparet går til Akershus, og i morges gikk DD.KK.HH. Kronprinsen og Kronprinsessen i land i Drøbak.

15.09.2015

Med Kongeskipet Norge som base, vil Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit besøke seks Akershus-kommuner de neste tre dagene.

Ved ankomsten i Drøbak havn var det livet på og i havet som sto på programmet. Det er et levende seilermiljø i Drøbak, noe velkomsten bar preg av. De unge seilerne Mia og Tobias ønsket Kronprinsparet velkommen med blomster, før Anders Pedersen - som er juniorverdensmester i Finnjolle - fortalte om seilforeningen.

Biologisk stasjon

Universitetet i Oslo har en marinbiologisk feltstasjon i Drøbak, der man blant annet forsker på hvilke effekter menneskeskapt støy har på livet i havet. Doktorgradsstipendiat Rune Roland Hansen orienterte om prosjektet som studerer hvordan støy kan virke inn på aktivitetsnivå og spiseatferd hos fisk og hval.

Ved hjelp av en spesiell mikrofon (en hydrofon) kunne Kronprinsparet selv høre hvordan lyder bærer i sjøen, og oppfattes av fisk som sanser annerledes enn vi ville oppleve de samme lydene.

På torget

På Drøbak torg ble det kulturinnslag og taler, og Kronprinsesse Mette-Marit holdt sin første tale for turen. Hun tok opp både friluftsliv og miljø, i tillegg til å peke på at Frogn er helt i Norges-toppen hva befolkningsvekst angår:

- Det er hovedsakelig innvandring som gjør at Norges befolkning vokser så raskt som den gjør, og det er godt å se at her i Frogn er det hjerterom. Nasjonalt senter for tegning og ytringsfrihet tok også et flott initiativ som resulterte i at Drøbak ble verdens første Friby for forfulgte avistegnere! I disse dager ser vi hvor viktig det er å ta vare på de som har krav på beskyttelse.

Også er det alltid litt jul i Drøbak. I 1976 flyttet julenissen inn på torget, i Nordens eneste helårs julehus med eget poststempel fra nissens eget postkontor. To nissebarn hentet Kronprinsen og Kronprinsessen inn til et besøk.

Innovasjonscamp

På Frogn videregående skole fikk Kronprinsparet ta del i skolens innovasjonscamp - et program med fokus på kreativitet og nyskaping, der elevene skal komme opp med løsninger på konkrete oppgaver gitt av en bedrift eller organisasjon. I dag var det Microsoft som var oppdragsgiveren.

Kronprins Haakon holdt innlegg for elevene om sitt engasjement for entreprenørskap og innovasjon:

- Vi trenger alle de gode ideene for hva vi skal leve av i framtiden – også her i Norge. Hvordan skal vi skape en bedre verden? Hvordan kan vi ha verdiskapning og hvordan kan vi få det til på best mulig måte?, sa Kronprinsen og pekte på miljøvennlighet som et viktig aspekt:

- James Moody sier at fordi vi har ressursknapphet på jorden, kommer de som klarer å produsere gode produkter samtidig som de tar vare på naturen og på klimaet til å komme seirende ut.


Kronprinsparet fikk også anledning til å møte mange av elevene under gruppearbeidene, samt representanter for DesignHub*Norway, som er et senter for interaksjon mellom personer fra ulike kreative yrker. Her ble det demonstrasjon av "Linusvesten", som er et bæresystem som gjør at barn som trenger næring gjennom sonde likevel kan leve et aktivt liv.

 

Fra Drøbak reiste Kronprinsparet videre til neste stopp på turen: Oppegård kommune.

 

Juogat dán artihkkala Twitteris ja Facebookas:

Juogat dán artihkkala Twitteris Juogat dán artihkkala Facebookas