Njuike váldosisdollui

Fylkestur til Møre og Romsdal

Klokken 10.00 i dag morges gikk Deres Majesteter Kongen og Dronningen i land i Aure på Nordmøre. Det markerte starten på Kongeparets to dager lange fylkestur til Møre og Romsdal.

21.05.2014

I løpet av disse dagene vil Kongen og Dronningen besøke kommunene Aure, Tingvoll, Gjemnes, Halsa og Surnadal, og reisen skjer med Kongeskipet Norge.

Aure var første stopp. Fra vekt på jordbruk og eksport av tømmer og fisk i tidligere tider, utmerker Aure seg i dag med et variert og moderne næringsliv.

Ved Aure kirke

Fra kaia fikk Kongeparet skyss med hest og vogn til Aure kirke. På Festplassen var det boder der Kongen og Dronningen kunne møte representanter for idrett, skole og turistforening. Aure kulturskole bidro med dans - og med musikk fra scenen sammen med Grunnskolekoret. Ordfører Ingunn Golmen ønsket velkommen, før Kong Harald holdt sin første tale for turen. Her pekte han både på et levende kultur- og friluftsliv og på det lokale næringslivet:

- Aure er et tydelig bevis på at mindre næringer i distriktene kan utvikle høy kompetanse og bli ledende på sine spesialfelt, sa Kongen.

Det ble anledning til et møte med lokale entreprenører og en smak på lokal matproduksjon før ordføreren ledsaget Kongeparet inn i selve kirken for en kort orientering. Dagens kirke ble innviet i 1924, men dette har vært et kirkested siden 900-tallet, da Håkon den gode skal ha latt bygge en kirke her. Utenfor kirken står en bauta. Denne signerte Kongeparet i dag. Bautaen bærer allerede navnetrekkene til Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit etter at Kronprinsparet besøkte Aure i 2001.

Videre til Tingvoll

I ettermiddag nådde K/S Norge Tingvoll, og Kongeparet gikk i land på Prestegardsbrygga. Etter ordførerens velkomstord gikk Dronningen på talerstolen ved kirken. Tingvoll har drevet asylmottak og bosatt flyktninger i lang tid, noe Dronning Sonja pekte på i talen sin:

- Mange før oss har gått i land på Prestegaardsbrygga – det har vært folk her både i steinalder og i vikingetid. Med andre ord: Innvandringen startet tidlig. Jeg vet ikke hvordan det var med vikingene, men i nyere tid har innbyggerne her tatt godt i mot nye beboere. Asylmottaket åpnet for tyve år siden, og i dag er Tingvoll et flerkulturelt fellesskap i praksis. Jeg gleder meg til å snakke med noen av de nyankomne Tingvoll-kvinnene i løpet av besøket!  

Og Dronningen fikk møte flere innvandrerkvinner i Tingvoll. Josephine Muhipundu, Askalu Iman Nugse og Suzi Kehase Yfter bød også Kongeparet på kaffe laget på eritreisk vis.

Det satses spesielt på økologisk og kortreist mat i Tingvoll. Blant eksponentene for dette er gårdsmeieriet Tingvollost, som har mottatt en rekke utmerkelser for ostene sine. Miljøet kan også støtte seg til fagkompetansen på Bioforsk Økologisk som har sitt kontor her.

Det ble også anledning til å se nærmere på den gamle kirken. Tingvoll kirke ble bygget rundt 1180. Tidligere kantor Tor Strand fortalte om dens historie, og ved inngangen var det korsang. Også 12 år gamle Nils Arne Halle Erstad sang for Kongeparet i kirken.

Avsluttet dagen i Gjemnes

Besøket til Gjemnes kommune fant sted i Angvik, øst i kommunen. Ordfører Odd Steinar Bjerkeset tok i mot, og det ble musikalske innslag både fra Flemma songlag og barn fra Angvik skole og barnehage.

I talen sin, pekte Kongen blant annet på den lokale verdiskapningen, folkehøgskolen og det aktive landbruksmiljøet i Gjemnes, og han avsluttet med å takke:

- Takk for den flotte mottakelsen vi har fått her i kveld. Dronningen og jeg er imponert over det rikholdige og allsidige kulturprogrammet dere har forberedt for oss, og over hva dere får til i Gjemnes kommune. Vi gleder oss nå til å bli enda bedre kjent med historien her i Angvik, og til å få en smak av den lokale, kortreiste maten som jeg skjønner venter på oss etter hvert.

Angvik Gamle Handelssted har røtter tilbake til 1500-tallet, da hollandske seilskuter kom for å kjøpe tømmer. Det er jo sagt at Amsterdam ble bygget på tømmer fra Norge – og noe av det ble sikkert skipet ut her.

I kveld er Kong Harald og Dronning Sonja ordførernes gjester til middag i Angviksalen, og i natt seiler K/S Norge videre til Halsa.

 

 

 

Kongeparet besøkte Aure, Tingvoll og Gjemnes kommune første dag av sin fylkestur til Møre og Romsdal. Foto: Christian Lagaard, Det kongelige hoff.

Juogat dán artihkkala Twitteris ja Facebookas:

Juogat dán artihkkala Twitteris Juogat dán artihkkala Facebookas