Hopp til hovedinnhold

Blindeundervisningen 150 år: Tale

Prinsesse Märtha Louises tale ved 150-årsjubileet for blindeundervisningen i Norge. Huseby kompetansesenter 22. november 2011.

Statsråd,
Ordfører,
Kjære alle sammen

Vi markerer i dag et viktig jubileum. 150 år har gått siden blindeundervisningen i Norge startet opp. Arbeidet som er gjort siden den gang har hatt stor betydning for veldig mange blinde og svaksynte landet over.

Det er en stor glede for meg å være sammen med dere her i dag. Spesielt hyggelig er det å tenke på at både min bestefar Kong Olav og mine foreldre har deltatt på tidligere jubileer og at Kong Haakon i sin tid åpnet blindeskolens nye lokaler her på Huseby.

Som Norges Blindeforbunds beskytter har jeg fått innblikk i hvordan det er å leve med redusert syn, og jeg har fått en stadig bredere forståelse for utfordringene mennesker med synshemminger møter i hverdagen.

I denne sammenhengen er Huseby er en viktig ressurs for elever som har en synsnedsettelse og som går på skolen på sitt hjemsted. Det å kunne bruke punktskrift og beherske datatekniske hjelpemidler er viktig. Samtidig vil jeg tro at det å kunne finne fram i klasserom og skolebygning, må være helt avgjørende for å ha en god skolehverdag sammen med klassekamerater.

Tidligere i høst var jeg på Oslo Horse Show og der møtte jeg Anne Cecilie Ore som er tidligere elev ved Huseby. Anne Cecilie jobber som fysioterapeut i tillegg til at hun deltar i internasjonale dressurkonkurranser på høyt nivå. Jeg vet at det krevd stor innsatsvilje og mye trening å komme dit hun er i dag. Det hun har oppnådd kan helt sikkert være til inspirasjon for oss alle enten det gjelder utdanning, arbeidsliv, idrett eller på andre områder i livet.

Litt senere i dag er jeg invitert med til to klassetrinnskurs, ett for svaksynte elever som går i første klasse og et for blinde elever som går på ungdomsskolen. Førsteklassingene er her sammen med foreldre og lærere har jeg blitt fortalt. Det høres både nyttig og hyggelig ut. Ungdomsskoleelvene er her på egenhånd. Jeg er ganske sikker på at de synes det er like greit. Nå gleder meg til å møte dem!

Til slutt vil jeg gratulere med jubileet og ønske dere alle lykke til videre med det viktige arbeidet som gjøres her på Huseby.
 

 

22.11.2011

Juogat dán artihkkala Twitteris ja Facebookas:

Juogat dán artihkkala Twitteris Juogat dán artihkkala Facebookas
Guoskevaš leaŋkkat