Hopp til hovedinnhold

Neser lukter tulipaner: Utstillingsåpning

Prinsesse Märtha Louises tale ved åpningen av utstillingen "Neser lukter tulipaner", Nittedal, 12. februar 2010.

Kjære alle sammen,

Jeg har sett frem til denne dagen og til å åpne utstillingen med det spennende navnet ”Neser lukter tulipaner”. Jeg er opptatt av at alle mennesker, uansett funksjonsevne, kan leve fullverdige og gode liv. Alle har vi behov for å lære, utvikle oss, bruke kreativiteten, realisere drømmer og oppleve glede.

Denne utstillingen handler nettopp om dette, og om hvordan mennesker med utviklingshemming i økende grad blir sett som individer og som likemenn. De har kanskje et litt annet utgangspunkt, men samtidig er vi like, med samme ønske om å utfolde oss innen idrett, kunst og på andre områder i livet.

Tidlig i forrige århundre, begynte blant annet kloke leger i Tyskland å se at denne gruppen mennesker hadde evner og trang til utfoldelse som måtte få slippe fri, og som burde stimuleres. Etter hvert begynte fremstående kunstnere å interessere seg for denne kunstformen, og uttrykket art brut, eller outsider art ble etablert. Mye god kunst fra forrige århundre fikk inspirasjon fra outsider art.

I utstillingen vi snart skal se, vises bilder malt av kunstnere med utviklingshemming i dialog med bilder malt av såkalt etablerte kunstnere. Dette kan bli utfordende. Hvordan vil det vi vet om kunstnerens bakgrunn påvirke opplevelsen av verket? Hvis vi klarer å koble oss fri fra alt vi vet om kunstnernen blir kanskje opplevelsen annerledes. Kanskje får kunsten sitt eget liv, og vi glemmer at den har blitt til med ulike forutsetninger. Jeg håper ”Neser lukter tulipaner” blir viktig for oss som er her, og at mange kommer hit til utstillingen og får del i den erfaringen vi gjør i dag.

Jeg har forstått at Würth-konsernet er engasjert på flere områder for å bedre livet til mennesker med utviklinghemming. Foruten kunstsamlingen driver konsernet også prosjekter med arbeidstrening og er en viktig støttespiller for Special Olympics. Det viser et helhetssyn som omfatter både læring, arbeid, fysisk aktivitet og kunstnerisk utfoldelse og opplevelse. Et slikt helhetssyn er det mye å lære av.

Til slutt vil jeg gjerne uttrykke min glede over at tre verk fra norske kunstnere er inkludert i utstillingen. Bildene kommer fra Trastad Samlinger, hvor Sør-Troms Museum arbeider for å øke kunnskapen om utviklingshemmedes kunst, kultur, historie og hverdag i samfunnet. Jeg hadde gleden av å åpne Trastad Galleri i 2000 og møtte den gangen to av kunstnerne.

Da gjenstår det bare for meg å erklære utstillingen ”Neser lukter tulipaner” for åpnet!

12.02.2010

Juogat dán artihkkala Twitteris ja Facebookas:

Juogat dán artihkkala Twitteris Juogat dán artihkkala Facebookas
Guoskevaš leaŋkkat