Hopp til hovedinnhold

Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse: Åpningstale

Prinsesse Märtha Louises tale ved åpningen av Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse, mai 2008.

Kjære alle sammen

Den siste tiden har jeg hatt gleden av å møte mange døve og hørselshemmede. I april besøkte jeg Conrad Svenssen senter, og for et par uker siden var jeg med å feiret Norges Døveforbunds 90-årsjubileum. Disse møtene har gitt en bredere forståelse for døves hverdag og utfordringer. Det gjør det ekstra hyggelig å være her på Gaustad i dag for å åpne Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse.

Hørselstap medfører vansker av ulik grad når det gjelder kommunikasjon. Noen opplever personlig og sosial isolasjon, som i verste fall kan utvikle seg til psykiske plager. Døve pasienter møter sjeldent helsepersonell de kan kommunisere ubesværet med. På grunn av språkhindringene har de både vansker med å uttrykke seg slik at de blir forstått, og vansker med å å tilegne seg informasjon. Disse utfordringene kommer tillegg til de psykiske plagene, og gjør det komplisert å benytte seg av det helsevesenets vanlige tjenestetilbud. Døve mennesker som utvikler helseproblemer har behov for utredning og behandling av fagfolk med god tegnspråkkompetanse og kunnskap om døves levekår og kultur.

Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse gir i denne sammenheng et viktig og spesialisert tilbud. Døve mennesker vil få lettere tilgang til de tjenester de trenger, og forhåpentligvis få et likeverdig behandlingstilbud med den hørende befolkningen.

Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse skal være et kompetansesenter for hele landet. Gjennom forskning, undervisning og veiledning skal senteret bygge opp helsevesenets kunnskap om utredning og behandling av døve, hørselshemmede og døvblinde med psykiske lidelser. Det overordnede målet er et at hørselshemmede over hele landet skal kunne oppnå større uavhengighet og selvstendighet og derved være bedre rustet til å mestre sitt eget liv.

Jeg ønsker dere lykke til med dette viktige arbeidet og erklærer herved Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse for åpnet!

28.05.2008

Juogat dán artihkkala Twitteris ja Facebookas:

Juogat dán artihkkala Twitteris Juogat dán artihkkala Facebookas