Hopp til hovedinnhold

Conrad Svensen Senter: Åpningstale

Prinsesse Märtha Louises tale ved åpningen av Skråningen på Conrad Svensen Senter, april 2008.

Kjære alle sammen,

Kommunikasjon er basis for all menneskelig samhandling. Det er et grunnleggende behov for de aller fleste å kunne kommunisere egne mål og behov. Døve mennesker utgjør en språklig og kulturell minoritet. Dette gjør at døve oftere enn andre møter barrierer i samfunnet, og kan ha vanskeligere for å benytte seg av det offentlige tjenestetilbudet.

Her på Conrad Svendsen Senter har dere spesielt fokus på dette og gir døve et enestående tilbud. De som mottar tjenester her er voksne døve og døvblinde med behov for særlig tilrettelagte tjenester. Dette er en liten målgruppe med tanke på antall personer, men behovene og tiltakene er svært ulike og varierte. Det målgruppen har felles er at de trenger tilbud i et levende tegnspråkmiljø der de kan forstå og bli forstått. Individuelt tilpasset kommunikasjon er helt grunnleggende for å kunne skape et miljø som gir rom for utvikling hos den enkelte. Styrken til Conrad Svendsen Senter ligger nettopp i helheten og bredden i tilbudet som tilbys. Sammensatte problemstillinger krever fleksibilitet og bred tverrfaglig kompetanse.

Min mor, daværende Kronprinsesse Sonja var her i 1984 og åpnet de nye bygningene. Mye har skjedd på 24 år, og med tiden forandres våre behov og det stilles nye krav. Selv har jeg hatt gleden av å ha gått her på tegnspråk kurs i 1999 og det var givende å få et lite innblikk i dette språkfellesskapet.

Jeg er veldig glad for å være her ved åpningen av det nye tilbygget i dag. Skråningen inneholder 18 flunkende nye omsorgsleiligheter som står klare for heldige beboere. Jeg gleder meg til en liten omvisning etterpå. Det er fint å høre at resten av bygningene her også skal rehabiliteres, slik at alle etter hvert vil få enda bedre bo-kvalitet og mer plass.

Da gjenstår det bare å gratulere dere alle med dagen og herved erklærer jeg Skråningen for åpnet!

17.04.2008

Juogat dán artihkkala Twitteris ja Facebookas:

Juogat dán artihkkala Twitteris Juogat dán artihkkala Facebookas
Guoskevaš leaŋkkat