Njuike váldosisdollui

Avslutningstale ved lunsjen for Nordisk råd

Hans Majestet Kongens tale under lunsj for Nordisk råd på Slottet, tirsdag 31. oktober 2023.

Ærede forsamling,
Kjære nordiske venner,

Få land i verden har tettere bånd enn de nordiske – både geografisk, historisk, kulturelt og økonomisk. Vi deler et sterkt verdi- og interessefellesskap. Vi samarbeider lett, og vi er stort sett enige om hva et godt samfunn er. Selv om vi ikke alltid forstå hverandres språk like godt, forstår vi hverandre som folk og enkeltmennesker – og det er alltid hyggelig å være sammen.

Det nordiske samarbeidet – og samholdet mellom oss – er trolig viktigere og mer verdifullt enn noen gang. Vi lever i en tid med stor usikkerhet og uro. Med krig og forferdelige menneskelige lidelser – i Ukraina, i Midtøsten og mange andre steder i verden. I slike tider trenger man gode naboer og venner. Vi trenger å holde fast ved våre felles verdier og stå opp mot krefter som truer vår frihet, folkeretten og demokratiet.

Vi har ikke alltid levd i fredelig sameksistens i Norden. I århundrene opp til 1800-tallet kriget Danmark-Norge og Sverige-Finland ustanselig. I dag er Norden en av de mest samstemte og fredelige regionene i verden. Landene våre møtes i engasjementet for klima og miljø, for et trygt Norden i en urolig verden, for styrking av unges muligheter. Våre land har skapt en livskraftig forening, bygget på forståelse og hjerterom. Dette er fundamentet i vårt nordiske naboskap. Og det gir håp for at andre urolige naboskap i vår tid også kan komme sammen.

Jeg ønsker dere alle lykke til videre med det viktige arbeidet deres, og et fortsatt godt opphold her i Oslo.

 

31.10.2023

Juogat dán artihkkala Twitteris ja Facebookas:

Juogat dán artihkkala Twitteris Juogat dán artihkkala Facebookas
Guoskevaš leaŋkkat