Njuike váldosisdollui

Fylkestur til Vestland: Tale i Høyanger

H.K.H. Kronprinsens tale i Høyanger kommune under fylkestur til Sogn i Vestland 26.-28. september 2023.

Statsforvalter
Ordfører
Kjære alle sammen - har dere det bra i dag?

Begynnelsen på industrieventyret Høyanger begynner for alvor med at åtte karer ror inn fra Nordeide 28. februar i 1916. Og jeg lurer på hva de hadde sagt om de hadde kommet hit i dag. Jeg tror i hvert fall at både de i robåten og vi hadde vært enige om at innseilingen til Høyanger er flott – inn til «den vakreste av industristedene våre», som Arbeiderbladet skrev i 1938. Vi skjønner godt hva de mente!

Tusen takk for litt av en velkomst! Det var veldig fint å komme inne her. Det er ikke så ofte jeg ser og hører så mange gode musikkorps på en gang, kanskje bortsett fra på Slottsbalkongen 17. mai. Tusen takk til alle – jeg synes vi skal gi en applaus til for korpsene som spilte!

Det er ordentlig spennende å være på fylkestur i Sogn, som mange forbinder med unike fjord- og fjellandskap, og så komme inn til en strengt oppmålt by – midt i all naturen.

Noen år etter at Norsk Aluminiums Company ble etablert, satt arkitektene inne i Oslo – de som hadde engelske småbyer som forbilde – og tegnet en helt ny by inne i Sognefjorden. Med rette alleer og vakre bygg, og med et komplett fabrikkanlegg, som fortsatt er intakt.

Tusenvis av arbeidsfolk, sammen med visjonære industriledere, har gjennom tiårene bidratt til å skape og bygge det nye Norge. I over hundre år har Høyanger vært en viktig brikke i framveksten av det velferdssamfunnet vi alle nyter godt av i dag.

Høyanger er et grunnfjell i norsk industrihistorie. En historie vi sammen må ta vare på, og utvikle. Fortsatt er naturen byggesteinen i industribyen mellom fjellene. Hydro er også i dag hjørnesteinsbedriften. Og fortsatt er dere som bor og jobber her, viktige deler i det store samfunns-byggverket.

For 100 år siden ble naturen temmet for å skape industri, vekst og velferd. I dag er bruken av naturresursene blitt en krevende balansegang. Behovet for mer kraft til viktig industri er stilt opp mot vern av sårbar natur. Det er ikke vanskelig å se at det finnes gode argumenter på begge sider, og vi skjønner at dette er en vanskelig situasjon for et lokalsamfunn å være i.

Som den gang, skaper også vi i dag framtidens Norge — sammen. Og sammen må vi finne ut av dette. Dere i Høyanger er kjent for å tenke stort, og for å tenke på felleskapet. Jeg har tro på at vi sammen skal klare å finne fram til gode løsninger.

Den mangfoldige frivilligheten i Høyanger er jo også over 100 år. Det er ganske utrolig at det i en kommune på rundt 4000 innbyggere finnes sju musikkorps. Det er ikke dårlig!

Jeg er jo beskytter for Norges Musikkorps Forbund, så jeg sier "vel blåst" – dere har god grunn til å være stolte. Det kan også dere i for eksempel fagforeningen, idrettslaget, saniteten, og selvsagt Fagforeningens musikklag, som fyller 100 år i år. Dere kan også være stolte!

Som for 100 år siden er Høyanger viktig for Norge i dag. Vi trenger samfunn som er standhaftige, som tenker på naturen og på felleskapet, og som har tro på framtiden.


Nå gleder jeg meg til resten av programmet.
Takk for meg!

 

27.09.2023

Juogat dán artihkkala Twitteris ja Facebookas:

Juogat dán artihkkala Twitteris Juogat dán artihkkala Facebookas
Guoskevaš leaŋkkat