Njuike váldosisdollui

Offisielt besøk til Danmark: Næringslivsseminar i København

H.M. Kongens tale ved plenumsåpningen av et dansk-norsk næringslivsseminar i København under Kongeparets offisielle besøk til Danmark 15. og 16. juni 2023.

Deres Majestet,
Deres Kongelige Høyheter
Statsråder
Ambassadører
Kjære alle sammen

Få land i verden har tettere bånd enn Danmark og Norge, historisk, kulturelt og økonomisk. Som nordiske naboer med felles verdisystem og mange like samfunnsutfordringer har Norge og Danmark stor nytte av å samarbeide og måle seg med hverandre. 

Slik styrker vi grunnlaget for fremtidig velferd og vekst. Det krever imidlertid at vi evner å omstille oss og utvikle grønne og bærekraftige løsninger.

Våre land har en rekke teknologiske miljøer som er verdensledende på sine felt. Vi har derfor gode forutsetninger for å utvikle fremtidens industri og teknologi sammen. Nettopp dette samarbeidet er et sentralt tema for Dronningens og mitt besøk denne gang.

Samarbeid er avgjørende – for vi står overfor store utfordringer.

Den brutale krigen i Ukraina berører oss alle. Energisituasjonen er krevende, inflasjonen er høy og verden er preget av uro og usikkerhet. Det haster med å lede verden i en mer bærekraftig retning – for oss og generasjonene som kommer etter oss.

Utfordringene går på tvers av landegrensene og kan kun løses i fellesskap. Her spiller næringslivet - altså dere - en helt sentral rolle. Vi vet at både dansk og norsk næringsliv har kompetanse, innovasjonsvilje og pågangsmot, og at dere tar ansvar i denne omstillingen. Hver for oss er vi kanskje små. Men sammen er de nordiske land verdens 11. største økonomi med en befolkning på 27 millioner mennesker.

Vi er her i dag for å styrke det dansk-norske samarbeidet innen bærekraftige og grønne løsninger. Både Danmark og Norge er havnasjoner med verdifulle naturressurser. Danmark er en pioner innenfor havvind og havvindteknologi. Norges kompetanse både fra olje- og gassindustrien og fra vannkraft har overføringsverdi til havvindnæringen. Sammen kan vi utvikle Nordsjøen til Europas grønne kraftsenter. 

Karbonfangst og -lagring er et område som begge våre nasjoner satser tungt på, og som er et viktig bidrag til den grønne omstillingen. Samarbeid om fangst og lagring av CO2 under havbunnen i Nordsjøen og under bakken i Danmark, vil gi europeisk industri mulighet til å redusere sitt karbonavtrykk betydelig. 

Det er svært positivt at flere avtaler om dansk-norsk næringslivssamarbeid skal undertegnes i løpet av disse dagene i København og Århus.

Og det er spennende å tenke på at morgendagens skip som følger den ruten vi nettopp har seilt med Kongeskipet, i fremtiden vil kunne seile på grønt drivstoff som hydrogen. Jeg kan dog ikke love at Kongeskipet vil klare en slik omstilling!    

En annen av vår tids store utfordringer er den demografiske utviklingen i våre samfunn. Vi lever stadig lengre – og det er jo bra! Men samtidig gir en eldre befolkning et mer sammensatt sykdomsbilde enn tidligere. Vi har også nylig vært gjennom en global pandemi som synliggjorde viktigheten av helsenæringen og betydningen av internasjonalt helsesamarbeid.

En innovativ helsenæring vil bidra til økt verdiskaping og motstandskraft i våre land. Norge og Danmark har forskningsmiljøer og helseindustri i verdensklasse. Dette skal vi sammen bygge videre på.

Jeg håper dagens arrangement åpner dører for et styrket dansk-norsk næringslivssamarbeid og ønsker dere lykke til videre med det viktige arbeidet dere utfører.

 

15.06.2023

Juogat dán artihkkala Twitteris ja Facebookas:

Juogat dán artihkkala Twitteris Juogat dán artihkkala Facebookas
Guoskevaš leaŋkkat