Njuike váldosisdollui

Offisielt besøk til Danmark: Litteraturarrangement i Århus

H.M. Dronningens tale under et litteraturarrangement i Århus under Kongeparets offisielle besøk til Danmark 15. og 16. juni 2023.

Først må jeg få lov å si det er en stor glede å besøke Århus.
Det å komme seilende inn, sammen med Dannebrog, til denne vakre byen, med dens tårn og spir i horisonten, og legge til kai ved denne moderne bygningen, var en helt spesiell opplevelse.

Det var også en opplevelse å se mot kaoset nede på bryggen. Det var helt rørende å se alle menneskene som hadde stått der i lang tid for å se de to her skip komme seilende og byde oss velkommen. Det var helt rørende.

K/S Norge, Kongeskipet, har seilt oss hit til Århus i dag sammen med det danske kongeskipet, Dannebrog. Det må ha vært et flott syn å se de to skip komme seilende sammen. Men det er ikke første gang kongeskipet vårt har vært her. I dag tidlig kom jeg over noen notater som sier at Kong Haakon var her for første gang i 1948 med Kongeskipet. Han hadde nettopp fått det i gave i 1947 og ville selvfølgelig gjerne vise det fram til sin familie. Og det var ikke bare den gangen. Han kom hit i 1950 og i 1952, og selvfølgelig var han veldig stolt.

«Livet og døden er to avlåste skrin, og det ene inneholder nøkkelen til det andre.»

Det skrev den store danske forfatter og dikter Karen Blixen i sine Vintereventyr fra 1942. De to forfatterne vi møter her i dag, Naja Marie Aidt og Linn Ullmann, har åpenbart erkjent dette som en sannhet. Mer om dette litt senere.

Her inne på Dokk1 syder det av liv og litteratur! Det skulle ha vært spennende å vandre rundt, gjennom flere dager, kanskje, og avlegge mange besøk, men det blir bare dette korte, dessverre. For her er det meget interessant på den litterære menyen!

Festivalprogrammet, som inneholder flere norske forfatternavn, gjenspeiler de nære båndene mellom Danmark og Norge også litterært. De 400 år våre to land deler har satt sitt preg både på våre språk, våre samfunn og kultur.

Dere har dessuten en meget språkbevisst dronning, som jeg i fjor hadde gleden av å overrekke Foreningen Nordens språkpris i Oslo. En svært velfortjent utmerkelse!

Vårt vennskap har bragt oss mangfoldige kilometer på ski sammen i Norge. På disse turene har jeg hatt gleden av å få oppleve Dronningens situasjonskomikk og språklige fantasi. Dronning Margrethe gjør en stor innsats for å bevare det nordiske språkfellesskapet, noe vi alle kan være henne takknemlig for. Ja, burde vi ikke alle egentlig bruke skandinaviske språk i møte med hverandre her i Norden?

Litteraturen spiller mange viktige roller i våre liv og i våre samfunn. Vi lever nå i en svært urolig tid. Nettopp nå trenger vi kunst, litteratur og kultur kanskje enda mer i vårt daglige liv. Kunsten uttrykker vår medmenneskelighet, våre lengsler og vår tro. Den samler oss, skaper håp og viser vei. Ikke bare i den enkeltes liv, men også for samfunnet.

Linn Ullmann uttrykte noe av dette, slik jeg tolker det, på en vakker måte under pandemien. I sin lokale park hjemme i Oslo festet hun oppslag med poesi fra hele verden omkring på lyktestolper. Mange kjente seg ensomme i denne tiden. Fellesskapene våre var frarøvet oss. Stolpediktene lyste opp som små lykter på menneskenes vei – så man kunne kjenne seg forbundet med mennesker andre steder i verden. Og for noen øyeblikk var kanskje ensomheten mindre.

Og dét er nettopp noe av det litteraturen kan gjøre med oss – og for oss:
Litteraturen hjelper oss til å forstå og reflektere over den verden vi lever i. Å lese om andre menneskers liv gir oss en dypere innsikt og evne til innlevelse. Og vi erfarer at vi ikke står alene med våre tanker og følelser.

Naja Marie Aidt og Linn Ullman behersker kunsten å gjøre levd liv og erindring til dypt gripende litteratur. Gjennom disse forfatternes arbeid blir smerte og sorg, det såreste og uuttalte, til stor kunst. Kunst som vi andre kan ta med oss inn i våre egne liv. Jeg gleder meg virkelig til å overvære samtalen forfatterne nå snart skal ha med Synne Rifbjerg.

Men først vil jeg takke alle dere som arbeider for at litteraturen skal nå ut – både mellom våre to land, og til den enkelte leser. Til dette arbeidet er det behov for mange ulike aktører:

Takk til NORLA, Senter for norsk litteratur i utlandet, for det viktige arbeidet med å bringe norsk litteratur ut i verden.

Takk til alle dere som står bak festivalen LiteraturXchange, som sammen med de kunnskapsrike medarbeiderne her på Dokk1 løfter litteraturen ut til publikum.

Og takk til Århus Bibliotekene for arbeidet dere gjør med å fremme lesegleden og interessen for litteratur, både dansk og norsk.

Lykke til videre med det viktige arbeidet deres!
Lykke til med de siste dagene av festivalen!
Tusen takk for meg! 

16.06.2023

Juogat dán artihkkala Twitteris ja Facebookas:

Juogat dán artihkkala Twitteris Juogat dán artihkkala Facebookas
Guoskevaš leaŋkkat